Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Thể Lực

Người xưa thường nói “tinh thần khỏe mạnh trong một thân thể tráng kiện”. Một thân thể bệnh hoạn thì khó mà có một tinh thần khỏe mạnh. Cho nên trong việc tu dưỡng ở […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Ăn và Ngủ

Tại sao phải khởi đầu công việc tu dưỡng bản thân bằng cái ăn? Bởi vì nhu cầu trước tiên của con người là ăn. Không ăn thì thân thể sẽ bị hao mòn và […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BẰNG CẤP VÀ TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT

Người Việt, đặc biệt là những người có bằng cấp cao, thường hay hiểu lầm là khi mình có bằng cấp cao thì mình có trình độ hiểu biết hơn những người khác. Từ đó […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ý NGHĨA Ỷ THA, TỰ KỶ, ĐỘNG THA

Là Gì? Ỷ Tha tức là sự nhờ cậy, dựa vào, nương tựa vào, học hỏi từ người khác. Tự Kỷ là tự mình học hỏi từ những người khác; tự mình đặt ra những […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BỎ ĐẢNG Ở CUỐI CUỘC ĐỜI

Con người luôn luôn có những quyết định sai lầm cho dù là một con người làm chủ được chính mình. Con người sống dưới chế độ cộng sản thì đa số, hoàn toàn không […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

NHÂN CÁCH VÀ CHỨC VỤ

Theo Wikimedia thì “Nhân Cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ giữa người đó với bản thân và với môi trường. Cũng có thể hiểu, nhân cách là […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

ĐƯỜNG VÀO DUY DÂN: ĐÁY TẦNG

Đáy tầng là gì? Là những con người sống trong xã hội đó. Là những con người rất là bình thường, có học hoặc không có học. Là những con người làm việc từng giờ, […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ý NGHĨA CỦA TỰ DO

Tự do luôn luôn có giá trả của nó. Không có sự tự do nào trên thế giới này được cho không. Trái lại tất cả quyền tự do trên thế giới này kể từ […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

ĐẶC KHU 99 NĂM, NHỚ LẠI CHUYỆN HONGKONG

Câu chuyện nhà cầm quyền VN đang dự định bàn thảo giao cho ba địa điểm quan trọng của đất nước cho Tàu cộng với hiệp ước thương mại 99 năm mướn đất đang được […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI ATLANTA

Chào các bạn Trước hết tôi xin cảm ơn anh Larry Reed đã tạo điều kiện cho tôi đến thành phố Atlanta để thăm viếng thành phố này và được nói chuyện với các bạn […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

DUY NHÂN CƯƠNG THƯỜNG

[post_connector_show_children slug=”duy-nh%c3%a2n-c%c6%b0%c6%a1ng-th%c6%b0%e1%bb%9dng-nhu-c%e1%ba%a7u-t%e1%bb%b1-do” parent=”17155″ link=”true” excerpt=”false”] Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương – VÔ KỶ TÍNH

Theo thói thường thì số đông những nhận định của chúng ta được thấm nhuần từ những gì chúng ta được giáo dục từ thuở nhỏ, hoặc được học hỏi từ trường, hoặc từ những […]