No Picture
Huỳnh Quốc Bình

Tìm Kiếm: Phước Lộc Thọ!

… đạo hay văn hoá của nhiều người Việt Nam không phải những loại mê tín, dị đoan do kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc của dân tộc Việt Nam mang vào để áp […]

Huỳnh Quốc Bình

Huỳnh Quốc Bình – Tuyên Truyền Xám

… ai chống cộng quyết liệt, tấn công tội ác VC, vạch trần âm mưu tuyên truyền của VC… Là mẫu người mà bọn VC không ưa, kẻ gian không bao giờ thích và những […]

Huỳnh Quốc Bình

Huỳnh Quốc Bình – Ăn Năn Hay Lên Án?

LTG: Bài này được quảng bá trong Mùa Lễ Phục Sinh và cũng là thời điểm của những sự cướp giật tài sản người dân, các hành động bắt bớ đàn áp, mà đảng cướp […]