Huế – Địa ngục trần gian có thật

Bài 3: Thư của một học trò Liên Thành gởi Thầy Hoàng Phủ Ngọc Tường và Thư của cựu Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế, Thiếu Tá Liên Thành gởi Hoàng Phủ Ngọc Tường, Cán bộ Trí vận thuộc Khu ủy Khu 5 (Miền Trung)‏ – Liên Thành

Tháng Tám 25, 2014 // 2 Comments

Thư của một học trò Liên Thành gởi Thầy Hoàng Phủ Ngọc Tường Thưa Thầy, Con là Liên Thành, là một học trò cũ của Thầy tại lớp Đệ ... [Xem tiếp]