Phần III: Làm như thế nào? (Đi hai hàng lúc thì nói là Việt Minh lúc lại nói là Cộng Sản – Chó sói gửi chân)

Quyển 3. Giả là Việt Minh – thực chất là giết Việt Minh.

Chương 1. Lê Thiết Hùng không phải con rể cụ Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

    Việt Minh do Hồ Học Lãm thành lập từ 1936 ở Liễu Châu –  là một tổ chức không mạnh và không chặt trẽ, vào 1940 Hồ chạy về Vùng biên giới Việt Trung, lúc thì nói mình là Cộng sản Nguyễn Ái Quốc, lúc thì nói mình là Việt Minh, rồi quay về Liễu Châu giết các lãnh tụ Việt Minh để chiếm chọn danh vị Việt Minh. Rồi dùng danh vị Việt Minh để nhử Cộng sản.

Để hiểu về Việt Minh có quan hệ như thế nào với Hồ Chí Minh, không gì hơn là ta đi tìm hiểu về Lê Thiết Hùng được Hồ Chí Minh nói là con rể cụ Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

Lê Thiết Hùng có là con rể Hồ Học Lãm thật không?

Bài 1: Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với Kỳ ngoại hầu Cường Để – Kẻ thù không đội trời chung.

Bài 2. Lê Thiết Hùng không thể là Lê Quốc Vọng.

Bài 3. Lê Thiết Hùng không phải con rể cụ Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

Chương 2.      Hồ tiêu Diệt gia đình của Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

“Hồ và đồng bọn đã tiêu diệt Việt Minh rồi giả danh đó để bẫy những người Việt Nam yêu nước.”

Bài 1. Lê Thiết Hùng viết hồi ký sai với Đảng Cộng Sản của Hồ Chí Minh.

Bài 2. Diệt khẩu gia đình Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

Bài 3. Hồ kể chuyện láo, viết thư cho Hồ Mộ La thì cố tình viết giọng Nghệ nhưng vẫn không đúng!

Chương 3. Hồ tiêu diệt Cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm.

“Hồ và đồng bọn đã tiêu diệt Việt Minh rồi giả danh đó để bẫy những người Việt Nam yêu nước.”

Bài 1. Giết Dương Hoài Nam và Lâm Bá Kiệt – Phó chủ tịch Việt Minh.

Bài 2.  Trương Bội Công cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm chết năm 1945.

Bài 3:  Cha (Bùi Hải Thiệu), Mẹ và 3 Chú ruột Bà Lệ Tân Sitek (Việt kiều Na uy) – là tiền bối cách mạng – Cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm cũng bị giết hết năm 1945 về trước và chuyện thay “Mẹ” cho Lệ Tân Sitek!

Bài 4.  Cộng sự của Hồ Học Lãm: Ngô Chính Quốc cũng bị quy là… Phản động, rồi cũng chết mất tích năm thời 1945!

Bài 5. Các cộng sự khác của Hồ Học Lãm đều chết mất tích.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments