Lời dẫn. Tù Cs thật thì chết – Tù giả (Kể chuyện vớ vẩn) thì sống và thăng quan tiến chức ầm ầm

Chương 1: Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo.

  1. Nguyễn Văn Linh

2.Phạm Hùng

3.Lê văn Lương

  1. Tôn Đức Thắng

            …

BÀI 1. BỌN HỒ ĐỐI XỬ RẤT TÀN NHẪN VỚI TÙ NHÂN ĐƯỢC BÊN “ĐỊCH TRAO TRẢ”.

BÀI 2. TƯỞNG DÂN BẢO CHỦ TRÌ ĐÓN TÙ CÔN ĐẢO.

BÀI 3. CẢ 2 VỢ CHỒNG NGƯỜI ĐƯỢC CHO LÀ ĐÃ CHỦ TRÌ VIỆC ĐÓN TÙ CÔN ĐẢO VỀ ĐỀU CHẾT BÍ ẨN.

BÀI 4. ĐẢO TRƯỞNG CÔN ĐẢO 1945 DO VIỆT MINH CỦA HỒ DỰNG LÊN NGUYÊN LÀ MỘT TƯỚNG CƯỚP VÀ HỒI KÝ BỊ MẤT BÍ ẨN.

            (Đã nghiên cứu ở quyển 7 – bầy quỷ)

Chương 2: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Côn Đảo- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo.

Chương 3: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Căng Ba Tơ- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo. (Tự độc giả Nghiên Cứu)

Chương 4: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Căng Yên Bái- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo. (Tự độc giả Nghiên Cứu)

Chương 5: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Nha Tù Sơn La- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo. (Tự độc giả Nghiên Cứu)

….

Chương 2: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Côn Đảo- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo.

BÀI 1. BỌN HỒ ĐỐI XỬ RẤT TÀN NHẪN VỚI TÙ NHÂN ĐƯỢC BÊN “ĐỊCH TRAO TRẢ”.

BÀI 2. TƯỞNG DÂN BẢO CHỦ TRÌ ĐÓN TÙ CÔN ĐẢO.

BÀI 3. CẢ 2 VỢ CHỒNG NGƯỜI ĐƯỢC CHO LÀ ĐÃ CHỦ TRÌ VIỆC ĐÓN TÙ CÔN ĐẢO VỀ ĐỀU CHẾT BÍ ẨN.

BÀI 4. ĐẢO TRƯỞNG CÔN ĐẢO 1945 DO VIỆT MINH CỦA HỒ DỰNG LÊN NGUYÊN LÀ MỘT TƯỚNG CƯỚP VÀ HỒI KÝ BỊ MẤT BÍ ẨN.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments