Hiệp định Genève (Accords de Genève – Geneva Conference) ngày 21tháng 7 năm 1954 đã cắt Việt Nam làm hai mảnh. Hiệp định Paris (Accords de Paix de Paris – Paris Peace Accords) ngày 27 tháng 1 năm 1973 đã lấy vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải – Quảng Trị làm cột mốc chia đôi đất nước Việt Nam. Cuộc chiến Nam – Bắc nổ ra, thế hệ thứ nhất là cha ông làm xong nhiệm vụ của mình: Thống nhất đất nước. Thế nhưng, thống nhất đất nước và hòa bình không có nghĩa là đất nước bước vào mùa xuân vĩnh cửu. Cuộc sống thời hậu chiến với những xung đột giữa kẻ thắng, người thua, kẻ được, người mất, kẻ đi, người ở, kẻ tốt người xấu, kẻ gian người ngay… đã thành vết dầu loang lịch sử đi qua thêm một thế hệ con cháu. Cuộc đấu tranh ngấm ngầm từ thời hậu chiến trong mọi thành phần, giữa các giai cấp đã nổ tung trong thời sau hậu chiến với những ưu điểm đổi mới, khuyết điểm dậm chân và tồi tệ kìm hãm phát triển mọi mặt mà dòng tư tưởng là chủ yếu. Mâu thuẫn nẩy sinh tình huống này dẫn tới ung nhọt sự việc khác. Cuộc đấu tranh mang ngọn nến xua tan bóng tối, mang hoa hồng trồng trên bãi sạn đã đi qua thêm một thế hệ cháu chắt và còn đi qua nữa…

          Giải quyết mối quan hệ tổng thể trong bối cảnh lịch sử của con người qua từng nhân vật mà họ đại diện trong tác phẩm không có nghĩa là giải quyết hết những vướng mắc thời đại, bất đồng quan điểm, vi phạm nhân nhân… “Tình yêu và Lý tưởng” muôn đời vẫn là nguồn chất liệu phong phú do văn học dòng sáng tác.         Bình minh rồi sẽ đến. Bóng tối sẽ qua đi. Tình yêu sẽ còn ở lại. Nó nói với chúng ta rằng: Cuộc đời đáng yêu biết bao! Nó đáng yêu hơn khi đi qua trải nghiệm chiến tranh: Chiến tranh đổ máu, đổ mồ hôi và chất xám. Nó đáng trân qúy khi nẩy sinh trên lòng hướng thiện và nó mãi ngọt ngào hơn khi mỗi người yêu đều hy sinh để yêu Người dù có là Chia Tay Bình Minh, dù có là Hoàng Hôn Vĩnh Biệt.

“Vĩnh biệt hoàng hôn” bao gồm 12 chương. Qua từng chương, bạn đọc có thể nhìn thấy những tốt xấu cùng những nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình của thời cuộc đi qua hai chiều chiến tranh và hòa bình. Cuộc sống gia đình, tình bạn, tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm và tình yêu với nhiều mối quan hệ chằng chịt sẽ được thể nghiệm qua từng nhân vật hóa thân của cuộc đời sẽ có”một chút bạn” trong đó.

Khép cuốn sách lại, bạn sẽ phải làm gì để cuộc đời có được bình minh? Bạn không phải “Giã biệt bóng tối” này để bước vào bóng tối khác hay “Vĩnh biệt hoàng hôn” này để vào hoàng hôn khác! Thế hệ mai sau chắc chắn sẽ có “Bình minh trên sông quê” với giấc mơ hòa bình vĩnh cửu!

Ngọc Thiên Hoa

[post_connector_show_children slug=”v%c4%a9nh-bi%e1%bb%87t-ho%c3%a0ng-h%c3%b4n” parent=”1449″ link=”true” excerpt=”true”]