XIII- KẾT

            Ngày 11 tháng Ba năm 1945,  Quân phiệt Nhật đảo chính thực dân Pháp, lợi dụng tình thế,  Hoàng đế Bảo Đại cho thành lập Chính phủ Đế Nam ngày 17 tháng Tư năm 1945, mời Học giả làm Thủ tướng. Hoàng đế Bảo Đại ban chiếu chỉ, tuyên bố Việt Nam Độc lập:

            “Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, Chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: kể từ hôm nay, Hòa ước Bảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một quốc gia độc lập.”

            Tiếc rằng Chính phủ chỉ tồn tại 126 ngày. Chính phủ không có quân đội, lại thiếu hậu thuẫn của quần chúng, nên đã bị lực lượng Việt Minh cướp một cách dễ dàng. Sau khi cướp được chính quyền, để rảnh tay thanh toán các đảng phái quốc gia, Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ bộ với thực dân Pháp ngày 6 March 1946 (về sau người dân nói lái lại thành “Mác-xít”. Hiệp định cho phép 15,000 lính Pháp trở lại Miền Bắc. Hiệp định tạo cơ hội tốt, thuận lợi, và danh chính ngôn thuận cho quân Pháp trở lại Đông Dương, và tiếp tục đặt nền đô hộ trên đất nước Việt Nam lần nữa. Đây là hành động “Cõng rắn cắn gà nhà; rước voi dày mã tổ”. Máu xương người dân Việt lại đổ ra để giành độc lập, mà trước đó một năm, Hoàng đế Bảo Đại đã giành lại được mà không tốn một giọt máu!

            Sau năm 1954, Tổng Thống cũng không tốn một giọt máu nào, đã giành được độc lập hoàn toàn từ tay nguời Pháp, do Hồ Chí Minh long trọng rước vào qua Hiệp định “Xít Mác”. Tên Tướng Pháp cùng ký vào Hiệp định, biết rằng người dân Việt đã chán ngấy thực dân Pháp, nhưng buộc Hồ Chí Minh phải tổ chức đón tiếp long trọng. HCM và lũ Việt Minh phao tin rằng ngày 19.5 là ngày sinh của “Chủ tịch HCM”, và yêu cầu nhân dân kết hoa treo đèn ăn mừng. Hôm đó là ngày quân Pháp đổ bộ Hải Phòng và tiến lên Hà Nội!

             “Con én không làm nên mùa Xuân”

Trận Điện Biên Phủ năm 1954, lực lượng Liên Hiệp Pháp đã thua trận chiến khi đối đầu với lực lượng Việt Minh, có quân Tàu cộng, và cố vấn Tàu cộng, là các Tướng Lã Quí Ba, Trần Canh, giúp sức. Pháp thua trận chiến ĐBP, thua luôn cả cuộc chiến chống cộng sản. Cuối cùng phải xuống tàu về nước, chấm dứt sự hiện diện của thực dân Pháp gần 100 năm, kể từ khi Leheur de Ville-sur-Arc đem chiến thuyền Catinat vào cửa Đà Nẵng tháng 8 năm 1956, bắn phá các đồn lũy của quân triều đình ta. Thua trận chiến ĐBP, Pháp phải ký Hiệp định Đình chiến Genève, buộc phải lui quân về phía Nam vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải). Nhưng rồi cũng bị buộc phải trở về cố quôc, vì người Quốc gia Miền Nam không chấp nhận thực dân Pháp (1954). Hiệp định Genève 1954 chia đôi lãnh thổ: Miền Bắc đặt dưới ách bạo tàn của chế độ cộng sản, do Hồ Chí Minh và đảng Lao Động của Y (thực chất là đảng Cộng sản trá hình, tay sai của Đệ tam Quốc tế Cộng sản) cai trị. Bọn Hồ Chí Minh và đám thuộc hạ nguyện làm tên lính xung kích của Đệ tam Quốc tế Cộng sản, chỉ lo mưu toan thôn tính Miền Nam. Miền Nam theo chế độ Cộng hòa, do Tổng Thống lãnh đạo. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa của Tổng Thống chỉ lo an sinh xã hội, thăng tiến cần lao, mưu cầu hạnh phúc ấm no cho toàn dân, hầu đưa đất nước sánh vai ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới. Sau ĐBP năm 1954, Quốc gia Việt Nam bị qua phân lãnh thổ.

Trận Xuân Lộc năm 1975, Lực lượng Quân lực Việt Nam Cộng hòa đánh bại quân Cộng sản Bắc Việt. Nhưng “con én không làm nên mùa Xuân”. Xuân Lộc đã không cứu vãn được VNCH đang yếu thế. Sau Xuân Lộc, Sàigòn mất tên, VNCH không còn tìm thấy trên bản đồ thế giới. Hằng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm Tự Do. Lối một triệu Quân Cán Chính VNCH bị tập trung vào các trại tù cải tạo (thực chất là các trại tù khổ sai). Và một con số không nhỏ người dân Miền Nam bị lùa đi “Vùng Kinh Tế Mới”. Hàng trăm ngàn người bị chết trong rừng sâu, vùi thây dưới lòng biển cả, trên đường vượt biên vượt biển. Và một con số không nhỏ các cựu Quân Cán Chính bị hành hạ đến chết tức tưởi trong các trại tù khổ sai. Một lạnh giá bao phủ khắp trời Nam. Đã ba mươi lăm năm qua, mùa Xuân vẫn chưa trở lại./.

1

Michigan, Mùa Bảo Tuyết 2010

Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2/43, SĐ18BB

[post_connector_show_children slug=”nguy%e1%bb%85n-h%e1%bb%afu-ch%e1%ba%bf-%e2%80%93-tr%e1%ba%adn-chi%e1%ba%bfn-cu%e1%bb%91i-c%c3%b9ng” parent=”5844″ link=”true” excerpt=”true”]

 

Kết nối với FB của Văn tuyển!
Chia sẻ tin tức, video, quảng cáo, rao vặt và ....
No posts found.
No posts found.