II
Hồi Tưởng lại Từ Tháng Tư 1975
Sau Khi VC Cướp Được Miền Nam :

Làm sao kiếm dễ đâu tìm
Ở đâu nhiều sẵn xà lim thế này ?

51.
Nửa cho bọn cuồng điên Cọng sản
Nửa cho dân hữu sản, hữu thần. ……
Truyền thông một bọn mị dân,
Lấy câu phản chiến rần rần phá ta.

52.
Thế là cả quốc gia thất bại
Khắp Bắc Nam toàn trại tù binh
Toàn dân hốt hoảng liều mình,
Vượt biên kiến chốn an lành tự do.

53.
Khắp năm châu đều lo cứu trợ
Hai triệu người tuần tự ra đi.
Dần dần sổ định rồi thì,
Cờ vàng bay rợp thay vì cờ sao.

54.
Ta tuy bại mà nào có bại,
Ðịch không thua mà lại thành thua !
Nhi nhô cái bọn nhà mùa
Ra ngoài làm một trò đùa càng đau.

55.
Ba mươi năm trước sau thống nhất,
Mà lòng dân chồng chất căm hờn
Ðấu tranh không vị giang sơn,
Mà vì chủ nghĩa bất nhơn: già Hồ.

56.
Dân chỉ thấy nghèo xơ nghèo xác,
Cán bộ thì đài các nghênh ngang
Ðảng thì ngày một giàu sang
Dân thì ngày một bẽ bàng luồn chui.

57.
Gái bán trôn mới nuôi nổi miệng!
Bán máu mình kiếm miếng cơm ăn
Chịu bao nhiêu nỗi khó khăn,
Gặp bao nhiêu cảnh nhục nhằn quanh năm

58.
Ngay đến chuyện ăn nằm chẳng ổn
Chữ nhân quyền thương tổn từ lâu.
Hòa bình thống nhất ở đâu ?
Nhìn ra chỉ thấy những câu dối lừa.

59.
Người chinh phụ xưa chưa đáng kể
Phận đàn bà không thể nào tin
Bán thân, bán máu kiếm tiền…
Muốn đi, nhà nước tuyên truyền cho đi !

60.
Ði – Ông lớn có gì kiếm chác.
Chưa bao giờ nhà nước buôn dân !
Trời ơi ! Cực khổ ngàn lần
Ai ngờ chính phủ bán dần nước non.

61.
Bán đất cát chỉ còn dân chúng,
Thì bán luôn cho đúng chủ trương.
Mới hay nói đến lập trường,
Chiếm non sông để mà buôn lấy lời .

62.
Người phụ nữ một đời cực khổ
Thật rõ ràng từ cổ chí kim
Làm sao kiếm dễ đâu tìm
Ở đâu nhiều sẵn xà lim thế này ?

63.
Ði thăm nuôi mấy ngày mới đến
Tưởng gặp người thân mến nào ngờ
Người nào liệu gió trở cờ,
Cho thăm, cho hỏi, bấy giờ cho nuôi !

64.
Anh nào cứ ngược xuôi ngông ngạnh
Ðảng thẳng tay cho mạnh, cho hùng
Ði thăm cũng đã khó lòng
Nói gì nuôi nấng mà mong bây giờ ?

65.
Thôi thì hết năm chờ, tháng đợi,
Việc gặp nhau diệu vợi vô cùng.
Tuy không cách trở ngàn trùng,
Trong lòng Cộng sản, mịt mùng tìm đâu ?

66.
Nếu đã biết đến câu nhân nghĩa
Chuyện hỏi han thật dễ làm sao
Ở vùng Cộng sản thấp cao,
Không quen, không biết, không sao lần vào.

67.
Tự do nói, tự do nói dối !
Chống gian tham, chống đối cùng trên
Lập trường gác lại một bên,
Câu đầu tiên hỏi là tiền ở đâu ?

68.
Dân nếu mở hầu bao cho ngọt,
Thì đi dâu cũng lọt như thường !
Ðời này có thứ kỷ cương
Là câu nhắc lại lập trường đầu tiên !

69.
Dù bán nước, có tiền vẫn thắng,
Dù buôn dân, vẫn trắng vẫn trơn.
Nỗi lòng đối với giang sơn,
Trước sau nào có tróc sờn gì đâu ?

70.
Cứ ở dưới trình tâu, trên xét,
Ðã cầm còi, – nhất, bét: đảng ta .
Mỗi lời là một thiết tha,
Năm Cam cũng thả, gà nhà là xong !

71.
Ở một nước đã không luật pháp,
Ðảng ở trên giải đáp tùy nghi.
Ông to bà lớn làm gì,
Ðảng che, đảng đậy là đi đứng đường !

72.
Khi đảng có lập trường cách mạng,
Mình sẽ là một hạng nêu gương
Dù ai nói tới lập trường,
Cũng không mở nổi con đường ta đi.

73.
Ta có đảng, ly kỳ là thế,
Có đảng là thừa kế mưu sinh.
Ðảng ta là đại quang vinh,
Trước sau kể nỗi công trình Mác Lê !

74.
Anh đi lính, anh về có giấy,
Ðể thẩm quyền nhìn thấy cho qua.
Là về, ta lại với ta,
Bởi vì đã có đảng nhà che cho.

75.
Mỗi ngày phép tự do đi lại
Mấy người đây tự tại ung dung.
Ðừng ai đụng tới “tiêu tùng”
Cả nhà vào ấp ngồi chung một chuồng…

[post_connector_show_children slug=”chinh-ph%e1%bb%a5-%c3%b0o%e1%ba%a1n-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-ng%c3%a2m” parent=”1010″ link=”true” excerpt=”true”]