Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Nền Tảng Duy Dân: Tu Dưỡng

Những ai đã từng làm kỹ sư kiến trúc khi vẽ một sơ đồ căn nhà đều đặt câu hỏi với chính mình là với căn nhà như thế phải đặt cái nền nào cho […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Tự Kiểm

Sau khi đã thực hiện tu dưỡng trong ăn uống, thân thể khỏe mạnh thì điều kế đến trong việc tu dưỡng bản thân là kiểm điểm lại chính mình. Đây là công việc đòi […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Đan Quyền Là Gì?

Từ ngữ Đan Quyền ít khi được nói đến và những ai tìm hiểu về tư tưởng Duy Dân của Lý Đông A sẽ biết được từ ngữ này. Nhưng ngay cả những người học […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Mất Tính Tự Chủ

Nếu ai đó nghĩ rằng mạng xã hội sẽ làm cho sự hiểu biết của mình mở rộng ra thì cần phải xét lại để xem chính sự hiểu biết của mình mở rộng hay […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Thể Lực

Người xưa thường nói “tinh thần khỏe mạnh trong một thân thể tráng kiện”. Một thân thể bệnh hoạn thì khó mà có một tinh thần khỏe mạnh. Cho nên trong việc tu dưỡng ở […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Ăn và Ngủ

Tại sao phải khởi đầu công việc tu dưỡng bản thân bằng cái ăn? Bởi vì nhu cầu trước tiên của con người là ăn. Không ăn thì thân thể sẽ bị hao mòn và […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BẰNG CẤP VÀ TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT

Người Việt, đặc biệt là những người có bằng cấp cao, thường hay hiểu lầm là khi mình có bằng cấp cao thì mình có trình độ hiểu biết hơn những người Khác. Từ đó […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ý NGHĨA Ỷ THA, TỰ KỶ, ĐỘNG THA

Là Gì? Ỷ Tha tức là sự nhờ cậy, dựa vào, nương tựa vào, học hỏi từ người Khác. Tự Kỷ là tự mình học hỏi từ những người Khác; tự mình đặt ra những […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BỎ ĐẢNG Ở CUỐI CUỘC ĐỜI

Con người luôn luôn có những quyết định sai lầm cho dù là một con người làm chủ được chính mình. Con người sống dưới chế độ cộng sản thì đa số, hoàn toàn không […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

NHÂN CÁCH VÀ CHỨC VỤ

Theo Wikimedia thì “Nhân Cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ giữa người đó với bản thân và với môi trường. Cũng có thể hiểu, nhân cách là […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

ĐƯỜNG VÀO DUY DÂN: ĐÁY TẦNG

Đáy tầng là gì? Là những con người sống trong xã hội đó. Là những con người rất là bình thường, có học hoặc không có học. Là những con người làm việc từng giờ, […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ý NGHĨA CỦA TỰ DO

Tự do luôn luôn có giá trả của nó. Không có sự tự do nào trên thế giới này được cho không. Trái lại tất cả quyền tự do trên thế giới này kể từ […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

ĐẶC KHU 99 NĂM, NHỚ LẠI CHUYỆN HONGKONG

Câu chuyện nhà cầm quyền VN đang dự định bàn thảo giao cho ba địa điểm quan trọng của đất nước cho Tàu cộng với hiệp ước thương mại 99 năm mướn đất đang được […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI ATLANTA

Chào các bạn Trước hết tôi xin cảm ơn anh Larry Reed đã tạo điều kiện cho tôi đến thành phố Atlanta để thăm viếng thành phố này và được nói chuyện với các bạn […]

No Picture
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

DUY NHÂN CƯƠNG THƯỜNG

[post_connector_show_children slug=”duy-nh%c3%a2n-c%c6%b0%c6%a1ng-th%c6%b0%e1%bb%9dng-nhu-c%e1%ba%a7u-t%e1%bb%b1-do” parent=”17155″ link=”true” excerpt=”false”] Vũ Hoàng Anh Bốn Phương Nền Tảng Duy Dân: Tu Dưỡng Vũ Hoàng Anh Bốn Phương – THƯ GỬI CÁC BẠN FACEBOOK ĐƯỜNG VÀO DUY DÂN: ĐÁY TẦNG Vũ Hoàng […]