Tác giả & Tác phẩm

Viên Linh – Nàng thơ, người trong tranh

Yêu người trong tranh trong sách không phải là chuyện lạ, học sinh Việt Nam bậc trung học đã được biết về tích truyện lãng mạn đa tình Bích Câu Kỳ Ngộ, qua bản quốc […]

Bút ký

Hà Nội, Tháng Bảy 1954 – Viên Linh

Vào giữa năm 1953, là thời điểm cao nhất Hà Nội Hải Phòng nổi bật một số ít các nhà văn trẻ, có lối viết khác Tự Lực Văn Ðoàn, Lê Văn Trương hay Nguyễn […]

Tác giả & Tác phẩm

Thơ bệnh xưa và nay – Viên Linh

“Bệnh tật trong thi ca Việt Nam,” dường như chưa thấy ai nghiên cứu về đề tài ấy? Còn nhớ, trong các sách giáo khoa văn chương, chúng ta thường thấy những bài bình giải […]