Thái Quốc Mưu

Những bài thơ Xuân

Thái Quốc Mưu Nhủ Mình Thái Quốc Mưu – Tài nhân TRỊNH BẢN KIỀU Bến Cũ Đền Xưa Thái Quốc Mưu – KHỔNG MINH “GIA CÁT LƯỢNG?” Thái Quốc Mưu – TÀI NHÂN CHIÊU CƠ […]

No Picture
Thái Quốc Mưu

THƠ ĐƯỜNG LUẬT THÁI QUỐC MƯU

CHÍNH HẮN CHỨ AI? Cái tính ngông ngông hắn cũng còn… Thì ra thằng chả thật là ngon Non sông, Tổ Quốc – Lòng luôn vẹn! Nét bút câu thơ – Ý vẫn tròn. Bè […]

Thái Quốc Mưu

Thái Quốc Mưu – 175 Bài Thơ Đường

Thái Quốc Mưu Thái Quốc Mưu – ĐỆ NHẤT PHU NHÂN Thái Quốc Mưu – KHỔNG MINH “GIA CÁT LƯỢNG?” Những bài thơ Xuân Nhủ Mình THƠ ĐƯỜNG LUẬT THÁI QUỐC MƯU

Thái Quốc Mưu

Thái Quốc Mưu – NHÂN VẬT QUAN CÔNG

Quan công, tức Quan Vũ, tự Quan Vân Trường, hiệu Trường Sinh – một nhân vật thật, được hư cấu trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Do lòng hoài Hán, La Quán Trung […]

Thái Quốc Mưu

Thái Quốc Mưu – Thơ Đường

LÒNG XUÂN Sống với nhau lâu – Biết đá vàng… Lòng lành xa lánh lủ tà gian Đời ta đạo nghĩa luôn vương vấn Bọn chúng lợi danh mãi buộc ràng Cất bút cung nghênh […]

Thái Quốc Mưu

Thái Quốc Mưu – NGƯỜI BẠN VONG NIÊN

Ông Ba định nhấp hớp rượu, nhưng lại để ly xuống, bảo tôi: – Nữa! tui đã nói với chú bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi tui bằng bác nữa. Gọi bằng anh đi! Anh, […]

Thái Quốc Mưu

Thái Quốc Mưu – ĐỆ NHẤT PHU NHÂN

Nói đến bốn chữ “Đệ Nhất Phu Nhân”, người ta sẽ nghĩ ngay đó là người phụ nữ vợ của lãnh tụ một quốc gia. Chẳng hạn, phu nhân của Tổng Thống, của Quốc Trưởng, […]

Thái Quốc Mưu

QUAN NIỆM SỐNG CỦA THÁI QUỐC MƯU

* Non sông Tổ Quốc Cao hơn hết. Hãy đặt lên trên mọi vấn đề. * Sống mà không biết điều phải, điều trái, chỉ nhắm mắt nghĩ về LỢI ÍCH của đảng phái, băng nhóm, […]

Thái Quốc Mưu

Thái Quốc Mưu – Tài nhân TRỊNH BẢN KIỀU

Trịnh Bản Kiều 郑板侨 tên thật Trịnh Nhiếp 郑燮, tự Khắc Nhu 克柔. Con của Trịnh Chi Bản. 郑之本. “Bản Kiều” 板桥 là hiệu của Trịnh Nhiếp. Ông sinh ở xóm Trịnh Gia 郑家, đông […]

Thái Quốc Mưu

Thái Quốc Mưu – Nhân Vật TÀO THÁO

Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tên tục A Man, tự Cát Lợi. Sanh 155 sau tây lịch, tại huyện Tiêu, nước Bái trong gia đình giàu có. Từ bé là người rất thông minh, ít […]