Bùi Anh Trinh

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP – Bùi Anh Trinh

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã chứng minh được rằng trong suốt cuộc chiến chống Pháp […]

hoànglonghải

Một ngàn năm đánh Tầu – hoànglonghải

Bài 2 Một ngàn năm đánh Tầu. A)-Đời Lý Trần 1)-Đánh Tầu đời Tiền Lê             Lê Hoàn làm quan “Thập Đạo Tướng Quân” của nhà Đinh. Năm 981, nhà Tống chuẩn bị đem quân […]