Nhiếp Vĩnh Trang

Hồ Chí Minh là ai? – Nhiếp Vĩnh Trang

Mới đây, hậu duệ của người Đại Loan Hồ Tập Chương  – học giả Hồ Tuấn Hùng – viết, công bố cuốn sách ‘’Hồ Chí Minh sinh bình khảo’’ chứng minh Hồ Chí Minh (HCM) […]

No Picture
Nguyễn Vy Khanh

Bội phản – Nguyễn Vy Khanh

Tác giả Nguyễn Vy Khanh là một cựu học sinh Pétrus Ký, hiện dang sống ở Montreal, Canada. Với tư cách hậu sinh và nghiệp-dư nghiên cứu lịch-sử, chúng tôi xin có một số nhận […]