No Picture
Nguyễn Vy Khanh

Bội phản – Nguyễn Vy Khanh

Tác giả Nguyễn Vy Khanh là một cựu học sinh Pétrus Ký, hiện dang sống ở Montreal, Canada. Với tư cách hậu sinh và nghiệp-dư nghiên cứu lịch-sử, chúng tôi xin có một số nhận […]

Hạ Mai

Trái đắng Genève (1954) – Hạ Mai

Sự thay đổi Ban lãnh đạo trong điện Kremlin sau cái chết của I.V.Stalin (5-3-1953) – một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế kỷ XX, đã khiến các nhà lãnh đạo phương Tây […]

Lê Trương

PHONG TRÀO TÂM CA (1965) – Lê Trương

Vào năm 1965, cuộc diện chiến tranh Việt Nam thay đổi đột ngột. Lính ngoại quốc bắt đầu đổ bộ lên Việt Nam, không lực Hoa kỳ khởi sự trút bom xuống miền Bắc. Giữa […]