Bảo Giang

Thiếu tá Hồ chí Minh – Bảo Giang

Đôi dòng về  tiểu sử.   Theo hồ sơ quân bạ được quân ủy Trung Ương Trung cộng lưu trữ và vửa được công bố, Thiếu tá Hồ chí Minh tên thật là Huguang, năm […]

Nhiếp Vĩnh Trang

Hồ Chí Minh là ai? – Nhiếp Vĩnh Trang

Mới đây, hậu duệ của người Đại Loan Hồ Tập Chương  – học giả Hồ Tuấn Hùng – viết, công bố cuốn sách ‘’Hồ Chí Minh sinh bình khảo’’ chứng minh Hồ Chí Minh (HCM) […]