Nguyễn Du

Truyện Kiều

Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, truyện được viết ra sau khi ông đi sứ nhà Thanh về và theo lời truyền thì Phạm Quý Thích đã cho khắc in vào khoảng từ năm […]

Nguyễn Du

TRUYỆN KIỀU

    Nguyễn Dư Nguyễn Dư – Cần phải đập tan những luận điệu của các thế lực phản động Uất nghẹn trào dâng, nói hay đừng! Đúng là miệng lưỡi cộng sản! Cảm Đề […]