Lê Hải Phòng

Chờ xem Trump thò tay về biển Đông

Ông Obama sắp dọn ra khỏi WH.Những điều gì ông làm 8 năm cho nước Mỹ và thế giới thì để dân chúng xét.Trong phạm vi nhỏ hẹp của bài này,người viết chỉ đưa ra […]

Lê Hải Phòng

Rô đi không dẫn Lú cùng

Ông Cá-Rô hỡi Rô ơi Thủy chung tình nghĩa nặng : lời Kim Ngân Sự nghiệp Cắt Mạng trong ngần Tắm chung biển máu mấy lần hiến dâng Ông đi bỏ lại huân chương Sao […]