Lê Bá Vận

TÔI LÁI XE NHÀ BINH

Năm 1957 trên toàn cõi miền Nam từ sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, đất nước thanh bình trở lại, sung túc, rộn rã. Ruộng đồng miền quê Nam Bộ […]

Lê Bá Vận

Lê Bá Vận – NGÀY 30/4/1975 NÊN GỌI LÀ NGÀY GÌ?

                                         “Bất tri tam bách dư niên hậu,                               Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”- Nguyễn Du.                           (19 tháng ba năm Ất Mẹo. Thứ tư 30 tháng tư, 1975). Ngày 30/4/1975 chiến xa […]