Hà Thượng Nhân

EM VẪN TRÀNG TIỀN VẠT ÁO BAY

(Mừng sinh nhật thứ 70 của em thơ Bích Hoàng-Bài thơ 70 câu) Hai mươi tháng Một Anh buồn lắm, Ai cạn giùm ta chén rượu này ? Năm bốn năm trời như mới đó, […]

Huệ Thu

Chúc Tết Cụ Trùng Quang

Cụ Trùng Quang năm nay chín mấy Ngoài chín mươi là thấy thọ rồi Cụ vào hạng nhất ở đời Văn chương đã giỏi lại mời mọc hay Việc xã hội là tay cự phách […]

Những Phá Cách Tài Tình Trong Thơ
Biên khảo

Những Phá Cách Tài Tình Trong Thơ

Thuở Sơ Ðường người ta làm thơ không chú trọng nhiều về luật. Thật ra luật chỉ làm cho người thơ dễ đạt được ý thơ. Thơ hay không hẳn vì niêm luật. Những bài […]

Hát nói

Mừng Báo Khởi Hành Mười Tuổi

Mưỡu: Mừng nhau có báo Khởi Hành Mười năm tranh đấu đã thành công to Chúng mình ở đất tự do Báo này chẳng chịu đem cho bao giờ Nói: Phất cờ gióng trống Ðã […]