Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Tiếng Việt của tôi

Chưa bao giờ tôi thấy yêu tiếng Việt của tôi như thế Như yêu Tổ Quốc, yêu mái nhà Như yêu cha, yêu mẹ Như yêu  đồng xanh, yêu những gì cần thiết nhất trên đời […]

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Hồ Thụy Mỹ Hạnh – Dư Âm

Tôi mở rộng cánh cửa, ánh nắng yếu ớt của một buổi chiều sắp tàn hắt qua thềm, người thanh niên vừa gõ cửa đứng trước tôi. Tôi biết đó là người hàng xóm trọ […]