Cổ tích

hoànglonghải – Tăng Sâm giết người

                Ông Tăng Sâm ở đất Phì. Ở đấy có kẻ trùng tên với ông giết chết người.                 Một người hất hãi chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: “Tăng Sâm giết người.” […]

Cổ tích

hoànglonghải – Hà Bá lấy vợ

                Dân đất Nghiệp có tục mỗi năm góp tiền mua một người con gái ném xuống sông để làm vợ cho Hà Bá. Sự mê tín ấy có đã lâu ngày, không ai phá […]

Cổ tích

hoànglonghải – Lấy của ban ngày

Nước Tấn có kẻ hiếu lợi, một hôm ra chợ thấy cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: “Cái nầy tôi ăn được; cái nầy tôi mặc được; cái nầy tôi tiêu được; cái […]

No Picture
Cổ tích

Phá đền Liễu Thăng

hoànglonghải kể Xưa, có anh học trò về kinh đô ứng thí. Khi đi ngang một ngôi miếu, thấy đèn thắp sáng trưng, khói hương nghi ngút, gà lợn làm sẵn để cúng thần miếu. […]

No Picture
Cổ tích

Bọ ngựa chống xe

Một hôm Trang công nước Tề xa giá đi săn. Xe ra khỏi thành, đi trên đường cái, có con bọ ngựa cứ đứng giữa đường, giương càng chực chống lại với cái xe. Tả, […]