Tranh luận trong bài viết “Hồ Tuấn Hùng, tìm hiểu cuộc đời Hồ Chí Minh”:

Dư luận viên CSVN Minh Lý : Xin có mấy câu hỏi “dáo sư” Nguyễn Văn Thạc :

 Người VN đã giành độc lập và thống nhất Tổ quốc vào sau ngày 30/4/1975, chúng ta đã phải đổ máu rất nhiều mới giành được thắng lợi này.

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Ngày 30-4-1975 không phải là ngày độc lập thống nhất. Mà là ngày Lê Duẩn xua quân từ Miền Bắc tràn vào Nam ăn cướp đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam. Cái nào chở được thì ngày đêm chở về Bắc, cái nào không chở được như nhà của đất đai thì Lê Duẩn và phe đảng đem vợ con vào chiếm ngụ.

Đúng là Bộ đội Miền Bắc (chúng ta) đã chết hằng triệu người mới làm nên chiến thắng đó, nhưng trong khi Lê Duẩn và phe đảng hưởng giàu sang phú quý thì gia đình bộ đội chỉ được cấp cho cái bằng liệt sĩ và mỗi năm chỉ được cấp nửa cân đường và 2 lạng trà.

Dư luận viên CSVN Minh Lý :  Một câu hỏi đặt ra, tại sao Pháp, sau rồi Mỹ cứ muốn can thiệp vào VN?

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Tại sao Pháp muốn can thiệp vào Việt Nam?  Là vì Pháp chiếm Việt Nam làm thuộc địa, không riêng nước Pháp mà nước Tàu hằng ngàn năm trước cũng muốn chiếm Việt Nam làm thuộc địa.

Thế chiến thứ 2 quân Đức xâm lăng nước Pháp, nghười Pháp nhờ quân Mỹ vào Pháp để đánh bật quân Đức ra khỏi Pháp. Năm 1950 quân Bắc Hàn tràn qua vĩ tuyến 38 xuống chiếm thủ đô Seoul của Nam Hàn. Người Nam Hàn nhờ quân Mỹ đổ bộ vào Nam Hàn để đẩy lùi quân Bắc Hàn về bắc vĩ tuyến cho tới ngày nay.

Năm 1965 quân Bắc Việt tràn qua Vĩ tuyến 17 xâm lăng Nam Việt. Người Nam Việt cũng nhờ Mỹ vào Nam Việt để đẩy quân Bắc Việt về bắc vĩ tuyến 17 nhưng quân Mỹ không thành công.

Dư luận viên CSVN Minh Lý :  Năm 1945, trong khi vua Bảo Đại cầm quyền,nhưng VN đã bị người Pháp xé ra làm ba miền, cộng với 2 vùng Lào và Căm pu chia thành 5 vùng thuộc Liên Bang Đông Dương.

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Nước Việt Nam bị xé ra làm ba miền là vào năm 1885, dưới triều vua Kiến Phước, chứ không phải năm 1945.

Liên bang Đông Dương được thành lập vào tháng 8 năm 1946 chứ không phải là năm 1945, lúc đó Hồ Chí Minh đang làm Chủ tịch nước chứ không phải Bảo Đại.

Dư luận viên CSVN Minh Lý :  Dáo sư Ng Văn Thạc nói thế thì sai lắm!  Đến ngày 17 tháng 10 năm 1887( chứ không phải 1885 như văn Thạc nói), Liên bang Đông Dương đầu tiên được chính thức thành lập với bốn thuộc địa là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và Campuchia; Lào gia nhập vào năm 1893 và Quảng Châu Loan ( nay thuộc Tầu cộng ) được sáp nhập năm 1900.

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Thạc tôi nói Liên Bang Đông Dương được thành lập năm 1885 hồi nào? Theo Lý  thì Liên bang Đông Dương mới đầu chỉ có Việt Nam và Campuchia, rồi sau thêm Lào và Quảng Châu Loan là 6. Minh Lý có nghe ai nói liên bang Đông Dương  gồm có cả đất của Tàu bao giờ chưa?  Không biết Lý tìm ở đâu ra cái này?

Chuyện thành lập Liên bang Đông Dương thì Thạc tôi trích sách Paris-Saigon-Hanoi của Philippe Devillers do Hà Nội xuất bản, Hoàng Hữu Đản dịch, trang 230 có ghi rằng chương trình nghị sự ngày 9-7-1946 của hội nghị Fontainebleau gồm có mục thứ 2 là “Bàn về dự thảo thành lập Liên Bang Dông Dương”. Như vậy là cho đến ngày 9-7-46 chưa có LBĐD phải không?

Để cho Lý vỡ ra thêm, Thạc tôi trích dẫn sách Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam của Bùi Anh Trinh ( tập thượng, trang 440 ) giải thích chi tiết về vụ thành lập LBĐD như sau :

“Ngày 23-7-1946, trong khi cuộc đàm phán về Việt Nam đang diễn ra tại Pháp thì tại Việt Nam Cao ủy D’Argenlieu tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị thành lập Liên Bang Đông Dương tại Đà Lạt vào ngày 1-8 gồm các đại biểu nước Căm Bốt, nước Lào, nước Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Tây Kỳ (Cao nguyên Trung Việt hay còn gọi là Tây Nguyên)”.

“Đây mới là mưu tính thực sự của các chính trị gia Pháp. Họ muốn thành lập một quốc gia liên bang tại Đông Dương gồm 6 nước là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cam Bốt, Lào và Tây Nguyên. Giống như người Anh thành lập Liên Bang Đại Mã Lai Á. Mục đích của họ là trả lại độc lập cho người bản xứ nhưng những người bản xứ sẽ tranh chấp với nhau và vì thế cần có sự trọng tài của thực dân quan thầy”.

“Báo chí Đông Dương sôi nổi với hội nghị Liên bang Đông Dương trong khi không có tin tức gì về hội nghị của phái đoàn Hồ Chí Minh tại Pháp. Phái đoàn Hồ Chí Minh tại Fontainebleau nhận được tin về Hội nghị Đà Lạt đã bỏ cuộc họp ra về để phản đối”.

“Ngày 28-7-1946, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Moutet gởi một công hàm cho Cao ủy D’Argenlieu: “Công hàm ngày 24 vừa qua của ngài thông báo về cuộc hội nghị mới ở Đà Lạt ngày 1-8 về kế hoạch thành lập Liên Bang làm tôi hết sức ngạc nhiên. Chính phủ chưa bao giờ được hỏi ý kiến xem cuộc hội nghị này có đúng hay không, trong khi cuộc hội nghị Fontainebleau còn đang tiếp diễn…” (Hsltr/Quốc gia Pháp).”

Ngày 1-8-1946, sau khi được tin D’Argenlieu khai mạc hội nghị thành lập Liên Bang tại Đà Lạt. Ông Phạm Văn Đồng đọc trước hội nghị một công hàm gửi cho phái đoàn Pháp. Trong công hàm nói rằng nếu D’Argenlieu tiếp tục thành lập Liên Bang thì Thỏa ước mồng 6 tháng 3 không còn giá trị và vì thế hội nghị Fontainebleau không còn lý do để tiếp tục”.

( Hết trích )

Dư luận viên CSVN Minh Lý :  Bảo Đại làm vua mà ăn lương Pháp. Bảo Đại quân đội không có, nếu có chỉ là lính ăn lương Pháp để đánh lại người Việt muốn giành tự do. Bảo Đại chịu sự bảo hộ của người Pháp ( nhục ).

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Bảo đại làm vua mà ăn lương Pháp bởi vì Pháp chiếm toàn nước Việt vào năm 1885, đuổi vua Hàm Nghi chạy lên rừng, rồi thuê ông nội của Bảo Đại là Đồng Khánh tiếp tục làm vua của triều đình Huế, dĩ nhiên chỉ là vua bù nhìn. Không phải riêng vua Việt, mà vua Lào, Miên và các nước thuộc địa khác của Pháp cũng được thuê làm vua. Và các nước thuộc địa của Anh như Ấn Độ, Miến Điện cũng vậy.

Dân Việt Nam bị thua khí giới tân tiến của Châu Âu.  Dân Tàu, Nhật, Ấn Độ cũng vậy, không có gì là nhục.  Và Bảo Đại cũng không dính dáng gì đến chuyện dân Việt Nam bị thua, lúc đó ông ta chưa ra đời.  Cho nên mắng ông ta nhục là thiếu suy xét.

Tôi không dám nói Minh Lý  thiếu suy xét bởi vì tôi biết Minh Lý lớn lên trong chế độ Cọng sản, người ta chỉ nói cho học sinh biết rằng Bảo Đại là vua mà cam tâm làm tay sai cho Tây.  Chứ họ không nói vì sao mà Bảo Đại được làm vua.  Thực ra chỉ là được thuê làm vua bù nhìn mà thôi. Không riêng nước Việt mình, mà các nước khác bị thực dân đô hộ cũng vậy.

Dư luận viên CSVN Minh Lý :  Tôi rất muốn biết “dáo sư” Ng Văn thạc giải thích điều này thế nào, ông Bảo Đại trước vận mệnh quốc gia ảm đạm như thế có nên phải thay thế hay không, Thực dân Pháp có nên bị đánh đổ hay không?

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Trước vận mạng như thế thì ngày 9-3-1945 quân Nhật đánh đuổi quân Pháp và trao trả độc lập cho Bảo Đại. Bảo Đại thành lập chính phủ Quân chủ lập hiến, do Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Nên đánh đổ thực dân Pháp nhưng người Nhật đã đánh đổ rồi. Ngày đó mặt trận Việt Minh chưa xuất hiện và ông Hồ Chí Minh thì đang làm việc cho tình báo Mỹ tại Tân Trào.

Vậy thì cái việc làm điệp viên cho Mỹ có được gọi là làm chó săn hay không? Ông Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên làm tình báo cho Mỹ.  Nhưng sau này ông giết hết những ai theo Mỹ. Vậy phải đánh giá ông ta ra sao đây?

Nếu Minh Lý không tin thì cứ lật quyển sách “Why Việt Nam” của Archimede Patti ( trung tá tình báo Mỹ ) do Nhà Xuất Bản Đà Nẵng ( CSVN ) phát hành thì sẽ thấy HCM và Võ Nguyên Giáp làm việc với Patti như thế nào.  Còn không thì dở sách “Việt Nam Những Sư Kiện Lịch Sử 1919-1945” của Viện Sử học Hà Nội thì sẽ thấy.

BÙI ANH TRINH
[post_connector_show_children slug=”b%c3%b9i-anh-trinh-tuy%c3%aan-gi%c3%a1o-csvn-thi-%c4%91%e1%ba%a5u-v%e1%bb%9bi-tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb-vi%e1%bb%87t-nam” parent=”11344″ link=”true” excerpt=”false”]