Nghiên cứu phân tâm học

Vũ Đình Lưu dịch

Danh sách các chương

Mục lục

 1. Khai từ
 2. Tiểu sử Sigmund Frueud

Phần thứ nhất: Vượt xa hơn nguyên tắc khoái lạc

 1. Nguyên tắc khoái lạc
 2. Nguyên tắc khoái lạc và bệnh suy nhược thần kinh ngoại thương – Nguyên tắc khoái lạc và trò chơi trẻ em
 3. Nguyên tắc khoái lạc và sự di chuyển tâm tình
 4. Động cơ chống lại những kích thích ở ngoài – Sự chống cự thất bại – Khuynh hướng nhắc lại
 5. Khuynh hướng nhắc lại làm cản trở nguyên tắc khoan khoái
 6. Tính xung khắc của các bản năng – Bản năng sống và bản năng chết
 7. Nguyên tắc khoan khoái và bản năng dẫn đến sự chết

Phần thứ hai : Tâm lý tập thể – phân tích cái tôi

 1. Nhập đề
 2. Linh hồn tập thể (theo Gustave Le Bon)
 3. Những quan điểm khác về sinh hoạt tâm thần của tập thể
 4. Ám thị và libido
 5. Giáo hội và quân đội, hai đám đông quy ước
 6. Những vấn đề mới và những hướng tìm tòi mới
 7. Đồng nhất hóa
 8. Trạng thái yêu thương và sự thôi miên
 9. Bản năng quần cư
 10. Đám đông và bầy ô hợp nguyên thủy
 11. Một trình độ phát triển của cái tôi: lý tưởng tôi
 12. Một vài quan điểm phụ

Phần thứ ba: Cái tôi và vô thức

 1. Lời nói đầu
 1. Ý thức và tiềm thức
 2. Cái tôi và vô thức (ES)
 3. Ngã, siêu ngã và lý tưởng ngã
 4. Hai loại bản năng
 5. Những tình trạng lệ thuộc của cái tôi

Phần thứ tư: Quan điểm về chiến tranh và tử vong

 1. Chiến tranh và những thất bại của chiến tranh
 2. Thái độ trước cái chết

Đã xem 111 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments