Chỉ Lộ Nửa Chiêu Ðáng Bực Thầy

Chỉ lộ nửa chiêu đáng bực thầy!
Cần chi cặm cụi suốt đêm ngày
Thất ngôn Thôi Hộ muôn đời đọc
Ðoản khúc Arvers triệu kẻ hay.
Tình sử lừng danh người thuở trước
Văn đàn khét tiếng h sau này,
Mươi dòng múa bút nên huyền thoại
Chỉ lộ nửa chiêu đáng bực thầy.

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái

*

Bài Họa
Ta Ðừng Khinh Xuất Chữ Ông Thầy 

Ta đừng khinh xuất chữ ông thầy
Hơn một ngày, khôn đủ một ngày.
Ngờ bởi chẳng còn người tứ lạ
Mừng vì gặp lại kẻ thơ hay
Tha hương cứ tưởng còn chi nữa
Lưu lạc ngờ đâu lại thế này
Ða tạ tri âm xin nhắn nhủ
Ta đừng khinh suất chữ ông thầy

Đã xem 2318 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments