Xã Xế Gửi Sài Môn Lý Thu

Gửi Sài Môn Lý Thu 

Lâu nay nghe tiếng Lý Thu
Hoặc xưa là Lý Đình Dù phải không?
Là bà hay chính là ông?
Còn chưa hay đã có chồng mấy con? ………
Làm thơ đả Cộng vẫn ròn
Cái câu chính khí đã mòn đấy chưa?
Từ khi sang Mỹ đến giờ
Có ăn trợ cấp, có nhờ “ueo phe?” *
Biểu tình có chịu ngo ngoe?
Hay là không biết, không nghe, nhẹ mình?
Hỏi thơ có biết thơ tình?
Hay là chỉ biết phê bình người ta?
Thưa rằng ruột để ngoài da
Hay là sâu sắc như bà Clinton?
Tính tôi chỉ thích ba lơn
Không thù không oán, không hờn giận ai!
Thấy người cũng có chút tài!
Nên tôi thử viết một bài làm quen
Nếu như có nợ có duyên
Thì tôi sẽ gửi hình liền cho you…!

  • Welfare

Xã Xế

*

Trả Lời Xã Xế

Cái ông Xã Xế hôm nay
Phải là Xã Xệ của ngày hôm xưa ?
Giấc mơ Phong Kiến tỉnh chưa *
Còn thêm chức Xã cho thừa vẻ vang !
Thưa tôi không phải Lý làng
Hỏi sao hỏi kỷ, hỏi càng vậy you ?
Rằng không họ Lý tên Thu
Ở vùng Xóm Củi mịt mù xa xăm **
Cái danh, cái phận tối tăm
Vài bài thơ láo ăn nhằm gì đâu ?
Mà ông Xã Xế bù đầu
Hỏi cho ra lẽ những câu hơi thừa
Ảnh ông đã chụp hay chưa ?
Chụp rồi thì cất trong nhà cho con
Thẩn thơ tí chút đỡ buồn
Góp thơ đả Cộng cho con cháu nhờ

* Giấc mơ quan lại ngày trước
** vùng này (vùng tôi ở) con đường nào cũng có chữ Wood = củi; củi cũng là sài; ở Nhatrang ngày xưa Việt Nam còn có Phường Sài, tôi tự gọi vùng tôi ở là Xóm Củi là vậy.

Sài Môn Chủ Nhân

Đã xem 1357 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments