Chân Lý Làm Người Tốt

Chân Lý Làm Người Tốt

Nhất tâm nhất trí nhất đồng thanh
Hữu đức hữu nhân hữu chí thành
Cầu đạo cầu văn cầu triết lý
Lánh gian lánh bạo lánh công khanh
Tìm hiền tìm thánh tìm tri kỷ
Nhớ cội nhớ nguồn nhớ kiếp sanh
Gìn lễ gìn ân gìn tín nghĩa
Nhất tâm nhất trí nhất đồng thanh…

Hữu Danh

*

Bài họa vân:

Một đạo một lòng một khí thanh
Có nhân có nghĩa có tâm thành
Thường an thường lạc thường tri túc
Bất lự bất sầu bất luận khanh
Tùy mệnh tùy duyên tùy nghịch cảnh
Thấu đời thấu phận thấu đồng sanh
Hành văn hành lễ hành công hạnh
Một đạo một lòng một khí thanh…

Sỹ Bình

Đã xem 999 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments