Sống / Chết

SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ô danh để chúng cười
Sống tưởng công danh,không tưởng nước
Sống lo phú quý,chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời !

PHAN BỘI CHÂU

Kính họa:

CHẾT

Chết bêu miệng thế mãi nhoi trời
Chết nợ thêm tròng khổ để ai
Chết bẩn,ầu ơ bầy chuột khóc
Chết mê,hỉ hả bọn sâu cười
Chết quỳ gối giặc ô danh sử
Chết cưỡi đầu dân nhục tiếng đời
Chết mộng hoang đường còn tít mắt
Chết bêu miệng thế mãi nhoi trời !

Lý Đức Quỳnh

*

CHẾT

Chết mà vì nước, chết vì Dân
Chết đấng nam nhi trả nợ trần
Chết buổi Đông Chu, hồi thất quốc
Chết thời Tây Hán lúc tam phân
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
Chết mà vì nước, chết vì Dân

PHAN BỘI CHÂU

Kính họa:

SỐNG

Sống hiến xây đời,sống lợi Dân
Sống không ảo tưởng hóa dương trần
Sống cho non nước thêm hòa hợp
Sống để giống nòi hết cách phân
Sống giữ thiêng liêng hồn túy Việt
Sống ngăn mông muội kế nô thần
Sống vì giá trị nhân quyền sống
Sống hiến xây đời,sống lợi Dân

Lý Đức Quỳnh

Đã xem 1019 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments