Quyết Chiến Xương Giang

Quang Hy

Bài thơ tả về chiến dịch đại phá quân Minh tại Xương Giang , Trong bài có lấy 1 vài ý của Bình Ngô Đại Cáo. Các trận đánh và nhân vật theo đúng trình tự thời gian và sự kiện ghi lại trong Việt Sử.

–  Tướng chỉ huy quân ta: Trần Nguyên Hãn

–  Tướng chỉ huy quân Minh: Liễu Thăng, An Viễn Hầu, Thái Tử Thái Phó, từng tham chiến tại Việt Nam, lập công lớn cho nhà Minh khi bắt được toàn bộ gia đình Hồ Quí Ly. Tử trận Chi Lăng.

Quyết Chiến Xương Giang

Bại quân Tụy Động tan tành
Vương Thông bị khốn trong thành Đông Quan
Minh triều vội vã đưa sang
Liễu Thăng, Mộc Thạnh hai đàng tiến nhanh

Xương Giang ta quyết đánh thành
Chiếm thành diệt viện chiến tranh phải tàn
Mưu Nguyên Hãn chói sử xanh
Đào hầm địa đạo vào thành giữa đêm

Bắc thang ta quyết xông lên
Hạ ngay thành địch đạp trên xác thù
Đinh Mùi phá địch mùa thu
Xương Giang khóa chặt đường về Đông Quan

Giả thua dụ địch Chi Lăng
Phục binh ta đánh Liễu Thăng mất đầu
Địch quân Cần Trạm chạy mau
Lương Minh bỏ mạng về hầu cha ông

Phố Cát ta quyết một lòng
Quyên sinh Lý Khánh vì không còn đường
Mờ mờ thấy bóng thành Xương
Cờ cao quân nghĩa đã dương mất rồi

Bình minh pháo lệnh vang trời
Trào dâng sấm sét biển người xung phong
Giặc Minh dựng trại giữa đồng
Bốn bề trống trải hết mong sống còn

Địch quân khiếp vía kinh hồn
Năm vạn bỏ xác ngậm hờn phương nam
Ba vạn sợ chết đầu hàng
Thôi Tụ, Hoàng Phúc xiềng man trên minh

Mộc Thạnh dày dạn chiến chinh
Tiến quân nhưng ngóng tình hình Liễu Thăng
Được tin Liễu chết Chi Lăng
Lưong chết Cần Trạm hắn đành rút quân

Quân ta sĩ khí muôn phần
Đuổi theo truy sát giết gần vạn tên
Việt Nam tổ quốc hùng thiêng
Dân nam con cháu rồng tiên can trường

Trăm đời độc lập xưng vương
Đã từng đánh bại bắc phương bao lần
Bạo tàn gục dưới nghĩa nhân
Triệu năm rực rỡ oai thần Xương Giang.

Quang Hy 2-26-2015

Đã xem 1173 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments