Phá Khâm, Liêm, Ung, Tân Châu

Quang Hy

Tống triều áp dụng canh tân
Được dân ủng hộ có phần mạnh lên
Bao năm nước Tống chịu hèn
Khiết Đan Tây Hạ hai bên ép vào

Muốn đưa sĩ khí dâng cao
Âm mưu chuẩn bị đánh vào Việt Nam
Được tin Việt có quốc tang
Ấu quân còn nhỏ rõ ràng thời cơ

Dồn lương tích thảo đợi chờ
Quân lương khi đủ phất cờ tiến công
Ung Liêm cùng vói châu Khâm
Là nơi nhà Tống tập trung khí tài.

Đại Việt thám báo đã gài
Từ lâu trên khắp dặm dài Quảng Tây
Quá nhiều lương thực về đây
Thoạt trông đã đoán đúng ngay ý đồ

Nếu ta một chỗ ngồi chờ
Sao bằng đánh trước bất ngờ tấn công
Đánh địch vào lúc không phòng
Ra quân bất ý chiến công dễ thành

Đánh cho hiểm họa tan tành
Chiếm toàn lương thực rồi nhanh rút về
Toàn quân chung một lời thề
Sinh Nam chết Bắc giữ quê yên bình

Lý Thường Kiệt quyết viễn chinh
Với toàn hậu thuẫn triều đình nước Nam
Phía tây Tôn Đản tiến sang
Giả như hướng chính mở đàng tấn công

Đại quân ta vượt biển Đông
Xuống ngay hải cảng châu Khâm đánh vào.
Bất ngờ địch tưởng chiêm bao
Oai trời đã đến giặc nào có hay

Khâm châu ta hạ trong ngày
Châu Liêm kế tiếp bị vây nhiều vòng
Hai ngày ta diệt Liêm xong
Tiến lên phía bắc tấn công Ung thành

Đường dài, đất địch, phải nhanh
Chậm chân một bước khó dành tiên cơ
Tôn Đản phục sẵn đang chờ
Đại quân kéo đến là giờ tấn công

Tô Giám đã có đề phòng
Gởi thơ cầu viện đang mong đáp lời
Lưu Di ruột rối tơi bời
Sai Trương Thủ Tiết đem mười ngàn quân

Nước xa khó cứu lửa gần
Tiết không dám tiến dừng quân giữa đàng
Cứu viện ngừng Côn Luân Quan
Quân Nam đón chận phá tan quân thù

Viện binh bị diệt bất ngờ
Ung Châu hấp hối chờ giờ diệt vong
Sau hơn một tháng vây công
Ung châu ra bụi chỉ trong một ngày

Tân Châu vội vã rút ngay
Lấy thành như vật trong tay dễ dàng
Kho tàng trên khắp Tả Giang
Số thì đốt sạch, số mang xuống tàu

Ba năm nham hiểm mưu sâu
Chỉ hơn một tháng ngậm sầu ngàn năm
Mệnh Trời trong cõi xa xăm
Định rằng dân tộc Việt Nam mãi còn.

Quang Hy  5/14/2015

Chú Thích:

Lý Thường Kiệt: Thái Úy- Tổng chỉ huy chiến dịch, Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam
Tôn Đản: Lang Trung Tướng Quân, người cầm quân cánh phía tây, sau khi diệt hết các đồn trại dọc biên giới, tiến đến Ung Châu trước đại quân.
Tô Giám: Nho tướng, người giữ thành Ung Châu, anh hùng Trung Hoa, tuẫn tiết theo thành cùng với toàn thể gia đình, truy phong Tiết Độ Sứ, được phong Thần thành Nam Ninh hiện nay.
Lưu Di: Quang Tây Kinh Lược Sứ, người chịu trách nhiệm chuẩn bị cuộc xâm lược Việt Nam, sau trận này bị giáng chức.
Trương Thủ Tiết: Tướng mang quân cứu viện từ Quế Châu(Quảng Tây), tử trận.
– Các sự kiện và trình tự chiến dịch đều đúng theo Việt Sử.

Đã xem 1179 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments