TU TÂM / Xướng Họa Thi Ca

Từ Phong, Huệ Thu

Cám Ơn Bác đã gửi tặng tập thơ
Ðường Về Tịnh Độ

TU TÂM 

Giải trí, cùng vui xướng họa thơ
Hơi đâu đối đáp chuyện vu vơ
Nghe lời vọng ngữ, đừng quan ngại
Thấy tiếng ngoa ngôn, cứ phớt lờ
Ý tịnh, sẽ dần khai định huệ
Tâm yên, có lúc mở
Di Ðà Lục Tự luôn trì niệm
Nhân quả tương lai khó thể ngờ


06 01 2006
(trích tập ÐƯỜNG VỀ TỊNH ÐỘ trang 75)

Bài Họa
 Xướng họa thi ca 

Người thơ ta nói chuyện làm thơ
Nghĩ lại dù sao chẳng vẩn vơ
Lời tục thôi thì đừng để ý
Vần sai ừ thế cũng xin lờ
Không thời mà lại càng không thế
Dụng mẹo chưa xong lại dụng cơ
Tịnh Độ tuy xa nhưng chẳng khó
Ðường về nước Phật có ai ngờ !

Thất Ngôn 

Xướng họa thi ca cũng đỡ buồn
Nhờ mình động não cứ luôn luôn
Những lời ngoa ngữ không dùng tới
Nước cứ trong vì nước tự nguồn
Ðã định giúp người qua bến giác
Ðường lầm chỉ nẻo tránh đường mê
Thơ ta giải trí thơ như thế
Mặc kệ cho ai muốn chưởi thề

Lục Bát

Thơ mà xướng họa cũng vui
Hai bên đối đáp ngọt bùi cho nhau
Những lời ngoa ngữ lúc đầu
Thấy thì ta lại đánh câu phớt lờ
Trí ta thuở giờ
Ðọc lên ai dễ đã ngờ ai đâu
từ trước tới sau
Lòng chắc nỗi sầu sẽ tan

Song Thất Lục Bát

Ðã có tuổi thôi thì xướng họa
Sau sẽ quen trước lạ không cần
Họa thơ rồi sẽ dần dần
Cao nhân mặc h đâu cần ngoa ngôn
Trước sau lời lẽ ôn trồn
Mới là đồng chí đồng môn đồng tình

Thơ Mới 

Tôi với bạn cứ làm thơ xướng họa
Cũng thanh nhàn có lạ mới thành quen
Họa thơ nhau chẳng phải để chê khen
Mà tu tỉnh chỉ muốn xem điều tốt
Thôi mặc kệ những tên không chịu dốt
Cứ lăm le dùng thủ đoạn nhỏ nhen
Xướng họa thơ mình cũng đã bao phen
Ðiều nhân nghĩa mà giải bày vui vẻ

Ngũ Ngôn 

Làm thơ cùng xướng họa
Trước lạ lại sau quen
Ðâu phải để chê khen
Không hiểu lòng kẻ sĩ

Núi vẫn cao hùng vỹ
Sông chảy mãi ngày đêm
Xướng họa để học thêm
Những người hiền thuở trước

Hát Nói 

Mưỡu :
Gì vui bằng xướng họa thơ
Chuyện không chi cả bất ngờ mà hay
Những điều vớ vẩn chua cay
Thả theo chiều gió cho bay lên trời

nói
Xin mời bạn họa
Thơ chúng ta tuy trước lạ lại sau quen
Bác tu tập đã bền
Giữa trời đất nói lên câu chí khí

thơ
Nhớ vạn dặm gót chân kỳ ký
Mà một đời lân lý Châu Trần

Thôi thì thôi cũng chỉ phù vân
Tu cõi phúc ái ân thêm vướng bận
Ta dẹp hết những cơn phiền giận
Khúc Tỳ Bà ngày trước vẫn như sau
Chữ tài một chữ còn đau

Đã xem 2099 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments