Dịch Thơ …

Huệ Thu

Hết ý làm thơ đi dịch thơ
Dịch chơi soi mặt thấy bơ phờ
Mới hay chút khói hoàng hôn nhạt
Cũng bận lòng người muôn thuở xưa!

*

Vạn quốc thượng nhung mã  (*)
Cố viên kim nhược hà
Tịch quy tương thức thiểu
Tảo dĩ chiến trường đa!

Đỗ Phủ

*

Thế giới bù đầu chuyện chiến tranh
Bây giờ sao nhỉ vườn xưa mình?
Lần thăm dạo trước thưa bè bạn
Nay chắc không còn ai tóc xanh…

huệthu

(*) phục sầu

Vạn quốc thượng nhung mã
Cố viên kim nhược hà
Tích quy tương thức thiểu
Tảo dĩ chiến trường đa

Dịch Nghĩa
Lại buồn

Muôn nước vẫn còn lo việc quân
Vườn cũ nay ra sao rồi ?
Trước kia trở về,người quen ít ỏi
Nay đã sớm có lắm cảnh sa trường

Đã xem 2059 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments