Quê Mẹ Trở Về

Đường mòn cỏ úa bãi dâu xưa 
Trên bến buồn như buổi tiễn đưa 
Nhắc tới người ta sương vẫn lạnh …..
Tìm về lối cũ lệ như mưa  
Tàn canh bóng chếch tình không thiếu 
Vẳng tiếng gà xa nhớ lại thừa! 
Quê mẹ nhìn lên chừng bở ngỡ 
Yêu thương biết nói mấy cho vừa

Huệ Thu 

 

Đã xem 2396 lần


Be the first to comment

Bình luận