Ích Gì Lưu Lại Mấy Lời Than !

Huệ Thu

Ta là ai, là ai ?
Gẫm lại ta
Chuyện nương dâu bãi biển
Chuyện chuyển núi dời sông
Ông cha phá tan giặc Tống
Ông cha bình định nguyên mông
Dựng ngọn cờ thề dành lại núi sông
Máu giặc loang đỏ khé nước sông Hồng
Không làm cho đất lở
Không khiến được trời long
Chí nam nhi không tát được biển Đông
Vẫn ngày đêm thẹn mãi giống tiên rồng
Thẹn làm dân chưa trọn một chữ trung
Nhưng mà
Hồ thỉ bốn phương
Ta chấp những phường cú vọ
Ta chấp chúng cứ khi nhìn lúc ngó
Ta đâu sợ, đâu nhường chúng nó
Bao phen nhục nhã ê chề,
trước oai phong thần võ
Để đến bây giờ
Đất của Tổ tiên cam tâm cắt bỏ
Sao chẳng học người xưa lấy thanh tre làm nỏ ?
Chúng ta đều ruột
Bọn nó chẳng bầm gan
Cắt thịt da phụng sự kẻ sài lang
Chợt nghĩ đến người xưa khi tuốt lưỡi gươm vàng
Lũ chúng ta
Chân yếu tay mềm
Cây tùng bách giữa phong ba vẫn cứng
Giữa giông bão cùng giang san vẫn đứng
Chúng ta hãy cùng thét to dù cổ họng đã khan …

Đâu đây vó ngựa vượt quan san
Đã quyết thì quân địch phải tan
Theo bước đến cùng lòng
Giải cho kỳ được hận Nam Quan
Cứ nghe ruột xót như là cứ …
Càng nghĩ lòng riêng lại thấy càng ….
Không lẽ cúi đầu đành chịu nhục
Ích gì lưu lại mấy lời than !

Đã xem 2101 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments