Tri Kỷ Tri Âm Kiếm Dễ Đâu

Tri Kỷ Tri Âm Kiếm Dễ Đâu

Tri kỷ tri âm kiếm dễ đâu
Thời nay bạn quý khó mà cầu …… 
Tình thơ khiến gặp nên gìn kỹ 
Ý nhạc cho quen cố giữ lâu 
Dương lễ, Lưu Bình người nước Việt 
Thúc Nha Quản Trọng kẻ quê Tầu
Tính danh còn mãi lưu thanh sử
Chính bởi họ luôn hiểu kỹ nhau

LTĐQB

 

Thơ Văn Ta Hiểu Nhau
Kính họa vận bài thơ trên của hiền huynh LTĐQB

Hiểu được như mình dễ có đâu,
Hữu duyên thiên tứ vẫn hơn cầu.
Anh em tri kỷ tình giao mới,
Bằng hữu tri âm nghĩa kết lâu.
Gắng sức em trao dồi chữ Việt,
Cố công tớ học lóm văn Tầu.
Thơ văn xướng họa cùng trao đổi,
Góc biển chân trời cũng hiểu nhau.

Sydney. 05/11/2008

 

huệthu họa thuận nghịch:
Tình Thơ

Ðồ Quỷ bây giờ anh ở đâu ?
Hôm nay thơ đã đạt yêu cầu
Văn chương mới giỡn nhau vừa đó
Bút mực nào ngờ hẹn đã lâu
Bè bạn mình đông, người nước Việt
Cán binh họ lắm giặc quân Tầu
Cám ơn thơ thẩn giờ tao nhã
Mong đựơc người hiền giúp đỡ nhau

Mong đựơc người hiền giúp đỡ nhau
Thơ ta đọc chán lại thơ Tầu
Tài kia Ðường Tống xem từ ấy
Người bạn biết đã lâu
Một thuở thơ mình trên Mạng, Net
Muôn năm nước chảy lại qua cầu
Tình thơ duyên nhạc bao trân trọng
Lý Ðỗ là đây chứ ở đâu !


05 12 2008

Đã xem 2959 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments