HÀNH KHÚC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Sáng tác; Ngọc Thiên Hoa
Trình bày: Triệu Lộc & Diệu Hiền
Hòa âm & Phối khí: Cty TNHH Phim Ảnh Nguyễn Duy.

Đã xem 778 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.