TRÚNG ĐÒN

– Em yêu ơi! Em tên gì vậy?

– Tên Nếp!

– Anh xin nguyện làm con “chuột sa hũ nếp” em!

– Anh tên gì vậy?

– Tên… Chuột!

– Vậy thì Nếp xin nguyện làm kẻ tiễn đưa linh hồn… Chuột khi con Mèo đằng sau kìa…

Gã vừa quay ra sau thì… “bập, bép, bép”… Con vợ “dếnh” cho mấy bạt tai:

– Chuột sa hũ nếp nè! Chuột sa… tay bà, chết ví bàaaaaaaa!

Tháng 2/05/2008
Ngọc Thiên Hoa

Đã xem 739 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.