NÓ CŨNG KHÔNG GIẢI TỘI CHO TRUMP

IT ALSO DOES NOT EXONERATE TRUMP

Sự khác biệt quan điểm của Robert Mueller và William Barr về tội danh
Cản Trở Công Lý khiến cho người ta phải nghi ngờ Barr đang cố ý che
giấu những chi tiết quan trọng và bất lợi cho Trump. Bản báo cáo của
Công Tố Đặc Biệt Mueller về nghi án RussiaGate Nga-Putin can thiệp vào
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để giúp Trump thắng cử; bản báo cáo
là kết quả của cuộc điều tra độc lập không mang tính đảng phái trong
hơn 22 tháng, nhưng chỉ trong 2 ngày Bộ Trưởng Tư Pháp Barr đã tóm tắt
bản báo cáo chính thức này với 2 điểm quan trọng nổi bật là “while
this report does not conclude that the President committed a crime, it
also does not exonerate him – Trong khi bản báo cáo này không kết luận
rằng Tổng Thống đã phạm một tội, nó cũng không giải trừ tội cho ông
ấy.”
Quả thật bản báo cáo chính thức của Mueller là một Quả Bom Nổ Chậm
đang ở trong tay của Barr. Nó sẽ nổ tung cả sự nghiệp của Trump, hay
nó sẽ bị Barr làm cho tịt ngòi để giải nguy cho Trump. Hiện nay chỉ có
hai người Mueller và Barr, chưa có một người nào biết rõ nội dung của
nó kết quả ra sao. Cũng như bản báo cáo dài bao nhiêu trang, nó có thể
dài 100 trang, 500 trang, hay 999 trang; Barr đến nay vẫn giữ bí mật
chỉ cho biết rằng nó dài dưới 1000 trang. Cho nên Barr phải cần có đủ
thì giờ để sàn lọc những chi tiết có liên quan tới vấn đề tình báo
phản gián và những nghi án còn đang được điều tra ở những văn phòng
công tố liên bang DC hay SDNY, v. v… khác nữa, trước khi nó được
chuyển giao cho Quốc Hội Mỹ và Phủ Tổng Thống.
Với những điều vừa sơ lược như trên cho thấy Barr đã quá vội vàng tóm
tắt toàn văn bản báo cáo dài 999 trang của Mueller trong 3 ½ trang
ngắn gọn của Barr nêu rõ là Trump vô tội trong nghi án RussiaGate
nhưng Trump “không được giải tội – it also does not exonerate him”.
Người ta biết rõ đây là bản tóm tắt của Barr, nó không phải bản báo
cáo chính thức của Mueller. Trong hiện tại Barr có vai trò của một
người gỡ ngòi nổ của quả bom Mueller, nhưng Barr cũng tự biết rằng
trong bản báo cáo chính thức có các chi tiết quan trọng liên quan tới
nghi án RussiaGate và những nổ lực quá lộ liểu của Trump nhằm gây trở
ngại cho cuộc điều tra, những chi tiết này sẽ sớm muộn gì cũng bị bạch
hoá giải mật và phơi bày sự thật trước Công Chúng Mỹ. Vì thế Barr mới
tóm tắt bản báo cáo của Mueller là “while this report does not
conclude that the President committed a crime, it also does not
exonerate him – Trong khi bản báo cáo này không kết luận rằng Tổng
Thống đã phạm một tội, nó cũng không giải trừ tội cho ông ấy.” Dù sao
Barr cũng phải tự giữ lấy thế thủ để phòng thân cho chính mình.
Trong lịch sử của nước Việt Nam và của nước Trung Quốc nói rõ tội danh
“Thông Đồng Với Địch” là một trọng tội phản quốc đáng xử tử hình.
Nhưng ở Mỹ Quốc từ ngữ “Thông Đồng – Collusion” không phải là một
thuật ngữ của luật hiến pháp hay luật hình sự, “Collusion chỉ là một
Hành Vi” vì vậy “Thông Đồng Với Địch” không phải là một “phạm tội hình
sự”, và điều này khiến cho nhiều người bối rối kinh ngạc không hiểu
hết tính cách phức tạp của luật pháp Mỹ Quốc. Cũng như trong khi ở Hàn
Quốc một tổng thống đang nhiệm chức mà bị buộc tội hình sự thì bị bắt
ngay và bị đưa ra toà xét xử, khác với ở Mỹ Quốc một tổng thống đang
nhiệm chức thì không thể bị buộc tội hình sự mà phải đợi tới lúc hết
nhiệm kỳ tổng thống. Hoặc một cách khác để bắt một tổng thống là Quốc
Hội Mỹ phải tiến hành một thủ tục chính trị rất phức tạp để đàn hạch
bãi nhiệm tống thống, rồi sau khi tổng thống bị bãi nhiệm thì sẽ bị
bắt truy tố hình sự.
Thời gian gần đây trong những cuộc thảo luận chính trị Mỹ hiện đại có
nói tới thuật ngữ “collusion – thông đồng” không đề cập tới một tội
danh tiêu biểu nào ở cấp độ liên bang. Thuật ngữ “collusion – thông
đồng” hoàn toàn không có ý nghĩa luật pháp Mỹ.  Nhưng điều đó “hành vi
thông đồng” không có nghĩa là nó không phạm pháp khi nó được phát sinh
bởi một “âm mưu – conspiracy” với người khác, và nó dẫn tới việc “cản
trở công lý – obstruction of justice” hay gây trở ngại cho cuộc điều
tra để che giấu hành vi thông đồng nêu trên và tới lúc này người có
hành vi thông đồng với người khác sẽ bị vây hãm bởi luật pháp Mỹ.
Và tội danh Cản Trở Công Lý hay Gây Trở Ngại Cho Cuộc Điều Tra là một
vi phạm hình sự mà Công Tố Đặc Biệt Mueller ngay từ đầu cuộc điều tra
đã xem xét cẩn thận những hành vi của Trump trong hai năm qua kể từ
ngày Trump bất ngờ đuổi việc Giám Đốc FBI James Comey, và Trump đã
nhiều lần trực tiếp hay gián tiếp tuyên bố rằng việc Comey bị nghỉ
việc là vì Comey chỉ đạo cuộc điều tra mối quan hệ của Trump với
Nga-Putin RussiaGate. Cũng còn một nghi án khác nữa là Trump đã gợi ý,
đã chỉ thị cho Michael Cohen luật sư riêng của Trump nói láo khai gian
trước Quốc Hội Mỹ. Tội danh “Chỉ Thị hay Mua Chuộc Nhân Chứng Khai
Gian” là một vi phạm hình sự.
Cohen đã bị kết tội khai gian nói láo trước Quốc Hội Mỹ và Cohen nhận
tội này vì có Trump, ông chủ của Cohen, đã gián tiếp chỉ thị cho Cohem
làm vậy.  Nếu cuộc điều tra chứng minh được Trump trực tiếp hay gián
tiếp chỉ thị cho Cohen khai gian thì Trump có nguy cơ bị truy tố tội
danh cản trở công lý. Luật pháp Mỹ Quốc có nhiều chi tiết phức tạp,
một thí dụ cụ thể như việc TT Trump đã đuổi việc Giám Đốc FBI Comey là
một vi phạm cản trở công lý, gây trở ngại cho cuộc điều tra. Có một số
chuyên gia luật pháp Mỹ cho rằng đó là một vi phạm nhưng một số khác
đã biện luận rằng với quyền hạn của tổng thống thì Trump có thể đuổi
việc bất cứ ai trong chính phủ Trump kể cả giám đốc FBI Comey vì bất
cứ một lý do gì, vì vậy trong trường hợp Comey không thể thành lập
được tội danh cản trở công lý.  Tuy nhiên, trong trường hợp Cohen, nếu
chứng minh được Trump đã trực tiếp hay gián tiếp mua chuộc hay chỉ thị
Cohen phạm tội khai gian nói láo trước Quốc Hội Mỹ, thì rõ ràng Trump
đã vi phạm cản trở công lý.
Rất khó luận tội hành vi “thông đồng với người Nga” của Trump hay
những người cộng sự của Trump, nhưng buộc tội Trump đã mua chuộc, đe
dọa nhân chứng, hay xúi giục một người nói láo khai gian trước các
điều tra viên hay trước quốc hội là cản trở công lý thì có nhiều khả
năng khả thi. Bởi vì chiếu theo thông tri hướng dẫn của Bộ Tư Pháp là
không buộc tội truy tố một tổng thống đang nhiệm chức; nên khả năng
khả thi này thuộc thẩm quyền hiến định của Quốc Hội Mỹ, quốc hội sẽ
quyết định đàn hạch luận tội tổng thống. Và Bộ Trưởng Tư Pháp Barr
biết rất rõ điều này, trường hợp Cohen đã nói láo khai gian trước Quốc
Hội Mỹ do Trump đã chỉ thị hoặc xúi giục cho Cohen làm vậy chính là
nguy cơ lớn nhất có hại cho Trump.
Nhiều người còn chưa phân biệt được rõ ràng sự khác nhau giữa bản báo
cáo chính thức kết quả điều tra của Mueller và bản tóm tắt báo cáo
điều tra của Barr. Ngay cả Trump cũng không hiểu sự khác biệt này hay
có ý không hiểu để dùng nó như một cái công cụ giảo biện cho sự vô tội
của mình và khích động những người nồng nhiệt điên cuồng ủng hộ Trump.
Quả thật bản tóm tắt của Barr càng làm cho người ta nghi ngờ tính chất
liêm chính trung thực của Barr, vì Barr đã có đủ khả năng để hiệu đính
lại nội dung, sửa đổi một số chi tiết, và viện dẫn lý do bảo mật các
chi tiết liên quan tới hồ sơ đang điều tra của đại bồi thẩm đoàn nên
Barr sẽ không công bố cho Quốc Hội toàn bộ nguyên văn bản báo cáo
chính thức của Mueller.
Bản tóm tắt 3 ½ trang của Barr cho bản báo cáo rất dài 300 trang hoặc
600 trang hoặc 999 trang của Mueller có thể hiểu được là một giai đoạn
hoản binh tháo gở ngòi nổ của quả bom Mueller.  Tình hình như vậy sẽ
thay đổi theo chiều hướng thuận lợi cho Trump cho nên hiện nay Barr có
thể là một người đang được Trump yêu quí nhất trên hành tinh này vì
Barr thực sự đã đem lại một ảo tưởng chiến thắng chính trị khổng lồ
cho Trump khi Trump suốt một tuần nay không ngừng nói “No Collusion,
Total Exoneration – Không Thông Đồng, Hoàn Toàn Giải Tội” trong khi
trên thực tế Barr chỉ tóm tắt báo cáo “While this report does not
conclude that the President committed a crime, it also does not
exonerate him – Trong khi bản báo cáo này không kết luận rằng Tổng
Thống đã phạm một tội, nó cũng không giải trừ tội cho ông ấy.”
Cũng có lẽ trong hiện tại Barr chỉ có thể làm được bao nhiêu đó cho
Trump để đền ơn cho Trump đã bổ nhiệm Barr vào chức vụ bộ trưởng bộ tư
pháp. Nhưng việc bổ nhiệm Barr làm bộ trưởng tư pháp không vì chuyên
môn mặc dù Barr đã từng làm bộ trưởng tư pháp trong thời kỳ George H.
W. Bush 1991-1993.  Vào ngày 14/2/2019 Trump đã bổ nhiệm Barr vào chức
vụ bộ trưởng tư pháp vì mục đích chính trị để tháo gỡ ngòi nổ quả bom
Mueller và có tính cách giai đoạn vì khi Trump chấm dứt nhiệm kỳ thì
Barr cũng chấm hết công việc.
Vào ngày 9/5/2017 khi Trump đột ngột đuổi việc Giám Đốc FBI Comey
khiến nhiều người kinh ngạc và chỉ trích mạnh mẽ Trump, nhưng lúc đó
Barr lại ủng hộ bênh vực Trump với luận điểm bằng quyền hạn của tổng
thống thì Trump có quyền đuổi việc bất cứ ai trong chính phủ. Và thời
gian tiếp theo đó Barr còn tỏ ý thắc mắc tính cách hợp pháp việc bổ
nhiệm Công Tố Đặc Biệt Mueller và các biện lý cộng tác của Mueller.
Điều này rất hợp ý của Trưmp vì ngay từ đầu Trump cho rằng việc thành
lập cuộc điều tra mối quan hệ của RussiaGate Nga-Putin với Trump là
bất hợp pháp nên Trump rất thù ghét Mueller; Trump đã gọi Mueller là
một “Tên Cớm Ngu Xuẩn – Stupid Cop” và rất nhiều lần đe doạ giải tán
toán điều tra của Công Tố Đặc Biệt Mueller.
Sau khi Trump đã cho Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Session nghỉ việc vì
Session tự nguyện đứng ngoài cuộc điều tra RussiaGate, vào tháng
6/2018 Barr đã viết một bản ghi nhớ 19 trang gởi cho Phó Bộ Trưởng Tư
Pháp Rosenstein, nhưng bản ghi nhớ này có công dụng như một đơn xin
việc gởi gián tiếp cho TT Trump vì nó chỉ trích đích danh Công Tố Đặc
Biệt Mueller có mục tiêu điều tra Cản Trở Công Lý là một “quan điểm
sai hại chết người – fatally misconceived.”  Chính vì lời chỉ trích
này của Barr mà Trump đã tuyển dụng Barr với một nhiệm vụ quan trọng
là với tư cách một bộ trưởng tư pháp thì Barr bảo vệ cho Trump khỏi
tội danh cản trở công lý và Barr sẽ lập được công trạng của một Lê Lai
Cứu Chuá Trump kiểu Mỹ.  Cũng có một điều nên nói thêm ở đây Barr là
một đảng viên Cộng Hoà lâu năm.  Chuyện chính trị ở Washington DC đã
xảy ra đúng như thế nên vào ngày 14/2/2019 vừa qua Barr đã được đa số
Thượng Viện Cộng Hòa xác nhận chính thức chức vụ bộ trưởng tư pháp.
Rất đúng lúc Công Tố Đặc Biệt Mueller kết thúc cuộc điều tra
RussiaGate, hay Mueller đã bị bắt buộc phải kết thúc nó vì cấp trên
toàn quyền chủ trì cuộc điều tra bây giờ là Barr.  Sau 37 ngày dưới
quyền của Bộ Trưởng Tư Pháp Barr, vào ngày thứ Sáu 22/3/2019 Mueller
đã giao nạp bản báo cáo chính thức tổng kết cuộc điều tra RussiaGate
cho Barr.  Bản báo cáo được giữ bí mật, nó có thể dài 100 trang, 500
trang, hay 999 trang, vì Barr chỉ cho biết nó dài dưới 1000 trang (!)
Đúng ra Barr có nhiệm vụ hiến định chiếu theo thông tri hướng dẫn của
bộ tư pháp là (1) bổ nhiệm một công tố đặc biệt (2) bãi nhiệm một công
tố đặc biệt (3) thông báo cho quốc hội toàn văn chính thức bản báo cáo
tổng kết của công tố đặc biệt. Bộ trưởng tư pháp không được phép tóm
tắt, thêm bớt chi tiết, góp ý riêng của mình vào bản tóm tắt cho bản
báo cáo tổng kết của công tố đặc biệt. Tuy nhiên, Barr đã tóm tắt bản
báo cáo của Mueller và có kết luận riêng của Barr về hai điểm quan
trọng là thông đồng với người Nga và cản trở công lý. Barr đã công bố
một bản tóm tắt cho bản báo cáo chính thức của Mueller, nhưng nó có
mang một lỗi quan trọng trong luận điểm để giải tội cản trở công lý
cho Trump.
Luận điểm của Barr là công tố đặc biệt phải cần chứng minh rằng Trump
đã có hành động với “ý định thối nát – corrupt intent” và Barr lý luận
rằng đã không có hành động như vậy. Làm thế nào Barr biết được Trump
đã không có ý định thối nát trong khi Barr chưa từng phỏng vấn Trump
về những chuyện Trump có ý định thực hiện? Barr không thể nào hàm hồ
có kết luận về ý định của Trump khi chưa phỏng vấn về những ý định của
Trump.  Luận điểm này nổi bật và rất quan trọng khi Mueller chỉ rõ ra
trong bản báo cáo chính thức của Mueller là “không giải tội –
exonerate” cho Trump về tội danh cản trở công lý. Rất rõ ràng Mueller
không bắt buộc phải chỉ ra rõ “không giải tội – exonerate” như vậy
trong bản báo cáo, nhưng Mueller đã chỉ ra rõ như thế thì Mueller chắc
chắn phải có nguyên nhân; và nó là những chứng cứ không thể chối cãi
của tội danh cản trở công lý.
Tới thời điểm này ngoài Barr ra không ai có thể biết được rõ ràng nội
dung chính thức của bản báo cáo rất dài, có thể 300 trang 600 trang
999 trang, của Mueller ra sao. Vì vậy với sự kiện trong vòng 2 ngày
Barr đã vội vàng tóm tắt bản báo cáo và có kết luận riêng của Barr về
một công tố đặc biệt với cuộc điều tra nghi án RussiaGate và nghi án
Cản Trở Công Lý trong lâu hơn 22 tháng gồm có sự cộng tác của 19 luật
sư công tố và 50 nhân viên FBI; kết luận quá vội vàng của Barr như vậy
quả thật rõ ràng khiến cho Công Chúng Mỹ lo ngại cho tính chất liêm
chính và trung thực của Barr.  Công Chúng Mỹ lo ngại vì Barr đã tỏ vẻ
có một hành động của một Lê Lai Cứu Chúa Trump kiểu Mỹ trong sinh hoạt
chính trị Mỹ thời kỳ của chế độ Trump.
Hơn nữa Conway cố vấn của tổng thống đã dẫn dắt dư luận Công Chúng Mỹ
một cách sai lạc rằng bản báo cáo chính thức của Mueller đã kết luận
TT Trump “Không Có Cách Cư Xử Gây Trở Ngại – No Obstructive Conduct”
trong thời gian có cuộc điều tra nghi án RussiaGate; thế nhưng bản báo
cáo của Mueller được Barr tóm tắt lại chỉ rõ “không giải tội – does
not exonerate” cho Trump tội danh cản trở công lý.  Trong suốt 22
tháng qua không ngày nào Trump ngưng nghỉ la hét trên hệ thống truyền
thông dây cáp và mạng xã hội Twitter rằng cuộc điều tra RussiaGate là
“Trò Chơi Khăm – Hoax”, “Cuộc Săn Tìm Phù Thuỷ Truy Sát Chính Trị –
Witch Hunt” là được chỉ đạo bởi “những tên Dân Chủ Tức Giận – angry
Democrats” và Trump gọi Mueller là “Tên Cớm Ngu Xuẩn – Stupid Cop” nên
Trump đã nhiều lần đe doạ giải tán toán điều tra của Công Tố Đặc Biệt
Mueller.
Bây giờ Trump rất mừng rỡ với bản tóm tắt của Barr vì Trump nói rằng
“Nó Hoàn Toàn Giải Tội – Total Exoneration” cho Trump. Trên tất cả các
hệ thống truyền thông dây cáp và mạng xã hội Twitter cũng như trong
các cuộc tụ tập những người ủng hộ Trump, Trump đã ăn mừng chiến thắng
cho sự chính đáng của Chế Độ Trump Không Thông Đồng Với Nga-Putin.
Bây giờ Trump rất mừng rỡ để mạnh dạn lặp đi lặp lại nhiều lần ở mọi
nơi là “Không Thông Đồng – No Collusion, Không Cản Trở Công Lý – No
Obstruction, Hoàn Toàn Giải Tội – Total Exoneration ”.  Rõ ràng sự
mừng rỡ quá độ quá sớm của Trump chỉ căn cứ trên bản tóm tắt của Barr,
sự mừng rỡ đó không căn cứ vào bản báo cáo chính thức của Mueller; như
vậy Trump đã mừng rỡ quá sớm trong khi Barr có thể chỉ làm vui lòng
Trump trong giai đoạn này, vì tại sao Barr vẫn giữ bí mật về một
chuyện rất giản dị là bản báo cáo chính thức của Mueller dài bao nhiêu
trang. Chỉ mỗi nghi vấn về bản báo cáo chính thức dài bao nhiêu trang
cũng làm nổi bật lên sự nghi ngờ Barr có khả năng sửa đổi chi tiết
hoặc hoàn toàn hiệu đính bản báo cáo của Mueller và có thể rút ngắn nó
(!)
Cho tới ngày nay 30/3/2019 trên thực tế Công Chúng Mỹ thực sự không
biết nội dung của bản báo cáo chính thức của Mueller ra sao, trong khi
chỉ biết bản tóm tắt của Barr với hai điểm chính là “while this report
does not conclude that the President committed a crime, it also does
not exonerate him – Trong khi bản báo cáo này không kết luận rằng Tổng
Thống đã phạm một tội, nó cũng không giải trừ tội cho ông ấy.” Đó là
Barr đã tóm tắt như vậy, nhưng Công Chúng Mỹ không cần Barr phải tóm
tắt và Barr có kết luận để Trump dựa vào đó mà nói lặp đi lại rằng “No
Collusion, No Obstruction, Total Exoneration” và để Trump tiếp tục dối
trá lừa gạt Công Chúng Mỹ.  Khi các biện lý công tố nói một cuộc điều
tra “đã không thành lập được tội danh – did not establish a crime”
điều này không có nghĩa là tội ác đó đã không xảy ra. Nó chỉ có nghĩa
là cuộc điều tra đã không đạt yêu cầu có đầy đủ chứng cứ để chứng minh
tội ác đó đã thực sự xảy ra. Và nó cũng có thể là trường hợp của Trump
ở đây.
Nhân đây, khi xem xét sơ lược tiểu sử của Công Tố Đặc Biệt Mueller
người ta thấy trong Chiến Tranh VN vào tháng 7/1968 đến tháng 8/1970
Mueller là Đại Úy TQLC đã từng bị thương ở chiến trường VN và được
thưởng công với nhiều huy chương. Khi về Mỹ, Mueller được giải ngũ và
có bằng luật sư ở trường ĐH Luật Virginia năm 1973. Mueller là đảng
viên Cộng Hòa Bảo Thủ Mỹ. Trong 12 năm Mueller đã làm việc ở các văn
phòng Biện Lý Liên Bang Mỹ ở San Francisco và Boston. Đến năm 1989
Mueller đã làm phụ tá bộ trưởng tư pháp phụ trách Cục Hình Sự. Đến
tháng 7/2001 TT Bush đã bổ nhiệm Mueller làm giám đốc FBI trong hai
nhiệm kỳ 10 năm dưới quyền của TT Bush.  Đến nhiệm kỳ TT Obama vào
tháng 5/2011 TT Obama đã yêu cầu Mueller ở lại chức vụ giám đốc FBI
thêm 2 năm nữa cho tới tháng 9/2013 và được James Comey thay thế.  Đến
tháng 5/2017 Mueller được Phó Bộ Trưởng Tư Pháp Rosenstein bổ nhiệm
làm công tố đặc biệt để điều tra nghi án RussiaGate và nghi án Cản Trở
Công Lý cho tới ngày 22/3/2019 cuộc điều tra chấm dứt. Rõ ràng Mueller
với một kinh nghiệm chiến trường của một Đại Úy TQLC và một quá trình
làm việc chuyên môn chấp pháp ở bộ tư pháp và cơ quan FBI lâu năm như
đã sơ lược nêu trên, làm sao Trump có thể so sánh và nói hạ nhục
Mueller là một “Tên Cớm Ngu Xuẩn – Stupid Cop” (!)
Xét quá trình làm việc chuyên môn chấp pháp thì Công Chúng Mỹ tin
tưởng vào khả năng biện lý cao cấp của Mueller và xét về nhân cách của
Mueller thì người ta thấy được tính chất một người liêm chính; hơn nữa
những năm làm lính trong Chiến Tranh VN cũng đủ chứng tỏ Mueller yêu
Mỹ Quốc.  Có thể nói rằng Mueller là một đảng viên Cộng Hoà Bảo Thủ
luôn giữ nguyên tắc liêm chính, trung trực. Như vậy, trong bản báo cáo
chính thức của Mueller, mà Barr đã tóm tắt, chỉ ra rõ là “Nó Cũng
Không Giải Tội – It Also Does Not Exonerate” cho tổng thống; điều này
chắc chắn phải có những chứng cứ rất bất lợi cho Trump. Tại sao
Mueller đã quyết định không làm một phán xét biện lý truyền thống của
công tố đặc biệt là buộc tội đương sự? Có lẽ Mueller chỉ muốn cung cấp
những chứng cứ khách quan, rồi Mueller nhường quyền công tố đặc biệt
phán xét buộc tội đương sự cho Quốc Hội Mỹ? Bây giờ, luật lệ Liên Bang
Mỹ không thể buộc tội một tổng thống đương nhiệm mà phải đợi tới hết
nhiệm kỳ; tình hình như thế thì Quốc Hội Mỹ có thẩm quyền hiến định là
phải được xem xét toàn bản báo cáo chính thức của Mueller có đầy đủ
chứng cứ để thành lập tội danh cản trở công lý và tiến hành thủ tục
chính trị đàn hạch bãi nhiệm tổng thống.
Trong tuần qua đã có dấu hiệu là Barr sẽ không giao nạp cho Quốc Hội
Mỹ toàn bản báo cáo chính thức của Mueller vì viện dẫn lý do có những
phần liên quan tới hồ sơ của đại bồi thẩm đoàn và những cuộc điều tra
khác còn đang diễn tiến. Và Phủ Tổng Thống Trump có thể đưa ra đặc
quyền hành pháp để từ chối giao nạp toàn văn bản báo cáo chính thức
này cho Quốc Hội Mỹ.  Nếu tình hình sẽ diễn biến như vậy thì bản báo
cáo chính thức của Mueller có thể được xem tương tự như những cuộn
băng ghi âm của Nixon năm 1974. Trong vụ Tai Tiếng Watergate –
Watergate Scandal khi TT Nixon đã viện dẫn Đặc Quyền Hành Pháp để cố ý
từ chối giao nạp những cuộc băng ghi âm và những bằng chứng phạm tội
của Nixon cho Quốc Hội Mỹ. Rõ ràng Nixon đã vi phạm tội cản trở công
lý và cuối cùng phải từ chức để không bị quốc hội đàn hạch luận tội,
và để tránh cho Nixon bị truy tố hình sự, TT Ford đã ân xá cho Nixon
vào 45 năm về trước.
Tóm lại để kết luận rằng bản báo cáo chính thức của Mueller là một Quả
Bom Nổ Chậm đang ở trong tay của Barr. Nó sẽ nổ tung cả sự nghiệp của
Trump, hay nó sẽ bị Barr làm cho tịt ngòi để giải nguy cho Trump.
Công Chúng Mỹ lo ngại cho tính chất liêm chính và trung thực của Barr.
Công Chúng Mỹ lo ngại vì Barr đã tỏ vẻ có những hành động của một Lê
Lai Cứu Chúa Trump kiểu Mỹ trong sinh hoạt chính trị Mỹ thời kỳ của
chế độ Trump./.
Dr. Tristan Nguyễn, Washington DC 30/3/2019

Đã xem 179 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments