TRUMP CÓ KIẾN THỨC PHỔ THÔNG NÔNG CẠN

Thật xấu hổ cho người dân Mỹ khi ông tổng thống của họ có kiến thức
phổ thông rất nông cạn và sự quản lý quốc gia rất tồi tệ như vậy.  Quả
thật Trump không muốn người ta xem trọng lời nói của Trump. Trong cuộc
họp báo vào ngày thứ Sáu 15/2/2019 tại Phủ Tổng Thống, Trump đã nói
một câu trước có ý nghĩa mâu thuẩn liền với ý nghĩa của câu nói sau
đó. Nguyên văn lời nói của Trump như sau, “I DIDN’T NEED TO DO THIS
(NATIONAL EMERGENCY). BUT I’D RATHER DO IT MUCH FASTER. WHATEVER A
NATIONAL EMERGENCY MAY BE. THAT’S NOT IT. I’VE DONE A LOT OF WALL FOR
ELECTION THE 2020 – TÔI ĐÃ KHÔNG CẦN LÀM VIỆC NÀY (TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG
QUỐC GIA KHẨN TRƯƠNG). NHƯNG TÔI TỐT HƠN LÀ LÀM NÓ NHANH HƠN NHIỀU.
BẤT CỨ THỨ GÌ CÓ THỂ LÀ MỘT TÌNH TRẠNG QUỐC GIA KHẨN TRƯƠNG. VIỆC ĐÓ
KHÔNG PHẢI LÀ NÓ. TÔI ĐÃ TỪNG LÀM NHIỀU BỨC TƯỜNG CHO CUỘC BẦU CỬ NĂM
2020.” Mục đích của bài viết này không nói về lời Trump tuyên bố tình
trạng quốc gia khẩn trương để xây bức tường biên giới Mỹ-Mễ, tác giả
sẽ bình luận về những sự kiện có thật của nó mà Trump đã nói láo bất
cần sự thật với người dân Mỹ, Trump đã nói láo để xây bức tường biên
giới; ở đây chỉ bình luận về sự hiểu biết căn bản rất nông cạn của
Trump về những vấn đề nhỏ.
Rất đáng tiếc rằng sự hiểu biết của Trump có giới hạn, nếu không nói
rằng nó rất nông cạn ở vài vấn đề phổ thông như sau. Trump không hiểu
và không phân biệt được sự khác nhau giữa bệnh Liệt Kháng – AIDS, HIV
(HIV is a virus spread through certain body fluids that attacks the
body’s immune system, specifically the CD4 cells, often called T
cells. It harms the immune system by destroying the white blood cells
that fight infection. This puts a patient at risk for serious
infections and certain cancers. AIDS stands for acquired
immunodeficiency syndrome. It is the final stage of infection with
HIV) và bệnh Truyền Nhiễm Bởi Giao Cấu Nam Nữ hay Đồng Tính – HPV (HPV
is short for Human PapillomaVirus. HPV is a group of more than 150
related viruses. Each HPV virus in this large group is given a number
which is called its HPV type. HPV is named for the warts (papillomas)
some HPV types can cause. Some other HPV types can lead to cancer. Men
and women can get cancer of mouth/ throat, and anus/rectum caused by
HPV infections. Men can also get penile HPV cancer. In women, HPV
infection can also cause cervical, vaginal, and vulvar HPV cancers.
HPV is the most common sexually transmitted infection — affecting 79
million Americans, most in their late teens and early 20s —and can
cause health problems including cancers. HIV weakens the immune system
destroying important cells that fight disease and infection and can
lead to AIDS.)
Hơn nữa Bill Gates đã cho biết rằng Trump đã từng hai lần hỏi Gates về
bệnh Liệt Kháng HIV, AIDS chứng tỏ Trump không biết sự khác biệt giữa
bệnh HIV, AIDS với bệnh bệnh Truyền Nhiễm Bởi Giao Cấu HPV.
Trên một lãnh vực kiến thức thông thường khác, Trump không hiểu và
không phân biệt được sự khác nhau giữa Khí Hậu Biến Đổi – Climate
Change (These phenomena include the increased temperature trends
described by global warming, but also encompass changes such as sea
level rise; ice mass loss in Greenland, Antarctica, the Arctic and
mountain glaciers worldwide; shifts in flower/plant blooming; and
extreme weather events) với Thời Tiết Thay Đổi Weather Change (Weather
is the state of the atmosphere, describing for example the degree to
which it is hot or cold, wet or dry, calm or stormy, clear or cloudy.
… Weather refers to day-to-day temperature and precipitation
activity, whereas climate is the term for the averaging of atmospheric
conditions over longer periods of time);  Climate – Khí Hậu khác với
Weather – Thời Tiết trong yếu tố thời gian.
Trong hai lời “tuýt” tiêu biểu trong số nhiều lời “tuýt” của Trump đủ
chứng tỏ Trump không hiểu sự khác biệt của Khí Hậu-Climate với Thời
Tiết-Weather .  Nguyên văn lời “tuýt” của Trump như sau, “Large parts
of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near
record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad
to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!”
và “In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching
minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected
to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What
the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we
need you!”
Và mới đây, vào ngày thứ Sáu 15/2/2019 nếu không phải trực tiếp truyền
thanh truyền hình tại Phủ Tổng Thống Mỹ và người ta không tận mắt
chứng kiến, tận tai nghe chính miệng của Trump nói “Ngay bây giờ Trung
Quốc đang trả tiền thuế quan nhập cảng cho chúng ta hàng tỉ đôla và
Tôi còn chưa bắt đầu – Right now China is paying us billions of
dollars in tariffs and I haven’t even gotten started.” Nói như vậy là
Trump không hiểu gì về Thuế Quan Nhập Cảng – Tariff  (A tariff is a
tax imposed by a government on goods and services imported from other
countries that serves to increase the price and make imports less
desirable, or at least less competitive, versus domestic goods and
services.) và cách thức làm sao thu Thuế Quan Nhập Cảng vào nước Mỹ.
Các nước ngoài không trực tiếp trả tiền thuế quan cho nước Mỹ khi họ
nhập cảng hàng hoá của họ vào nước Mỹ.
Thuế Quan Nhập Cảng đúng là lệ phí áp đặt lên hàng hoá ngoại quốc nhập
vào một nước. Có những loại thuế quan khác nhau tuỳ theo hàng hoá
ngoại nhập khác nhau, và thuế quan có mục đích làm cho hàng hoá ngoại
nhập đắc tiền hơn hàng hoá nội địa. Như vậy mới khuyến khích các nhà
sản xuất trong nước gia tăng sản xuất hàng hoá nội địa. Trên thực tế
các nhà Nhập Cảng Mỹ phải trả tiền Thuế Quan Nhập Cảng và cuối cùng
người Tiêu Thụ Mỹ phải trả tổng giá trị hàng hoá cộng với thuế quan
món đồ ngoại nhập được họ mua.
Kết luận rằng Trump đã không hiểu thế nào là Thuế Quan Nhập Cảng khi
lớn tiếng nói “Ngay bây giờ Trung Quốc đang trả tiền thuế quan nhập
cảng cho chúng ta hàng tỉ đôla và Tôi còn chưa bắt đầu – Right now
China is paying us billions of dollars in tariffs and I haven’t even
gotten started.” Trump còn nói “Bởi vì có Thuế Quan Nhập Cảng nên
chúng ta sẽ có thể bắt đầu trả nợ một số lớn nợ $21 ngàn tỉ đôla đã
đang tích luỹ… Because of Tariffs we will be able to start paying down
large amounts of the $21 trillion in debt that has been accumulated…”
Trump làm thế nào lấy tiền thuế quan nhập cảng để trả số tiền nợ công
cho được, khi trên thực tế người TIÊU THỤ MỸ phải trả tiền thuế quan
này để tiêu thụ những hàng hoá ngoại nhập??
Trump đã làm tổng thống hai năm 2017-2018 với số tiền nợ công tăng lên
vượt kỷ lục hơn $22 ngàn tỉ đôla, và số tiền thâm hụt ngân sách liên
bang tính đến tháng 1/2019 là $985 tỉ đôla. Trong năm 2019 con số thâm
hụt được dự phóng là trên $1 ngàn tỉ đôla trong thời gian sắp tới.  Sự
kiện số liệu có thật của cả hai số tiền nợ công và số tiền thâm hụt
ngân sách liên bang tăng vọt chứng tỏ phương cách quản trị quốc gia Mỹ
của Trump không đúng, không có hiệu quả tốt.
Thật xấu hổ cho người dân Mỹ khi ông tổng thống của họ có kiến thức
phổ thông rất nông cạn và có sự quản lý quốc gia rất tồi tệ như vậy.
Dr. Tristan Nguyễn, Washington DC 16/2/2019

Đã xem 1424 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments