DÂN MỸ CHỐNG ĐỘC TÀI CHUYÊN CHÍNH

Chúng ta, mọi người công dân Mỹ, chắc chắn không bao giờ chấp nhận một
chế độ độc tài chuyên chính ở nước Liên Bang Mỹ. Chế độ độc tài chuyên
chính ở nước Mỹ là cách thức và đường lối quản trị nước Mỹ theo cách
độc quyền và độc đảng như Trung Cộng ở Hoa Lục, hay Việt Cộng ở Việt
Nam, hay Bắc Hàn ở Bán Đảo Triều Tiên, hay Cuba ở Châu Mỹ. Nói như vậy
sẽ khiến một số người khó hiểu và ngạc nhiên vì họ mãi nghĩ rằng nước
Mỹ từ trước đến nay đã là thành trì bền vững của một chế độ Dân Chủ
Toàn Dân. Nước Mỹ đã là một gương mẫu, một ngọn hải đăng soi sáng con
đường cho các nước chưa có dân chủ noi theo. Nước Mỹ đã cố gắng thúc
đẩy các nước thực thi chế độ dân chủ toàn dân ở nước của họ.
Nước Liên Bang Mỹ đã vì sự nghiệp xây dựng nền dân chủ toàn dân trên
toàn thế giới cho dù phải chịu tổn thất nhân mạng và tài sản rất
nhiều, nhưng nước Mỹ đã dũng cảm chiến đấu và thành công chống lại chủ
nghĩa phác-xít Đức-Ý ở Châu Âu và chủ nghĩa quân phiệt Nhật ở Châu Á
trong Đệ Nhị Thế Chiến. Nhất là nước Mỹ đã anh dũng dẫn đầu các nước
đồng minh Á Châu đánh trả cuộc tấn công của chủ nghĩa cộng sản ở Đông
Nam Á. Kết quả thành công của cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản ở
Đông Nam Á là Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 ở Việt Nam.
Nước Mỹ đã thực sự bẻ gảy mũi nhọn tấn công bằng quân sự của CSBV và
Trung Cộng khi CSBV buộc phải ký kết hiệp định hoà bình chấm dứt Chiến
Tranh Việt Nam và đồng ý giải quyết tranh chấp quản trị xã hội Việt
Nam bằng các phương tiện chính trị và cuộc tổng tuyển cử toàn quốc.
Người Việt Nam trong cả nước được quyền tự quyết, thực hiện quyền tự
do chọn lựa chính thể của nước Việt Nam trong một cuộc tổng tuyển cử
tự do. Trên quan điểm quân sự vào năm 1973 nước Mỹ đã không thua CSBV
cuộc Chiến Tranh Việt Nam như tuyên truyền của cộng sản. Như vậy, nước
Liên Bang Mỹ trong Thế Kỷ 20 đã chiến thắng Chủ Nghĩa Phác-Xít Quân
Phiệt, Chủ Nghĩa Cộng Sản và làm cho Liên Sô, Khối Cộng Sản Đông Âu
tan rã.
Hiện nay một cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Tân-Phác-Xít và chủ nghĩa
Cộng-Sản-Biến-Dạng đang diễn ra trong nước Liên Bang Mỹ, vì Donald
Trump với quyền lực tổng thống Mỹ đã và đang quản trị nước Mỹ theo
cách thức và đường lối độc quyền và độc đảng như một nước quốc-xã hay
độc tài cộng-sản-kiểu-mới. Cùng lúc với Donald Trump được bầu làm tổng
thống Mỹ thì Trump đã có những nổ lực làm cho Đảng Cộng Hoà Mỹ trở
thành Đảng Sùng Bái Trump – Trumpist Cult, và phản bội những giá trị
truyền thống Cộng Hoà Bảo Thủ Mỹ.
Người ta có thể nói rằng nền Dân Chủ Mỹ đã không hoàn hảo vì trong quá
trình hình thành lớn mạnh lên, nó có những chuyện xấu đã xảy ra. Một
thí dụ là từ ngày nước Liên Bang Mỹ ra đời cho tới năm 1920 chỉ có một
thiểu số nam công dân Mỹ da trắng và giàu, có tài sản là có quyền bỏ
phiếu. Thời kỳ rất dài này nước Mỹ đã có một nền Dân Chủ Đại Diện, một
thiểu số người đàn ông Mỹ da trắng giàu làm đại diện cho đa số người
Mỹ nghèo. Và cái nền Dân Chủ Đại Diện do nam giới thống trị này vẫn
còn duy trì ở nước Mỹ cho tới ngày nay. Ở Mỹ các vấn đề có liên quan
tới nam-nữ chưa được giải quyết thực sự công bằng và bình đẳng.  Thí
dụ dễ thấy nhất là ở Quốc Hội Liên Bang Mỹ số lượng nữ đại biểu hạ
viện và nữ thượng nghị sĩ thượng viện vẫn còn ít hơn nam giới rất
nhiều.
Sau khi nước Liên Bang Mỹ huỷ bỏ chế độ nô lệ, trong gần một trăm năm
những người đàn ông Mỹ da trắng ở miền Nam nước Mỹ đã đấu tranh chống
quyền bỏ phiếu của người phụ nữ Mỹ và người Mỹ da đen. Họ đã sử dụng
các loại thuế và các bài kiểm tra khả năng đọc và viết để ngăn cản
những người Mỹ thuộc giới bình dân, không có học vấn này, đa số là
người nghèo không thể tiếp cận được với lá phiếu. Quyền bầu cử của
người đàn ông Mỹ da trắng giàu đã được định chế hóa hơn nửa thế kỷ, và
lịch sử nước Mỹ cho thấy mãi tới năm 1920 người phụ nữ Mỹ da trắng mới
giành được quyền bỏ phiếu một cách hạn chế.
Quả thật trên thực tế ở nước Liên Bang Mỹ từ lâu cho tới bây giờ một
thiểu số giàu đã thống trị đa số nghèo. Và đa số nghèo này chẳng quan
tâm gì đến quyền lợi chính trị cũng như quyền lợi kinh tế của họ. Vì
sự thờ ơ đó của đa số nghèo này, nên họ không nhận ra được thực tế họ
đã và đang bị hạn chế một số quyền lợi. Thí dụ như quyền lợi được bảo
hiểm cho toàn dân, và quyền lợi được liên bang tăng mức lương
tối thiểu. Tới ngày nay trên thực tế không riêng gì nước Mỹ, mà các
nước dân chủ trên thế giới vẫn còn là những nền Dân Chủ Đại Diện
tập trung của một thiểu số nắm giữ quyền thống trị, quản lý quốc gia,
và đa số người dân vẫn còn bị giới hạn nhiều quyền lợi của họ đúng ra
phải có.
Như vậy, người dân Mỹ và người dân ở những nước dân chủ đại diện tập
trung đó cần hiểu rõ là nhiều quyền lợi của mình vẫn còn bị hạn chế.
Người dân không nên thờ ơ, mặc kệ ai làm gì thì làm vì tâm lý cầu an
không muốn bị đụng chạm với những người cầm quyền. Cho dù người dân
sống cầu an, họ cũng phải có ý thức bảo vệ những quyền lợi căn bản của
mình mà người hay chính quyền không thể ngăn cấm hay tước đoạt
quyền của họ.
Nói về một trong số những biện pháp hạn chế quyền căn bản của người
dân là vấn đề bầu cử. Có lẽ nước Mỹ là một nơi duy nhất trên thế giới
có một hệ thống bầu cử phức tạp gây nhiều khó khăn cho người cử tri.
Nguyên nhân rõ ràng bắt nguồn từ Hiến Pháp Mỹ từ lâu đã quan niệm rằng
đa số cử tri bình dân không có đủ kiến thức chính trị để hiểu hết các
vấn đề bầu cử, ứng cử, và bầu chọn đúng ứng cử viên. Vì vậy mỗi tiểu
bang cần phải có cử tri đoàn gồm những đại biểu có học vấn và địa vị
xã hội; tiểu bang lớn thì cử tri đoàn nhiều người, nhiều phiếu bầu;
còn tiểu bang nhỏ thì cử tri đoàn ít người, ít phiếu bầu. Kết quả tổng
số phiếu cử tri đoàn của tất cả tiểu bang là quyết định cuối cùng của
cuộc tổng tuyển cử toàn quốc Liên Bang Mỹ.
Nếu nước Liên Bang Mỹ không có cử tri đoàn thì không có Tổng Thống
George Bush vào năm 2000 và không có Tổng Thống Donald Trump vào năm
2016, vì Al Gore đã thắng Bush nhiều hơn 544000 phiếu phổ thông, nhưng
thua Bush chỉ 01 (một) phiếu cử tri đoàn. Còn Hillary Clinton đã thắng
Trump nhiều hơn 2900000 (triệu) phiếu phô thông, nhưng thua Trump 34
phiếu cử tri đoàn. Cơ chế cử tri đoàn đã được qui định trong Hiến Pháp
Mỹ do yêu cầu tuyệt đối của các tiểu bang ủng hộ chế độ nô lệ.  Hiện
nay rất mỉa mai cho nước Liên Bang Mỹ đã nhiều năm qua rồi không còn
chế độ nô lệ nữa, nhưng nước Mỹ vẫn duy trì cơ chế cử tri đoàn và để
những thế lực chính trị có thể thao túng bầu cử. Các nước trên
thế giới có thể rất kinh ngạc khi biết rằng một ứng cử viên tổng thống
Mỹ đã thắng đối thủ tranh cử của mình nhiều triệu phiếu phổ thông mà
không được làm tổng thống, vì có ít hơn đối thủ vài chục phiếu cử tri
đoàn. Có lẽ họ cho rằng cơ chế cử tri đoàn đúng là một trong những
chuyện vô lý còn tồn tại ở nước Mỹ vĩ đại.
Hơn nữa, các quan chức Đảng Cộng Hòa đã tìm cách ngăn chặn cử tri có
khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ đăng ký bỏ phiếu. Nhiều tiểu bang do
Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thiết lập các yêu cầu về căn cước công dân
đầy phiền toái tại các địa điểm bỏ phiếu. Và một số chính quyền địa
phương đã loại bỏ các cử tri như vậy khỏi các danh sách cử tri, giảm
bớt số địa điểm thùng phiếu, hoặc rút ngắn thời gian mở cửa các địa
điểm này.  Thật khó hiểu với cách thức nước Mỹ gây khó khăn cho việc
bỏ phiếu và thực hiện quyền căn bản của người công dân Mỹ. Nước Mỹ là
một trong số ít nước dân chủ lại tổ chức bầu cử vào ngày làm việc,
thay vì chủ nhật; điều này rõ ràng cản trở người công dân Mỹ, phần
đông là người lao động phải bỏ lỡ công việc đang làm để đi bỏ phiếu và
thường thường là không được phép bỏ đi để thực hiện quyền bầu cử của
mình. Tại sao không tạo những điều kiện dễ dàng cho người cử tri đi
bầu.
Lịch sử nước Mỹ cũng cho thấy Đảng Cộng Hòa vài lần đã từng sử dụng
các thủ đoạn chính trị như ở vài tiểu bang có biện pháp ngăn trở quyền
bầu cử của người cử tri, gian lận trong việc phân vùng bầu cử, và có
những nỗ lực của các chính quyền địa phương do Đảng Cộng Hoà kiểm soát
nhằm thao túng bầu cử. Đảng Cộng Hoà cũng đã kín đáo có những biện
pháp ngăn cản hoặc làm giảm ý chí của đa số cử tri có khuynh hướng ủng
hộ các ứng cử viên Dân Chủ bằng những tin vịt, tin vu khống làm nhục
cá nhân ứng cử viên đối phương.
Có một sự kiện quan trọng xảy ra là thời gian sau Chiến Tranh Lạnh
chấm dứt đã có sự thay đổi thành phần dân số trong cả nước Liên Bang
Mỹ, và sự thay đổi này đã và đang làm cho Đảng Cộng Hoà buộc phải có
những biện pháp phản ứng đầy thủ đoạn gian trá như vừa kể.  Sự thay
đổi thành phần dân số của nước Mỹ đã đẩy Đảng Cộng Hòa vào tình thế
bất lợi trong các cuộc bầu cử. Dân số của Liên Bang Mỹ trong tương lai
gần sẽ không phải người da trắng chiếm đa số nữa; dân số người Mỹ gốc
Á Châu và người Mỹ La Tinh đã gia tăng nhanh đáng kể ở các tiểu bang.
Và người Mỹ gốc Á Châu cũng như người Mỹ La Tinh thường thường có
khuynh hướng bỏ phiếu bầu cho Đảng Dân Chủ vì những chủ trương phục vụ
toàn dân, an sinh xã hội như bảo hiểm sức khỏe cho mọi công dân Mỹ,
liên bang tăng mức lương tối thiểu cho công nhân lao động phổ thông.
Trong các khu vực đô thị Mỹ có sự tăng trưởng đa chủng tộc, đa văn hoá
có nhiều tính chất sống động này, những công dân cử tri Mỹ đa chủng
tộc này cũng yêu cầu các chính quyền địa phương và chính quyền liên
bang cần phải làm hết chức năng chính quyền trong việc mang lại phúc
lợi chung cho tất cả mọi người công dân Mỹ.
Trên thực tế, khi xem xét về nền kinh tế thế giới của Thế Kỷ 21 người
ta thấy rằng nó sẽ không thể thỏa hiệp với một nền kinh tế Mỹ bảo hộ
mậu dịch và một xã hội Mỹ đề cao tính cách gia trưởng do người đàn ông
Mỹ còn quyền thống trị như ngày xưa.  Nền kinh tế thế giới Thế Kỷ 21
phải đa phương, đa quốc gia mà nó đã xây dựng được nền tảng cho sự
Toàn Cầu Hoá – Globalization trong những năm 1990 và đầu Thế Kỷ 21.
Bây giờ là thời gian tiếp tục và củng cố sự toàn cầu hoá đó.  Vì thế
nước Liên Bang Mỹ phải mở rộng, phải hợp tác đa quốc gia và dẫn đầu
trong mọi lãnh vực hợp tác đa quốc gia đó. Hiện nay các chính sách
kinh tế của Trump không có lợi ích gì cho nước Mỹ; ngược lại chỉ làm
nước Mỹ bị thâm hụt ngân sách trầm trọng thêm và nước Mỹ bị tổn hại,
cô lập trong hầu hết các mặt trận. Thí dụ cụ thể là Trump đã rút nước
Mỹ ra khỏi Hiệp Định Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương – TPP mà
công dụng của hiệp định thương mại này là một tiến trình bao vây kinh
tế Trung Cộng. Trong nhiều năm nước Mỹ đã khởi đầu, chủ động, tích cực
thương lượng với các nước ở Vòng Đai Thái Bình Dương để có kết quả
thành lập được hiệp định thương mại to lớn quan trọng này. Bây giờ tại
sao Trump lại huỷ hoại thành quả của nước Mỹ?
Đặc điểm của xã hội Mỹ rất năng động và luôn thay đổi để càng ngày
càng tốt đẹp hơn. Nhiều người không hiểu trong xã hội Mỹ đã và đang có
nhiều sự phản kháng.  Sự phản kháng có khi ngấm ngầm, có khi bùng
phát, nhưng có xảy ra. Thí dụ sự phản kháng chống lại tính cách gia
trưởng do người đàn ông Mỹ thống trị, người phụ nữ Mỹ sẽ không còn cam
lòng nhịn nhục lâu hơn nữa. Người ta cứ tưởng rằng ở nước Mỹ có đủ thứ
luật lệ bảo vệ người phụ nữ và nữ giới được tôn trọng. Nhưng thực tế
phũ phàng, hiện trạng vẫn chưa được vừa lòng người phụ nữ Mỹ trên
nhiều phương diện. Người Phụ Nữ Mỹ đòi quyền nam-nữ phải thực sự bình
đẳng, chức vụ việc làm ngang nhau thì tiền lương và phúc lợi phải bằng
nhau. Tình trạng việc làm của nam-nữ hiện nay chưa được như vậy; trong
khi tình trạng quan hệ nam-nữ có thay đổi vì người nam buộc phải tôn
trọng người nữ hơn trước. Phong Trào #Me Too là một thí dụ điển hình
chỉ rõ trong xã hội Mỹ đang có sự thay đổi trong cách cư xử và thái độ
của người đàn ông Mỹ trong quan hệ tình dục nam-nữ. Và cuộc bầu cử
giữa kỳ vào tháng 11/2018 vừa qua có số lượng nữ ứng cử viên được bầu
vào Hạ Viện Mỹ rất đông, có hơn 100 người đắc cử với một số người
thuộc chủng tộc thiểu số. Mặc dù số lượng nam-nữ ở các cơ quan, ban
ngành các cấp liên bang và tiểu bang vẫn chưa cân đối, nhưng sự chênh
lệch đang thu hẹp lại. Người phụ nữ Mỹ đang có những tiến bộ rõ ràng
hơn trước trong mọi lãnh vực nghề nghiệp.
Và các khu vực đô thị nơi có đông người Mỹ của các chủng tộc nhau
cùng sinh sống chung trong một không gian, ở miền Đông hay ở miền Tây,
ở miền Nam cũng như ở miền Bắc, người Mỹ đã thực sự chấp nhận giá trị
của sự đa dạng và giá trị của văn hoá, phong tục, tập quán nhau.
Nước Liên Bang Mỹ thực sự là một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hoá.
Vì vậy nước Mỹ đang, cũng như đã từng, chống lại sự Kỳ Thị Chủng Tộc,
chủ nghĩa Tân-Phác-Xít và chủ nghĩa Chủng Tộc Da Trắng Thượng Đẳng.
Một cách rất nguy hiểm cho nước Mỹ, TT Trump và những người Cộng Hoà
Sùng Bái Trump đang trực tiếp hay gián tiếp có những lời nói và hành
động kỳ thị chủng tộc, và ủng hộ cho hai chủ nghĩa này.
với Trump và những người Cộng Hoà Sùng Bái Trump, ở trong nước Mỹ
đã và đang có những người Mỹ tiến bộ, họ có khuynh hướng dân chủ xã
hội và đã dứt khoát từ bỏ tất cả giáo điều lỗi thời của quá khứ với hy
vọng thực hiện một xã hội Mỹ thực sự có công lý, một cuộc sống ở Mỹ
càng ngày càng ít bạo lực và công bằng hơn cho tất cả chủng tộc. Do đó
những người Mỹ tiến bộ có khuynh hướng dân chủ xã hội này, thường bị
Trump và những người Sùng Bái Trump chụp mũ là “Người Xã Hội Chủ
Nghĩa”. Cần phải nhận thức cho rõ là Xã Hội Chủ Nghĩa với Dân Chủ
Xã Hội, và những người Mỹ tiến bộ chủ trương dân chủ xã hội đang có
những nổ lực chống lại một xã hội Dân Chủ Đại Diện do “Một Phần Trăm –
1% Thống Trị”, một nhóm thiểu số đại biểu của guồng máy cấu kết với
các ngân hàng Mỹ và các tập đoàn kinh tế Mỹ đang ra sức bóc lột người
lao động trong nước và người Mỹ tiêu dùng qua những hệ thống tín dụng
tinh vi. Họ, Một Phần Trăm 1% Thống Trị, những kẻ đang quản trị nước
Mỹ với nền Dân Chủ Đại Diện tập trung, đang hết sức củng cố những cơ
chế đã đến lúc không thể áp dụng được nữa.  Họ, Một Phần Trăm 1% Thống
Trị, đang cố gắng duy trì sự thống trị kinh tế và chính trị của họ ở
nước Liên Bang Mỹ.  Nhưng thật oái oăm, họ đang hủy hoại chính nền dân
chủ đại diện tập trung ở nước Mỹ của họ.
Tổng thống Trump và những người Cộng Hoà Sùng Bái Trump đã áp dụng
những biện pháp duy trì sự thống trị kinh tế và quyền lực chính trị
của họ ở nước Liên Bang Mỹ, như việc thống lãnh quyền hạn hành pháp,
kiểm soát lưỡng viện quốc hội và tối cao pháp viện. Trump và Đảng Cộng
Hoà Sùng Bái Trump đang quản trị nước Mỹ theo cách thức độc tài,
chuyên chính tư bản độc quyền, độc đảng. Trump đã không tôn trọng
nguyên tắc căn bản “Check and Bce – Kiểm Tra và Cân Đối” cố hữu
của chính quyền Mỹ nữa. Trump đã lạm dụng quyền hạn tổng thống trong
nhiều quyết định độc đoán liên quan tới các chính sách quốc gia quan
trọng của nước Mỹ. Thí dụ cụ thể là Trump đã tự quyết định rút nước Mỹ
ra khỏi Hiệp Ước Khí Hậu Paris và Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình
Dương – TPP. Trump chủ trương chống lại sự toàn cầu hoá –
Globalization, như vậy Trump đã tạo cơ hội tốt cho Trung Cộng thay thế
Mỹ dẫn đầu trong một số vấn đề đa quốc gia toàn cầu hoá.
Một trong những biện pháp củng cố quyền lực chính trị của Trump và
Đảng Cộng Hoà Sùng Bái Trump là Trump với quyền hạn tổng thống được bổ
nhiệm nhiều chánh án liên bang và thẩm phán tối cao pháp viện theo phe
cánh cộng hoà, những chánh án hoặc thẩm phán này sẽ giúp bác bỏ những
chính sách quốc gia mà các nhà tài trợ cho Đảng Cộng Hoà phản đối vì
không có lợi cho họ. Về vấn đề di trú, nhập cư nước Mỹ, và di chuyển
vào nước Mỹ, Trump chủ trương ngăn cấm một số nước Hồi Giáo và Phi
Châu; ngược lại. hoan nghênh và cho phép nhập cư nước Mỹ một số nước
da trắng nhất định.  Như vậy chính sách di trú nhập cư của Trump rất
kỳ thị chủng tộc. Trump đã và đang làm cho nước Liên Bang Mỹ không còn
là một nước truyền thống của di dân nữa. Nước Mỹ từ xưa tới nay là một
nước di dân ở Tân Thế Giới.
Những lý tưởng của nước Liên Bang Mỹ có công lý, về một xã hội tự do,
dân chủ toàn dân và công bằng cho tất cả mọi người có thể chưa bao giờ
được thực hiện thành công tuyệt đối. Nước Mỹ luôn luôn xây dựng và
củng cố những thành quả xây dựng nền Dân Chủ Toàn Dân, nhưng kể từ
ngày Trump trở thành tổng thống Mỹ những giá trị đạo đức của người Mỹ,
giá trị của công bằng xã hội, giá trị của nền dân chủ toàn dân, giá
trị của thực sự tự do cá nhân, những giá trị cao quí này đang bị Trump
công khai đe doạ huỷ diệt. Nền dân chủ của Trump và Đảng Cộng Hoà Sùng
Bái Trump là nền dân chủ đại diện tập trung vào sự thống trị của một
thiểu số, do thiểu số, vì thiểu số. Công lý và công bằng xã hội chỉ có
tác dụng với người Mỹ da trắng giàu và có quyền thế.
Trên đây vừa sơ lược hiện tình của nước Liên Bang Mỹ, nhưng nó không
phải chỉ là vấn đề của riêng người công dân Mỹ phải đối phó. Người dân
ở các nước phải đối phó, phản kháng lại độc tài cộng sản hay độc tài
tư bản giống như nhau.  Hiện nay trên thế giới có nhiều tên độc tài
dưới nhiều hình thức đang cầm quyền quản trị quốc gia của họ, như
Recep Tayyip Erdoğan ở nước Thổ Nhĩ Kỳ, Viktor Orbán ở nước Hungary,
Jarosław Kaczyński ở nước Ba Lan, Jair Bolsonaro ở nước Brazil, Xi
Jinping Trung Cộng ở Hoa Lục, Kim Jong-Un Hàn Cộng ở Bắc Hàn, Nguyễn
Phú Trọng Việt Cộng ở nước Việt Nam, Rodrigo Duterte ở nước
Philippines, Vladimir Putin ở nước Liên Bang Nga, Donald Trump ở nước
Liên Bang Mỹ.
Chúng ta, mọi người công dân Mỹ, cần phải biết và có suy nghĩ về những
tổn thương và thiệt hại tài sản, nhân mạng mà người dân phải chịu đựng
dưới sự cai trị của các tên độc tài này. Và chúng ta, mọi người công
dân Mỹ, phải trực tiếp đối diện với thực tế một tổng thống Mỹ, Donald
Trump, đã có dấu hiệu của một hoàng đế chuyên quyền, độc đoán, độc tài
cai trị nước Liên Bang Mỹ của chúng ta, và Trump đang trực tiếp hay
gián tiếp ủng hộ, tiếp tay cho những tên độc tài ở các nước .
Lý do tại sao rất quan trọng và cấp thiết cho nước Liên Bang Mỹ có một
Quốc Hội Liên Bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát để có thể ngăn chặn
khuynh hướng quản trị nước Mỹ theo cách độc quyền, độc đảng, chuyên
chính của Trump.  Ở các tiểu bang và địa phương cũng cần có các quan
chức thuộc Đảng Dân Chủ kiểm soát để những người này sẽ khôi phục
quyền bỏ phiếu cho tất cả những ai được hưởng quyền đó. Nền Dân Chủ
Mỹ, cho dù vẫn còn là một nền Dân Chủ Đại Diện tập trung vào một thiểu
số, chưa phải một nền dân chủ toàn dân, và nền dân chủ của chúng ta
đang bị Trump và Đảng Cộng Hoà Sùng Bái Trump – Trumpist Cult xâm phạm
làm tổn hại.  Chúng ta, mọi người công dân Mỹ, chắc chắn không bao giờ
chấp nhận một chế độ độc đảng, độc tài, chuyên chính ở nước Liên Bang
Mỹ. Chúng ta phải bảo vệ nền Dân Chủ Mỹ khi có bất cứ ai xâm phạm và
làm tổn hại nó./.
, Washington DC 5/12/2018

Đã xem 1895 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments