Tôi Là Người Việt Quốc Gia Từ Khi Mở Mắt Chào Đời

Trump nhận theo ‘chủ nghĩa dân tộc’

Trong một buổi tập trung chiến dịch hôm thứ Hai (22/3), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố ông là người theo chủ nghĩa dân tộc, không phải theo chủ nghĩa toàn cầu hóa. Trong khi đó, các cuộc khảo sát cho thấy dân Mỹ tiếp tục tăng tín nhiệm với vị Tổng thống đương nhiệm.

Trong cuộc tập trung chiến dịch ủng hộ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz tại Houston, Texas hôm 22/10, Tổng thống Trump đã nói về chủ nghĩa dân tộc.

“Thẳng thắn mà nói người toàn cầu hóa là người muốn toàn cầu làm tốt, không quan tâm nhiều tới quốc gia của chúng ta. Quý vị biết tôi là gì? Tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc. Được chứ? Một người theo chủ nghĩa dân tộc. Hãy sử dụng thuật ngữ này”, ông Trump nói.

Đám đông khoảng 18.000 người đã hò reo tán đồng phát biểu của ông Trump và hô lớn “U-S-A”.

Ông Trump thừa nhận rằng mọi người thường cố gắng tránh thuật ngữ ‘chủ nghĩa dân tộc’ vì cho đó là điều “xấu”, là “lỗi thời”, nhưng tôi dùng từ đó.

                                                    *********

Có những người tự thị là văn minh, tiến bộ, không cố chấp cực đoan, khư khư giữ chặc tư cách Người Việt Quốc Gia hiểu là Chủ nghĩa Quốc gia hẹp hóivà chế ra thuật ngữ kỳ lạ ” Tôi là người Không cọng sản.”

Tôi hãnh diện tự xưng Người Việt Quốc Gia.

Hiểu theo nghĩa Quốc là Nước Gia là Nhà

Người Việt Quốc Gia Yêu Nước Mến Nhà

Còn nói là theo chủ nghĩa Quốc Gia thì cũng vậy

Chủ nghĩa Quốc Gia ví Quốc Gia – Dân tộc

Chống lại Chủ nghĩa cọng sản Thế giới Đại đồng

VÔ TỔ QUỐC

Tôi nhớ ơn 250 ngàn tử sĩ Miền Nam VNCH

Vì chiến đấu chống cọng sản Bắc Việt xâm lăng

Mà Vị Quốc Vong Thân

Vậy, Người Việt Quốc Gia là Ai?

 NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LÀ AI?

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thái gởi cho bài viết, thử nêu lên yếu tính về “ Lập Trường của Người Việt Quốc Gia. “

Thiết nghĩ, muốn khảo sát vấn đề cho thấu đáo, trước tiên cần xác định “ Người Việt Quốc gia là ai?”

Tôi sinh ra từ làng quê Bưng Cầu, xứ Thủ Dầu Một, Miền Đông Nam bộ, đất gò, đồng khô cỏ cháy.

Ngày bé thơ, chưa tới tuổi cắp cặp đệm đi học trường làng, ở nhà nghe lời mẹ dạy: Một là không được DỐI TRÁ. Hai là sống cho có NGHĨA có NHÂN.

Nhân là tình thương người ấp ủ trong lòng. Thương người như thể thương thân.

Đem tình thương trong lòng ra đối đải với người cho phải lẽ thời kêu là nghĩa.

Người với người, đối đãi nhau với tình thương và lẽ phải mới vẹn bề tình nghĩa, tình làng, nghĩa xóm ấm êm.

Ngày cắp cặp đệm đi học trường làng, cậu dạy: QUỐC là nước. GIA là nhà. Ơn thủy thổ, ơn tấc đất, ngọn rau. Phải ráng lo học, mai sau báo đền.

Ra chợ Thủ, học trường tỉnh, mỗi khi hè đến, nô nức xem các chị diễn kịch Hai Bà Trưng cởi voi rượt đuổi giặc Tô Định chạy về tàu. Xem các anh diễn Hội nghị Diên Hồng: Bô lão, thay mặt toàn dân, hô vang câu thề Quyết chiến và Hy sinh chống thác đát xâm lăng.

Vào trung học, đọc Bình Ngô Đại Cáo:

“ Việc Nhân – Nghĩa cốt ở yên dân

                                    Quân điếu phạt trước vì khử bạo “

Đánh xong giặc xâm lăng bạo ngược cuồng Minh, mới thực thi nhân nghĩa trị nước:

“ Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn

                                   Đem Chí Nhân mà thay cường bạo “

Vào Học viện Quốc gia Hành chánh, nghe các giáo sư giảng dạy:

Về triết học, mác xít chủ trương triệt để xóa bỏ quyền “ Tư hữu “ là một sai lầm nghiêm trọng từ căn bổn, bởi vì “ ý thức tư hữu “ là bẩm sinh, tự nhiên, không ai xóa bỏ được.

Kinh tế Mác xít lấy “ Sở hữu Toàn dân “ thay thế quyền tư hữu, làm triệt tiêu mọi phấn đấu cá nhơn, gây tiêu cực trong phát huy sáng kiến. Hậu quả là sức sản xuất ù lì, kinh tế xơ cứng, không phát triển được. Cho nên dân nghèo nước mạt!

Về chánh trị học, chủ trương “ chuyên chính vô sản “ cọng với độc quyền kinh tế nhà nước, người dân bị nắm chặt bao tử, trở thành nô lệ, phó mặc cho đảng và nhà nước mặc tình sai khiến, lùa đi như bầy cừu.

Tóm tắt là: Chủ nghĩa cọng sản là phi nhân, độc tài toàn trị, bạc ác bất nhân cần phải loại trừ.

Cho nên trên Hiến Pháp của cả hai nền Việt Nam Cọng Hòa đều long trọng ghi:

“ VNCH chống chủ nghĩa cọng sản  dưới mọi hình thức. Mọi việc truyền bá hoặc thực hành chủ nghĩa cọng sản đều bị cấm chỉ “

Vì vậy mà: Quân Dân Miền Nam không tiếc máu xương, liều thân chiến đấu chống cọng sản xâm lăng, giữ cho 18 triệu đồng bào được sống Tự do – No ấm trong 21 năm dài với giá xương máu chất chồng: 250 ngàn tử sĩ vị quốc vong thân. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi!

Trong số cả triệu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, vì thất cơ thua trận đi tù đày cọng sản, hàng trăm ngàn vùi thây nơi hoang địa, xương tù rãi khắp núi đồi Việt Bắc tới tận mủi Cà Mau! Lớp may mắn sống còn vẫn một dạ sắc son, giữ vẹn chánh nghĩa Quốc gia – Dân tộc.

Đối với tôi, con người quốc gia, hiểu theo nghĩa đơn giản là người Việt thương nước mến nhà. Nước là nước Việt, bốn ngàn năm văn hiến. Nhà là nhà Việt Nam, dân Nam, con Rồng cháu Tiên ở.

Vì vậy, người Việt Quốc gia không có lập trường nào khác hơn là: Diệt trừ bạo quyền cọng sản, giành lại quyền sống, quyền làm người, tái xây dựng đạo lý Nhân Nghĩa của tổ tiên, nền văn minh “ Lúa nước “ hiền hòa, xóa sạch nọc độc mác lê duy vật, vô thần, vô tổ quôc, chấm dứt đêm trường u minh cọng sản, để cho giải đất hình Rồng lại rạng rở bên bờ biển Đông.

Tôi vừa mạo muội diễn giải đôi hồi về con người Quốc gia đứng dưới ngọn cờ chánh nghĩa dân tộc, chống lại chủ thuyết hung tàn cọng sản.

  1. Nguyễn Văn Thái viết: “ Cơ sở cho lập trường chánh trị: …Dữ kiện duy nhất mà người dân có được là những PHÁT BIỂU VÀ HÀNH ĐỘNG của những người mang danh nghĩa là người Việt Quốc gia đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Khi nào những phát biểu và hành động của những người nầy đúng với những mục tiêu của mô thức tự do và dân chủ thì điều nầy chứng tỏ họ đang đóng góp vào công cuộc đấu tranh chính đáng. “

Sở dĩ tôi diễn tả đôi hồi về quá trình sanh trưởng và chiến đấu vì tự do dân chủ của người Việt Quốc gia như trên là ý muốn lên hai điều:

Một là học hiểu về tự do, dân chủ trên sách vở là chưa đủ. Phải sống lăn lóc gió sương dưới hai chế độ tự do, dân chủ và độc tài toàn trị cọng sản rồi mới biết đá, biết vàng.

Hai là sống cho từng trải rồi mới biết đạo lý nhân nghĩa của dân tộc Lạc Việt, văn minh lúa nước đơn sơ mà thấu tình, đạt lý.

Nhân tự thân là người với bản vị “ con người “ với tự do, nhân phẩm, với tình thương đồng loại. Theo thuật ngữ chánh trị học ngày nay chi tiết hóa thành nhân đạo, nhân quyền…

Nghĩa là lý lẽ, là lẽ phải phổ quát. Ngày nay học thuât chi tiết hóa thành ra luật: Luật Quốc tế nhân quyền, luật dân sự…

Dân chủ Pháp trị chỉ là thuần lý, thiếu tình người. Đạo Nhân – Nghĩa Việt tộc có nghĩa có nhân, có lý có tình. Tình nghĩa vẹn vẻ đôi đường, xã hội hài hòa, luật pháp có đó mà không ai dùng tới thì pháp luật có đó cũng như không.

Vì lẽ ấy, chúng ta không nên mất thì giờ luận giải về chánh trị dân chủ, nhân quyền chi cho nhiều mà phải cùng nhau hợp lực đánh cho sập chế độ cọng sản là diều kiện tiên quyết để xây dựng lại xã hội Việt Nam trên nền tảng DÂN TỘC – NHÂN BẢN – KHAI PHÓNG như đã từng chắt chiu xây đắp dưới hai nền cộng hòa Việt Nam.

Tôi hãnh diện là người Việt Quốc gia

                                   Có ai hỏi tôi, anh từ đâu tới đây

                                  Tôi đáp, tôi từ Việt Nam tới đây

                                           Tôi là người Việt Nam

                            Vì tị nạn cọng sản hung tàn mà lưu lạc tới đây

                                                  Nguyễn Nhơn

                     ( Viết lại sau sự kiện ” Chiếc Giày của Thùy Dương “

                                    ném vào mặt bạo quyền việt cọng )

                                                     23/10/2018

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LÀ AI?

Hồi lên năm lên sáu

Cắp cặp đệm, học Trường Làng

Cậu tui học Lớp Nhi Trường Tỉnh

Kêu cháu lại dặn dò

Nếu vô lớp mà thấy hai chữ

Quốc Gia là phải nhớ cho thật kỷ

Quốc là NƯỚC, Gia là NHÀ

Quốc Gia là NƯỚC NHÀ mình

ƠN TẤC ĐẤT, NGỌN RAU

Phải ráng lo học, mai sau đáp đền

Từ bấy nhẩn nay vẫn đau đáu trong lòng

Lời chí thiết Cậu dạy, không dám quên

Người Việt Quốc Gia là như vậy đo

Bắt nguồn từ truyền thống Dân Tộc

Truyền lại từ đời nầy sang đời khác

Lòng chỉ hẹn với lòng, trả chút nghĩa:

Ơn Tấc Đất Ngọn Rau

Người Việt Quốc Gia đâu phải chỉ là

Người đơn thuần theo Chủ Nghĩa Quốc Gia

Chống Chủ Thuyết Cộng sản, thời chiến tranh Quốc Cộng

Danh nghĩa chỉ dùng trong một thời

Nhưng ngẩm lại tình thế hiện nay

Chữ Quốc Gia theo nghĩa hẹp Chủ Thuyết

Nhập một cùng chữ Quốc Gia theo nghĩa rộng:Dân tộc

Vẫn cứ thích hợp và đúng với tình thế

Hai ý nghĩa nhập một là chỉ rõ ý chí

Người Quốc Gia-Dân tộc quyết một lòng

Cùng với toàn dân vùng lên

Đánh đổ bạo quyền Việt Cộng

Thực hiện CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Giành lại Quyền Sống, Quyền Làm Người

Tự Do, Dân Chủ cho Dân Tộc

Người Việt Quóc Gia là như vậy đó

               Nguyễn Nhơn

 

                    Quốc Gia

DÂN  chúng an cư hưởng thái  BÌNH

TỘC gia thuận thảo rạng ánh MINH

TỔ phụ Tiên Rồng cơ duyên THẮM

QUỐC triều Hồng Lạc đất nước XINH

DANH truyền hậu duệ tình muội ĐỆ

DỰ lưu tiền bối nghĩa tỷ HUYNH

TRÁCH trọng đồng cam lòng phỉ CHÍ

NHIỆM tròn cộng khổ dạ thỏa TÌNH

 

                     Cộng sản

VIỆT dân căm phẫn nhắm mục TIÊU

CỘNG tâm hòa trí quyết một ĐIỀU

NÔ      tài thái thú lôi ra           ĐỐT

LỆ   bộc tham ô kéo lên        THIÊU

HÈN  bái giặc thù dân đập     BÚA

ÁC giết dân lành chúng chém  RÌU

PHẢN thuyết tam vô bầy cáo  QUỈ

QUỐC phá gia vong lũ chồn  YÊU

 

 Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 2260 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments