BÀN VỀ “NHẤT THỂ HÓA” CỦA HUY ĐỨC

Nhất thể hóa là gì ?

Theo định nghĩa của CSVN trên trang mạng Wikipedia thì : “Nhất thể hóa là thuật ngữ của đảng CSVN để chỉ việc một số chức danh tổ chức đảng kiêm nhiệm chức danh tương đồng của chính quyền và đoàn thể chính trị xã hội”.

Đây là một tràng tiếng lóng được dùng để mà mắt dân quê thất học…, và cả các sinh viên đại học theo khoa học kỹ thuật.  Người dân Việt Nam sẽ chóng mặt, hoa mắt với định nghĩa trời đất trên đây.  Và họ sẽ không để mắt tới nữa.

Thực ra nhất thể hóa có nghĩa là sát nhập bộ máy đảng vào bộ máy chính quyền.  Tổng bí thư với Chủ tịch nước là một ông.  Bí thư tỉnh với Chủ tịch tỉnh là một ông.  Bí thư huyện với Chủ tịch huyện là một.  Bí thư xã với chủ tịch xã là một.  Thanh tra nhà nước với kiểm tra đảng ủy là một….Mặt trận tổ quốc trung ương với Trung ương đảng là một.  Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tỉnh ủy là một…!!

Trước đây thì “đảng CSVN lãnh đạo và nhà nước CHXHCN Việt Nam quản lý” nhưng nay nếu nhất thể hóa thì “nhà nước lãnh đạo và nhà nước quản lý” chứ không còn có chuyện ông này lãnh đạo, ông kia quản lý.

Ai đưa ra tin sẽ nhất thể hóa ?

Theo tin của Kami đăng trên RFA thì : “chiều 30/9/2016, Bộ Chính trị đảng CSVN đã họp thống nhất các phương án về nhân sự Chủ tịch Nước để trình Hội nghị Trung ương 8, lấy biểu quyết của các Ủy viên Trung ương đảng. Một trong những phương án hàng đầu được chú ý, là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được giới thiệu kiêm nhiệm luôn cả chức Chủ tịch Nước”.

Không biết ở đâu Kami có thông tin nêu trên, nhưng RFA đã đăng thì có thể tin được.  Trong khi đó sáng sớm ngày 30-9 Huy Đức viết :  quyết định để Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước lần này trở thành tiền lệ thì cũng rất có ý nghĩa”.  Dĩ nhiên ông không nói rõ như Kami là chiều nay sẽ có quyết định Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chủ tịch nước, nhưng một khi Huy Đức đã nói thì rất chính xác.

Khi nào thì thực hiện nhất hề hóa ?

Huy Đức viết là “lần này” tức là hiện giờ nhân dịp đang khuyết ghế chủ tịch mà để cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn thì cũng rất có ý nghĩa, ý nghĩa đó là tạo tiền lệ để sau này ( Đại hội khóa 13 ) khỏi bàn có nên hợp nhất chức tổng bí thư với chức chủ tịch nước hay không ?

Tuy nhiên những dòng sau đó cho thấy Huy Đức không dừng ở Đại hội khóa 13, mà là bắt đầu từ Đại khội khóa 13 trở đi.  Nghĩa là hãy bàn thảo và quyết định ngay bây giờ, để rồi tới Đại hội 13 thì áp dụng luôn.

Theo như viễn ảnh mà Huy Đức vẽ ra sau Đại lội 13 là tiến tới một nền Cọng hòa dân chủ tư sản ( bán tư bản ).  Đó là nền cọng hòa được phát động từ cách mạng 1789 của Pháp và hoàn thành từ cuộc cách mạng 1848 của Đức :  Quyền điều hành đất nước ở trong tay quốc dân nghị viện, nghị viện do quốc dân trực tiếp bầu và trực tiếp bãi miễn.

Cũng theo Huy Đức thì chức Tổng thống, hay Chủ tịch nước là “chức danh duy nhất được coi là nguyên thủ – thống lĩnh lực lượng vũ trang và đại diện Nhà nước trong các hoạt động đối ngoại. Đây là cái ghế mà chỉ ai thực sự là một chính trị gia hàng đầu mới nên ngồi vào”.

Còn chức Thủ tướng thì : “Vai trò của Thủ tướng là thiết lập được một nền hành chính công chuyên nghiệp và đưa ra được các công cụ hành pháp kịp thời để phát triển kinh tế – xã hội”.

“nếu các chính sách của thủ tướng và nội các kinh tế có dấu hiệu phục vụ cho lợi ích nhóm thì ông và các thành viên mà ông chọn có thể phải đối diện với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay thậm chí bị bắt bớ. Vì, cơ quan điều tra có một vị trí độc lập hơn với “nội các”.

Huy Đức không cho biết ai có thể bãi miễn chức thủ tướng, nhưng ông nói có thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm thì có lẽ là Quốc hội.  Huy Đức cũng không nói ai có quyền điều tra thủ tướng và ai có quyền bắt giam thủ tướng.  Ông cho rằng với cơ chế giám sát như vậy thì thủ tướng bất tài sẽ bị đào thải.

Tuy nhiên đó chỉ là tưởng tượng tùy hứng chứ trong thực tế sẽ hàn toàn sai lầm.  Bởi vì thí dụ như Quốc hội sẽ bãi miễn thủ tướng, nhưng nếu là Quốc hội của chế độ Cọng sản thì Quốc hội chỉ được bỏ phiếu theo chỉ đạo của đảng thì cũng trớt quớt.

Còn bắt giam thủ tướng thì ai có quyền bắt giam ?  Và điều tra thủ tướng mà do Ban kiểm soát trung ương Đảng ( độc lập với thủ tướng ) điều tra thì cũng trớt quớt.

Trong khi đó Huy Đức không có hân hạnh được biết rằng chế độ “nửa Tổng thống nửa thủ tướng” đã được thiết lập tại Miền Nam Việt Nam trước kia.  Tuy nhiên chức Thủ tướng là do Tổng thống đề cử và chịu trách nhiệm.  Nếu thủ tướng bê bối thì chính Tổng thống bãi nhiệm thủ tướng.  Còn điều tra thủ tướng thì do Giám sát viện điều tra.  Nhưng Viện trưởng viện Giám sát cũng do Tổng thống đề cử.  Còn Quốc hội chỉ có quyền bỏ phiếu bãi miễn chức Tổng thống.

Cái chế độ đó không phải do người Việt Nam nghĩ ra, mà chỉ là học theo các nước tiên tiến, cụ thể là nước Pháp, Đức.  Là hai nước đã phát minh và hoành thành chế độ Cọng hòa, tức là chế độ dân chủ tư sản.  Một chế độ mà ông Hồ Chí Minh hằng ước mơ và theo đuổi trong thời thanh niên. ( Do hai nhà cách mạng  Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu truyền đạt ).

Phải chăng Nguyễn Phú Trọng cứ tiếp tục ngồi cho đến Đại hội 13 ?

Để thêm phần thuyết phục, Huy Đức đã viện dẫn Võ Văn Kiệt :

Cho dù bị trì hãm trong cái kiềng “Tam Nhân”, ông Kiệt đã hành động như một nguyên thủ và ông Khải thực sự là người đứng đầu “nội các kinh tế”… … Và, cho dù dưới thời một Tổng bí thư như Tướng Lê Khả Phiêu hay như Nông Đức Mạnh, ông Khải vẫn điều hành “nội các kinh tế” (phần mà ông có thực quyền) một cách mực thước và để lại các di sản rất là quan trọng.

Thực ra Phan Văn Khải làm thủ tướng từ năm 1997 đã thừa kế được bộ máy kinh tế do Nguyễn Xuân Oánh thết kế ra, ông này tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế của trường Havard ( Mỹ ) và sau đó là Phó thủ tướng của VNCH.

Ông Kiệt chỉ học tới lớp 2 trường làng nhưng năm 1981 lại được Lê Duẩn giao cho chức Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước, tức là nhiệm vụ nắm tay hòm chìa khóa của nhà nước.  Bởi vì Lê Duẩn biết người đứng đằng sau lưng ông Võ Văn Kiệt là ông Nguyễn Xuân Oánh.

Và sau khi Kiệt về vườn thì Oánh vẫn tiếp tục đứng đằng sau Phan Văn Khải cho tới khi ông mất vào năm 2003.  Nhưng khi ông Oánh mất thì tay hòm chìa khóa của CSVN lại nằm trong tay của Phó thủ tướng kinh tế Nguyễn Tấn Dũng.  Ông này làm Phó kinh tế cho Phan Văn Khải từ 1998.  Cho nên Phan Văn Khải không có công cán gì trong nển kinh tế CSVN thời 1997-2006.

Rốt cuộc giờ đây theo như đề xuất của Huy Đức thì tạm thời Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm luôn chức chủ tịch nước cho tới Đại hội 13 rồi đảng CSVN sẽ nghiên cứu và sáng chế ra một thể chế mà Huy Đức gọi là :

“gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, VN sẽ tiến gần hơn tới một nền cộng hoà bán tổng thống”.

Dĩ nhiên cái nền “Cộng hòa bán tổng thống” của Huy Đức hoàn toàn không giống với một thể chế nào có mặt trên trái đất hiện nay, lại càng không giống với chế độ Cọng sản của ông Tập Cận Bình.  Cho nên Nguyễn Phú Trọng có kiêm luôn hai chức như Tập Cận Bình thì chỉ có đưa Việt Nam xuống hố mà thôi.

Tình thế hiện nay không cho phép CSVN ngồi mơ một chế độ hoang tưởng, bởi vì trước mắt cần một nhân vật lãnh đạo số 2 thật xuất sắc để gánh đỡ cho vị trí số 1 và số 3 đã bị hủy hoại.  Trong khi đó Việt Nam đang cần gấp rút tiếp cận và hòa nhập với thế giới tư bản để tránh một cuộc đổ vỡ tan nát như Venezuela.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 2984 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments