Thời đại Truyền thông Đại chúng, Cách mạng Không cần Lãnh tụ

Đã định tạm dừng, không nói, không viết nữa trong một thời gian nhất định sau ngày 2 tháng Chín, nhưng sau khi đọc bài viết của tác giả Nguyên Thạch trên Dân Làm Báo ngày 05 tháng 9 năm 2018 “Đt đuc đi tìm lãnh t, s đòi hi kht khe đy tính ngy bin”, tôi lại thấy cần phải nói, phải viết để tiếp tục tiếp thêm sức, thêm lửa cho cuộc đấu tranh không khoan nhượng của nhân dân ta chống lại tà quyền cộng sản ngu tối-tham lam-hèn nhát-tàn ác.

Dĩ nhiên, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam hiện nay cũng diễn ra như thế. Nhân dân đứng dậy đòi những quyền của mình, chống lại chế độ tà quyền cộng sản và chống lại kẻ thù xâm lược Tàu Cộng, là những gì rất rõ ràng, có chủ đích. Nhân dân đã không đứng dậy một cách vô cớ, mù quáng. Nhưng cuộc đấu tranh của nhân dân không nhằm sản sinh ra (càng không phải là nhằm “sáng tạo” ra) người lãnh đạo hay lãnh tụ của mình. Song chính cuộc đấu tranh ấy sẽ TỰ SẢN SINH RA những người lãnh đạo, những con người thực sự ưu tú-lãnh tụ của nhân dân ngoài sự định trước của nhân dân.

Những con người đó là sự kết tinh toàn bộ những phẩm giá-tinh thần của nhân dân đã và đang đấu tranh, của những người đã đi trước dấn thân-dũng cảm, trong đó có những người đang trong lao tù cộng sản, thậm chí có những người đã hy sinh. Những con người đó vừa do cuộc đấu tranh của nhân dân sản sinh ra, vừa đồng thời tự sản sinh ra chính mình. Những con người đó, thậm chí trong những ngày cách mạng sục sôi sẽ nhanh chóng được sản sinh ra.

Vì vậy, ngồi chờ có lãnh tụ, hoặc ngồi “luận bàn” xem thế nào là lãnh tụ của cuộc đấu tranh của nhân dân lúc này là điều vô lý (đối với những người vô tư-ngây thơ), thậm chí mang mưu đồ xấu xa-tội lỗi nhằm đánh lạc hướng, chia rẽ, phân tán tinh thần đấu tranh của nhân dân. Nhân dân Việt Nam, những con người yêu nước, thương nòi nhất định sẽ không bị đánh lừa, trái lại hãy tiếp tục dấn thân-dũng cảm, với lực lượng ngày cảng đông hơn, mạnh mẽ hơn, mỗi người hãy làm tất cả với những gì mình có, để cứu nguy dân tộc-giống nòi. Hy vọng rằng những người tuổi trẻ thanh niên-sinh viên sẽ thấy rõ ý nghĩa của điều này, vì tương lai đất nước đang nằm trong tay các bạn. Nhân dân có thể sản sinh ra các bạn được không, với tư cách là những người lãnh đạo ưu tú của đất nước, nếu như các bạn không tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân dân để đồng thời tự sản sinh ra chính mình? Hay các bạn cam tâm làm nô lệ cho Tàu Cộng, an bằng-hư quen với lối sống chờ đợi người khác ban phát, bố thí cho mình? Các bạn hãy nhớ rằng những gì người dân muốn thì người dân cũng sẽ biết và cũng sẽ làm nên, vậy các bạn hãy tham gia vào như một thành phần tích cực-tiên tiến nhất của nhân dân!

( Phạm Văn – Nhân dân sẽ tự sản sinh ra người lãnh đạo ưu tú-lãnh tụ trong chính cuộc biểu tình-đấu tranh của mình )

Cứ lấy móc thời gian với công cuộc tranh đấu đầy ngoạn mục và phấn khởi sau 36 năm dài chìm đắm dưới nền độc tài toàn trị viêt cọng, ngày khởi phát 11 cuộc biểu tình lừng lẫy 5 tháng 6 năm 2011.

Từ bấy đến nay, mỗi khi cuộc tranh đấu bị bạo quyền đàn áp hung tợn, bị khựng lại thì .. có điều tiếng than thở vì … thiếu lãnh tụ anh minh!

Thật ra thì dù có lãnh tụ anh minh hay không, công cuộc chiến đấu vì tự do, dân sinh, dân chủ vẫn phải trải qua những giai đoạn thăng trầm đầy xương máu và nước mắt!

Huống chi thời đại ngày nay, thời đại truyền thông điện tử đại chúng, xã hội diễn biến phức tạp, không một lãnh tụ anh minh nào nắm vững mọi diễn biến thời cuộc để một mình tiên liệu, quyết định mọi việc được.

Vì vậy cần phải có ” Nhóm làm việc ” ( Teamworks ) gồm những cá nhân có hiểu biết cùng nhau nghiên cứu, hoạch định công việc và … đặt kế hoạch HÀNH ĐỘNG.

Trong quá trình tranh đấu gian khổ, một vài cá nhân có tư cách, tài năng vượt trội, được các nhóm hành động tín nhiệm thành lãnh đạo chung: Vậy là có lãnh tụ đích thật, xuất hiện từ trong lòng cuộc tranh đấu gian khổ.

Đó cũng lại là lý luận.

Thực tế ngày nay cũng khó lường. Cứ như các cuộc cách mang vừa qua, từ Nga xô, Đông Âu tới Trung Đông, Bắc Phi, hầu như không có cuộc cách mạng nào có lãnh tụ khởi phát.

Vì vậy, học giả Gordon Chang đưa ra nhận xét về một cuộc cách mạng không có lãnh đạo ở nước tàu của ông.

Gordon Chang: Chúng ta sắp thấy

Cuộc Cách Mạng Không Lãnh Tụ ở China

EPOCH TIMES ( ET ): Về vấn đề cải tổ kinh tế đang nói tới thì thế nào?

Gordon Chang (GC ): Chỉ có sự cải tổ kinh tế căn bản là khả thi nhưng họ không thể thực hiện được ở Bắc Kinh vì tập thể chánh trị đồng thuận ( political concensus ) chống lại điều ấy. thống chánh trị. Tư tưởng thay đổi của Tập Cận Bình thậ sư là sự thoái bộ, trở về mô thức bán chỉ huy của Mao.

Khi các khí cụ cuối cùng thất bại, nền kinh tế sẻ rơi tự do và kéo theo nó cả hệ thống chánh trị.

ET: Trong thực tế, điều ấy diễn tiến như thế nào?

GC: Người dân Trung Hoa có thể không cố tình làm cách mạng. Một khi họ bắt đầu xuống đường, tình thế lập tức vượt ra khỏi sự kiểm soát. Tôi nghĩ rắng người dân trong nước không tin tưởng là chế độ độc đảng là thích hợp với xã hội Trung Hoa hiện đại hóa.

Họ có thể không chống lại đảng cọng sản bởi vì bộ máy áp bức, nhà nước rất cưởng chế. Nhưng khi họ thấy có hy vọng thay đổi, sự việc thay đổi thật là nhanh.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng khi đảng cọn.sản bắt đầu tỏ dấu sụp đổ, người dân thực tế bắt đầu biểu tình. Các cuộc biểu tình ấy dù có ý đồ cách mạng hay không vẫn cứ vượt khỏi vòng kiểm soát.

ET: Giống như điều đã xãy ra ở Đông Âu hồi cuối thập niên 1980?

GC: Nếu bạn trở về năm 1988, không một ai – có thể có một người – nghĩ là hệ thống sô viết có thể sụp đổ. Thế rồi bỗng nhiên có những vấn đề xãy ra ở Hung Gia Lợi và tỏa ra khắp các nước chư hầu Đông Âu và sự sụp đổ bức tường Bá Linh. Và tuy vậy, có những nhà làm chính sách Mỹ vẫn còn nói rằng: ” À, đó là Đông Âu. Còn hệ thống sô viết không thể sụp đổ. “

Thật vậy, chính công dân Sô viết cũng không thể nghĩ chánh phủ của họ sắp sụp đổ.Nhưng những việc như vậy hầu như không có lãnh đạo, trong ý nghĩa là không có lãnh tụ trong các cuộc cách mạng ấy. Nó vô tổ chức..

Václaw Havel, cựu Tổng thống Tiệp Khắc nói như vầy ” Không ai có thể hiểu một xã hội bởi vì điều quan trọng không phải là các thiết chế, nó không phải là sự áp bức của nhà nước, nhưng nó chính thật là điều gì ở trong tâm trí của người dân.”

************

Người dân Trung Hoa gốc du mục, vốn hung hãn. Vậy mà chỉ mới trải qua 69 năm dưới nền chuyên chính vô sản áp bức, hết còn ý chí ” làm cách mạng “!

” Họ có thể không chống lại đảng cọng sản bởi vì bộ máy áp bức, nhà nước rất cưởng chế. Nhưng khi họ thấy có hy vọng thay đổi, sự việc thay đổi thật là nhanh.”

Vì vậy, tôi nghĩ rằng khi đảng cọn.sản bắt đầu tỏ dấu sụp đổ, người dân thực tế bắt đầu biểu tình. Các cuộc biểu tình ấy dù có ý đồ cách mạng hay không vẫn cứ vượt khỏi vòng kiểm soát.

Ở Việt Nam, từ cuộc ” Tổng Biểu Tình ngày 10 Tháng 6 năm 2018 ” xem ra tình hình cũng có thể biến chuyển mau lẹ phi thường như vậy.

Nếu bạn trở về năm 1988, không một ai – có thể có một người – nghĩ là hệ thống sô viết có thể sụp đổ. Thế rồi bỗng nhiên có những vấn đề xãy ra ở Hung Gia Lợi và tỏa ra khắp các nước chư hầu Đông Âu và sự sụp đổ bức tường Bá Linh. Và tuy vậy, có những nhà làm chính sách Mỹ vẫn còn nói rằng: ” À, đó là Đông Âu. Còn hệ thống sô viết không thể sụp đổ. “

Thật vậy, chính công dân Sô viết cũng không thể nghĩ chánh phủ của họ sắp sụp đổ.Nhưng những việc như vậy hầu như không có lãnh đạo, trong ý nghĩa là không có lãnh tụ trong các cuộc cách mạng ấy. Nó vô tổ chức.”

Vậy đó! Cho nên chúng ta thôi đừng lay quay xoay trở về ” vấn đề lãnh tụ anh minh ” nữa, mà nên chí thú vào việc hô hào , cổ võ nhau hăng hái, mỗi người góp một bàn tay vào công cuộc tranh đấu chung thì chăc chắn có ngày…

Hoa Lài – Hoa Sen bừng nở trên quê hương Việt Nam dấu yêu!

Dù có lãnh tụ hay không, nếu tất cả đồng tâm hiệp lực, nung đúc lửa chiến đấu thì cũng có ngày. một ngày không xa:

Sen nở trên lò rực lửa hồng

                                                Nguyễn Nhơn

( Hãy kiên trì hành động – Đừng ngồi trông chờ lãnh tụ anh minh )

7/9/2018

Phụ đính

Gordon Chang: ‘We are going to see leaderless revolution in China’

BY VALENTIN SCHMID

October 12,2015 Updated: November 20, 2015

Gordon Chang was a bit ahead of the time when he wrote the book “The Coming Collapse of China” in 2001.

He predicted the collapse of the Chinese economy and the downfall of the communist party within ten years and his prediction is four years overdue.

However, many of his arguments are still accurate today. And with China’s political economy becoming ever more volatile, Epoch Times spoke to Chang about China’s past and increasingly uncertain future.

We are going to see leaderless revolution in China.

EPOCH TIMES: What about the economic reform that’s being talked about?

Gordon Chang: The only thing that possibly could work would be fundamental economic reform but they can’t do that in Beijing because the political consensus is against it. Xi Jinping, his idea of change is actually regressive, going back to the semi-command Maoist-type model.

When their last tools fail the economy will go into freefall and I think it’ll take the political system with it.

EPOCH TIMES: How does that work in practice?

Mr. Chang: The Chinese people, they may not be revolutionary in intent. Once they start taking to the streets the situation will just get out of control. People in China, I think, do not believe that a one-party system is appropriate for China’s modernizing society.

They may not oppose the Communist Party because they’re intimidated, because of the repressive mechanism, very coercive state. But when they see hope of change, I think things could change very very quickly.

So I think when the Communist Party starts to show signs of failure, people will actually demonstrate and those demonstrations, whether they have revolutionary intent or not, I think will just go beyond control.

EPOCH TIMES: Similar to what happened in Eastern Europe at the end of the 1980s?

Mr. Chang: If you go back to 1988, nobody—maybe one person—thought the Soviet system would fail. Then all of a sudden you have the problems in Hungary which radiated out to all of the satellites in Eastern Europe, you had the fall of the Berlin Wall. And still American policymakers were saying, “Well that’s Eastern Europe, but the Soviet system can’t fail.”

Indeed many Soviet citizens themselves couldn’t see how their government was going to fall. But these things are almost leaderless in the sense that you don’t have leaders in these revolutions, it’s not organized.

You know, Václav Havel [the former President of Czechoslovakia] said this, “Nobody can understand a society because what’s important is not the buildings, it’s not the repression from the state, but it’s really what is in people’s minds.”

Đã xem 2928 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments