Thêm Một Nét Nhân Sĩ Miền Nam, Giáo sư Tạ Thanh Sơn

Trong bài viết ” Cách Mạng Mùa Thu Dân Tộc “, tôi mở đầu bằng bài ca trứ danh thời đó: Bài ca Nam Bộ.Kháng Chiến. (*)

Lần đầu tiên, tôi nghe bài ca ấy do một tỉnh ủy Việt Minh múa hát ở Phú An Thôn, miệt Củ Chi ” Đất Thép Thành Đồng ” hồi 14 tuổi.

Bây giờ ở tuổi 81 vẫn còn thuộc lòng chép ra trong bài viết.

Hôm qua, được thơ của ông Tạ Thanh Duy Lý xin gởi lại bài viết với bài ca Nam Bộ Kháng Chiến của Giáo sư Tạ Thanh Sơn.

Thuở thiếu niên, ca mãi bài ca ấy mà không biết của ai. Bây giờ tình cờ mới biết tên tác giả.

Khi gởi lại bài viết, tôi có ghi chú, bài ca thiếu một câu mà tôi không ưa:

” Cờ đỏ phất phơ ngang trời, sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền…” muôn lòng nguyện với Tổ tiên.

Được thơ hồi đáp mới biết Giáo sư Tạ Thanh Sơn là thân phụ của ông Tạ Thanh Duy Lý và đặc biệt là chi tiết về vị nhân sĩ khả kính Miền Nam trong giai đoạn hậu 30 tháng tư 1975.

Xin ghi ra đây lá thơ của ông Tạ Thanh Duy Lý như là một lịch sử về thân phận bi thảm, truân chuyên của hàng hàng lớp lớp nhân sĩ, trí thức Miền Nam bị cọng sản lợi dụng, đem máu xương xây đấp cơ đồ cho quỷ dữ hồ tinh tàn hại Dân Nước.

Cám ơn anh đã bỏ bớt câu đó.

Sau khi tập kết ra bắc, thân phụ nhận ra mặt trận Việt Minh là cộng sản trá hình, người đả chia tay vĩnh viễn nguời bạn thân Lưu Hữu Phước trở lại miền Nam dạy học tại Huỳnh Khương Ninh và Taberd.

Câu mà anh không ưa ba tôi đã sữa lại là ” cờ thắm phất phơ ngang trời….” thường một mình ngồi dùng đàn Mandoline để hát khoãng 1970 đến khi qua đời.

Vào thời đó thanh niên nam kỳ lục tỉnh đều bị mặt trận VM dùng chiêu bài kháng chiến chống Pháp dưới lá cờ đỏ sao vàng lừa gạt, chưa có ý thức là cờ cộng sản.

Sau này nhà văn , Phạm Thăng đều viết lại vời lời mới.

Bon csvn sau tháng 4/75 dùng bài hát này mị dân dưới chiêu bài chống Mỹ, mời thân phụ ra làm việc, sau đó ông bỏ trốn qua Kampuchia 1 thơì gian.

Tôi về VN không nhận đất và quyền lợi mà họ mong muốn chúng tôi ra xây 1 nơi tưởng niệm cho thân phụ ở Trà Ôn như cho ông Lưu Hữu Phước tại Cần Thơ.

Mong rằng tất cả trong và ngoài nước mọi người sẽ ý thức phải cố gắng và hy sinh cho ngày 2 tháng 9 đưọc thành công, đưa đến hy vọng sáng sủa hơn cho dân VN đả sống dưới 1 chê độ quá nhiều đau khổ và nhiều mất mát.

TTDL.

Khổ tận, cam lai. Nhất định phải có một ngày Miền Nam lấy lại sinh khí, lòng nhân hậu và tình yêu non sông đất nước:

” Nước trong rửa ruột sạch trơn

Một câu danh lợi chi sờn lòng đây

Tối voi sớm vịnh vui vầy “

            ( Đồ Chiểu )

                                                    

                                     Chờ đón Tân Nam Bộ Kháng Chiến

( 13/8/2018 )

(*) Nam Bộ Kháng Chiến

” Mùa Thu rồi ngày 23, ta ra đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến!

Rền vang trời, lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân bước ra sa trường

Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước

Nốp với giáo đeo ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng

… Muôn lòng nguyện với tổ tiên:

Thề quyết giết quân xâm lăng

Ta đem thân ta liều cho nước

Ta đem thân ta đền ơn trước

Muôn thu sau rạng tiếng anh hào

Người dân Việt lắm chí cao …”

( gs nhạc sĩ chống Pháp Tạ Thanh Sơn )

Đã xem 3468 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments