Cách Mạng Mùa Thu Dân Tộc

” Mùa Thu rồi ngày 23, ta ra đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến!

Rền vang trời, lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân bước ra sa trường

Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước

Nốp với giáo đeo ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng

… Muôn lòng nguyện với tổ tiên:

 

Thề quyết giết quân xâm lăng

Ta đem thân ta liều cho nước

Ta đem thân ta đền ơn trước

Muôn thu sau rạng tiếng anh hào

Người dân Việt lắm chí cao …”

 

Thằng nhỏ 14 tuổi, từ chợ Thủ ( Dầu Một ) lén lút qua Phú An Thôn, bên kia dòng sông Thủ, thăm cậu ” di kháng chiến.”

Nhìn người đàn ông nhỏ thó, nói là ” tỉnh ủy ” mới đi ” tập huấn ” ngoài Hà Nội dìa, vừa múa vừa hát điệp khúc bài ca Nam Bộ Kháng chiến, đứa nhỏ Miền Nam rúng động trong lòng.

Hồi đó, nếu cha chú thiếu hiểu biết không răn đe, có khi thằng Đực theo cậu đi kháng chiến, làm ” liên lạc “!

…….

Tóm lại, những đảng phái Việt Nam thời năm 1945 theo hai khuynh hướng chính trị rõ rệt: những đảng phái theo chủ trương dân tộc một bên và đảng Cộng Sản Đông Dương một bên. Những đảng phái theo chủ trương dân tộc muốn nhờ Nhật để chống Pháp giành độc lập, phục vụ đại nghĩa quốc gia, nhưng thiếu tổ chức, thiếu tuyên truyền và nhất là thiếu thông tin để lượng định tình hình quốc tế. Nhật đang trên đà thất bại mà vẫn không biết, và lại còn muốn nhờ Nhật giành độc lập. Vì vậy Đồng minh và Hoa Kỳ không tin tưởng và không liên lạc với các đảng phái nầy. Cơ quan tình báo O.S.S. (Hoa Kỳ) quay qua liên lạc với HCM và VMCS.

Mặt trận VM là tổ chức ngoại vi của đảng CSĐD, sử dụng chiêu bài bảo vệ dân tộc, chống Pháp và chống Nhật, để tuyên truyền, lôi kéo quần chúng, hoạt động uyển chuyển theo từng hoàn cảnh. Do chủ trương chống Nhật, HCM và VM được O.S.S. cộng tác và được O.S.S. giúp đỡ, huấn luyện, trang bị võ khí, thông báo tin tức thời sự. Toán cán bộ VM do O.S.S. huấn luyện và võ trang nhằm mục đích chống Nhật, nhưng Nhật đầu hàng, nên trở thành nòng cốt cho cuộc nổi dậy của VM.

Cũng nhờ O.S.S., HCM và VM cùng đảng CSĐD biết được tin Nhật Bản sẽ đầu hàng Đồng minh, tin quân đội Trung Hoa và Anh sẽ vào Đông Dương giải giới quân đội Nhật. Việt Minh liền nhanh tay cướp chính quyền ở Hà Nội và thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2-9-1945, tạo ra tình trạng chính trị đã rồi trước khi quân đội Trung Hoa và quân đội Anh đến Việt Nam.

( Trần Gia Phụng – Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội tháng 8-1945 )

Lớn lên, học lịch sử mới vở lẽ, Việt Minh là cọng sản ” cướp chánh quyền ” không phải để giành ” Độc Lập Dân Tộc ” mà là để dọn đường cho phong trào cọng sản quốc tế Nga – hoa tiến xuống Đông Nam Á.

Bây giờ, 73 năm sau, sau bao nhiêu xương máu chập chồng, đã đến lúc, quốc nội cùng hải ngoại, cùng chung lòng hợp sức thực hiện ” Cuộc Cách Mạng Mùa Thu Dân tộc ” đích thật: Tẩy trừ sạch sẻ chế độ hán ngụy phản nước, hại dân viêt cọng, giành lại ” Chủ quyền cho Toàn Dân ” và ” Độc Lập cho Dân Tộc ” thoát ách đô hộ trên thực tế của chệt cọng.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do hải ngoại kêu gọi đồng loạt biểu tình ngày 29/9/2018.

Đồng thời cũng ủng hộ lời kêu gọi biểu tình ngày 2/9/2018 của nhiếu đoàn thể khác.

Tháng Tám, khởi phát Cách Mạng Mùa Thu ở thế kỷ 21, với nền chuyên chế toàn trị việt cọng, cần phải tiến hành ” Tổng Lực ” bằng mọi phương cách khả thi mới mong triệt hạ được hán ngụy bạo ngược viêt cọng, hiện đang càng ngày càng phát xít hóa: Người hoạt động dân chủ mời nhất vừa bị chính thức truy tố về ” tội trét sơn cờ tổ quốc việt cọng “: Nữ chiến sĩ Dân chủ Huỳnh Thục Vy.

Nguyễn Nhơn

12/8/2018

Phụ đính

Cộng Đồng Người Việt Tự Do hải ngoại kêu gọi đồng loạt biểu tình ngày 29/9/2018.

Đồng thời cũng ủng hộ lời kêu gọi biểu tình ngày 2/9/2018 của nhiếu đoàn thể khác.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO HẢI NGOẠI

THÔNG CÁO

V/V: Kêu Gọi Tiếp Tục Đồng Loạt Biểu Tình

Chống Dự Luật “Đặc Khu Kinh Tế” 99 năm và Luật “An Ninh Mạng”.

Kính thưa:

– Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại,

– Quý vị Lãnh đạo Tinh thần cácTôn giáo

– Quý hội Cựu Quân Nhân,

– Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức,

– Quý vị đại diện giới truyền thông,

– Cùng toàn thể quý đồng bào.

Như đồng bào đã biết, bản chất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là bán nước, hại dân, tôn thờ chủ thuyết cộng sản ngoại lai tam vô “vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc”, trong khi đó người Việt Nam khắp nơi luôn quan niệm rằng “nước mất thì nhà tan”, nên quyết tâm bảo vệ giang sơn mà tổ tiên đã bỏ công gầy dựng.

Đồng bào trên khắp nẻo đường từ Nam chí Bắc cũng như đồng bào hải ngoại đã đồng loạt xuống đường phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục bán nước cho ngoại bang, dâng thêm 3 trọng điểm (Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc) cho Tàu cộng qua hình thức “dự luật đặc khu 99 năm” và luật an ninh mạng nhằm bịt miệng người dân. Một số đồng bào tham dự biểu tình đã bị nhà cầm quyền cộng sản đánh đập dã man, đàn áp, bắt giam và cuối cùng bị kết án nặng nề chỉ vì họ là những người yêu nước, thương nòi.

Trước ý chí và lòng yêu nước của người dân, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phải hoãn thông qua “dự luật đặc khu kinh tế” và dời đến kỳ họp vào đầu tháng 10 năm 2018. Điều này chứng tỏ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam muốn làm hài lòng Trung cộng nhân dịp quốc khánh của chúng.

Trước những sự kiện nêu trên, Cộng Đồng Người Việt tự do hải ngoại cực lực lên án nhà cầm quyền csvn và đồng thời:

1- Đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải lập tức thả những người tham gia biểu tình bảo vệ đất nước và nòi giống Việt Nam, các nhà đấu tranh dân chủ chỉ vì tinh thần yêu nước và ngừng ngay mọi đàn áp đối với các cuộc biểu tình đòi công lý và tự do thông tin

2- Kêu gọi toàn thể các cộng đồng địa phương tại Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, Âu Châu và Á Châu hãy cùng nhau tổ chức và kêu gọi đồng bào đồng loạt biểu tình vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018, đồng hành với đồng bào quốc nội, cương quyết phản đối hành động phản quốc, bán nước của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng như tham vọng xâm lăng của Trung cộng.

Ngoài ra, chúng tôi kêu gọi quý vị tiếp tục tổ chức biểu tình bất cứ lúc nào, nơi nào thuận tiện tại địa phương của quý vị.

Trân Trọng,

Đồng Ký Tên

Bs Võ Đình Hữu, Bs Đỗ Văn Hội, Ông Lưu Văn Tươi: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Chấp Hành, và Giám Sát Cộng Đồng Người Viêt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

Bs Lê Thuần Kiên & Ông Trần Văn Đông – Chủ Tịch và Giám Sát Liên Hôi Người Việt Canada.

Bs Hoàng Thị Mỹ Lâm: Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tại CHLB Đức.

Ông Nguyễn Văn Bon: Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.

Bs Nguyễn Quốc Nam & Ông Nguyễn Sơn Hà – TTK Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn Người Việt Tư do Tại Pháp

(Chúng tôi sẽ thêm các cộng đồng khác ở Âu Châu, Á Châu)

Hải ngoại ngày 8 tháng 8 năm 2018

Đã xem 3481 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments