Thôi Đừng Than Thở Nữa, Hãy Đứng Thẳng Người Lên và Chiến Đấu!

Mai con lớn xin con đừng òa khóc

Hận tiền nhân sao nỡ để cháu con mình

Sống trong lòng giặc thở không dám thở

                                                     ( Mai Con Lớn )

Muốn con lớn, ngẫng mặt, cao đầu

Hãy đứng thẳng người lên và chiến đấu

                 Nầy Công dân! Hãy Đứng Thẳng Người Lên!

Trích: ” Đảng Cướp sạch Việt nô chỉ tồn tại vì chúng ta thụ động. Họ làm gì chúng ta chỉ phản đối yếu ớt thì họ muôn đời tồn tại. Chúng ta phải can đảm nhận lãnh trách nhiệm trước quốc dân đồng bào, lúc đó may ra mới thay đổi được tình thế.
Một nhà nước có bị/được nhân dân lên tiếng thì nên xét lại. Nếu cho rằng những tiếng nói phản kháng là tuyên truyền chống thứ gì đó thì tự bản thân đã xác định vấn đề. Tại sao dân chống? Đảng có gì sai? Dân không điên khi nói. Tôi chỉ thưa với bạn một câu “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi!”

( Năm Xích Lô – “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi!” )

Vừa rồi, nhân dịp ” Tiền Đại hội ” đảng ” “, các lão thành kách mệnh lại dâng kiến nghị XIN CHO ” đổi tên đẻng và cải tổ thể ché “!

Bên trong, nhân sĩ trong ngoài đảng kiến nghị xin – cho.
Bên ngoài, trí thức cỏ đuôi chó hợp lực ra ” Thơ ngỏ.
42 năm rồi vẫn Kiến nghi – Thơ ngỏ XIN – CHO!
Xin hoài mà đẻng của hồ bác cụ đ… cho
Vậy chúng ta con dân Việt hèn mọn
Để mặc trối thây bọn XIN CHO
Hãy cùng nhau kết đoàn hợp lực cất cao lời hát
Nầy công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi
…. Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho Núi Sông từ nay luôn vững bền …”

Chúng nó vĩ đại vì chúng ta chấp tay quì gối
Bây giờ là giờ phút toàn dân đứng thẳng người lên
Vì ĐẠI NGHĨA DÂN TỘC liều thân chiến đấu
Triệt hạ bọn gian tà việt cọng phản nước, hại dân
Chấm dứt 72 năm dân nước Việt lầm than
Dưới đêm trường u minh việt cọng
Giành lại QUYỀN SỐNG – QUYỀN LÀM NGƯỜI
Thoát ách chệt tàu, giành lại CHỦ QUYỀN QUỐC GIA
Toàn dân đoàn kết xây dựng lại NGÔI NHÀ VIỆT NAM
Non sông nước Việt xinh như hoa gấm
Giải đất HÌNH RỒNG lại rạng rở bên bờ Biển Đông

Nó Vĩ Đại Vì Các Ngươi Chắp Tay Quỳ Gối

Nguyên Thạch:
Hay là việc gì đến sẽ đến trong sự phó mặc thờ ơ? “Que sera, sera – Whatever will be, will be?.” Tuy là câu nghi vấn nhưng hiện tình của VN hôm nay đã biến câu này thành XÁC ĐỊNH!. Quí còm sĩ nghĩ sao?”
( Que sera, sera – Cái gì đến, sẽ đến? )

Câu trả lời của tôi:

Tình cảnh ” Thờ ơ mackeno ” ngày nay bớt nhiều rồi.
Dân chúng ngày nay cũng không còn sợ hãi nhiều nữa.
Đồng Tâm: sáu ngàn dân tay không uy hiếp bắt giữ mấy chục côn an võ trang.
Vấn đề còn lại là:
Những ai có hiểu biết can trường, dấn thân hy sinh hành động, hướng dẫn đám đông thành những phong trào tranh đấu rộng lớn trên phạm vi TOÀN QUỐC.

Thời cơ đã tới, TẤT CẢ HÃY CAN TRƯỜNG VÙNG LÊN!

Nó vĩ đại vì các ngươi chắp tay quỳ gối
Nầy công dân! Hãy đứng thẳng người lên “
( On est grand parce que vous-vous mettez à genoux
Citoyens! Levez – vous droitement )

Marat 1789

Nguyễn Nhơn

          ( Viết lại sau Tổng Biểu Tình Lừng Lẫy 10 tháng 6 năm 2018 )

23/7/2018

Đã xem 4189 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments