Hậu cọng sản, Việt Nam theo Thể chế gì?

Những ngày kề cận Tháng Tư Đen tối, các môn đệ Quốc gia Hành chánh vẫn còn nô nức hội thảo về kiện toàn thể chế chánh trị Nước Nhà: Dân chủ Pháp trị hay Đức trị?

Hởi ơi! Hai nền Cộng hòa Việt Nam còn non trẻ như đứa bé vừa chập chửng bước đi, lại đang trong cảnh chinh chiến điêu linh mà lại hăm hở chực chạy!

Hồi đó, gã chức việc trẻ đang chạy chân không chấm đất lo toan cho Khu Khẩn hoang – Lập ấp Thái Thiện, Long Thành với gần hai vạn dân nên cũng có bực bội cằn nhằn.

Ngày nay, lưu ly nơi xứ người, hồi tưởng về những hăm hở của tuổi trẻ năm xưa, nghĩ thật đáng yêu.

Ngày nay, các bạn trẻ trong nước, chỉ dám ước mong về một thể chế dân chủ căn bản với Tam quyền Phân lập mà thật xa vời, chừng như không bao giờ với tới, nghĩ thật đáng thương!

Bây giờ, tôi lại vẽ lại đôi nét không phải là ước mơ suông mà là những cố gắng hoàn thiện thể chế bằng kinh nghiệm phục vụ của tuổi trẻ chúng tôi ngày ấy để các bạn trẻ ngày nay, nếu muốn đưa Đất nước tiến lên PHẢI LIỀU THÂN GIẢI TRỪ TOÀN TRỊ VIỆT CỌNG.

Đó là điều kiện TIÊN QUYẾT để dựng lên một nền DÂN CHỦ – DÂN TỘC – NHÂN BẢN làm nền tảng cho công cuộc phát triển Nước Việt ngày nay.

                         Giao thừa, Ước mơ Nước Việt Nhân ái

Giao thừa trên đất Mỹ, không hương trầm hoa quả, nhớ về quê mẹ ngày xưa. Ngày xưa, tình làng nghĩa xóm ấm êm, ngày nay không còn nữa. Đạo lý, cương thường lạc mất tiêu. Chỉ biết tranh giành, chụp giựt cầu sống!

Nhớ tiếc về hai nền Việt Nam Cộng Hòa non trẻ hăm hở thực thi dân chủ hướng về một thể chế mang bản sắc Dân tộc.

Lời mở đầu Hiến Pháp Đệ nhất VNCH lẫm liệt viết:

Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn dân đảm bảo;
Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy;
Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia
;”

Đây là nét bản sắc dân tộc: Việt có nghĩa là vượt. Vượt lên trên là siêu việt. Mục đích của mọi hoạt động Quốc gia phải là hoàn thiện tính siêu việt của giống nòi Lạc Việt.

Những ngày cận tháng tư đen tối, khi giặc cọng áp sát chân thành, hàng môn đệ Quốc gia Hành chánh còn tụ họp nhau luận bàn về ” Pháp trị hay Đức trị? ” – ” Phụ mẫu chi dân hay Dân chi phụ mẫu?”

Hồi đó, gã chức việc trẻ còn bận chạy đôn chạy đáo, vừa lo việc an ninh vừa lo nuôi ăn trên hai vạn đồng bào nơi ” Trung tâm Khẩn hoang – Lập Ấp ” Thái Thiện, một vùng đât cheo leo giáp ranh hai tinh Biên Hòa – Bà Rịa nên không về dự được.

Ví như mà gã chức việc gốc nhà quê xứ Thủ mà về dự được thì chỉ xin vắn tắt dôi lời:

  • Pháp trị thi nghiêm ngặt, gò bó.
  • Đức trị thì cao xa, miên viễn.

Chi bắng ta chọn giải pháp trung dung: NHÂN TRỊ
có Lý có Tình.

Lấy con người làm trung tâm bản vị:

Đầu đội Trời – Chân đạp Đất
” Đất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời vỡ Đất rộng mênh mong
Trời – Đất in Ta đầy đủ Hóa công ”
Đó là theo đạo lý Tam Tài
– Trần Cao Vân

Còn như theo đạo lý Tề gia – Trị quốc – Ức Trai thì:

  • Trong gia tề gia, thực thi nhân đức:

” Thấy người hoạn nạn thì thương,
Thấy người tàn tật lại càng trông nom,
Thấy người già yếu ốm mòn,
Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần.
Trời nào phụ kẻ có nhân,
Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.

( gia huấn )

  • Trong Trị Quốc, thực thi Nhân Nghĩa:

” Đem Đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy Chí Nhân mà thay cường bạo “

( Bình Ngô Đại Cáo )

Đó là nói theo từ chương hoa mỹ.
Còn như nói theo kiểu bình dân như lời mẹ dạy:

Mẹ tôi là thôn nữ
Chữ nghĩa không bao nhiêu
Chỉ dạy con hai điều:
Một là không được dối trá
Hai là ” Sống cho có Nghĩa có Nhân ”

Nhân là tình thương ở trong lòng
Nghĩa là Lẽ phải ở đời

Đem tình thương ở trong lòng
Ra đối đãi với người cho phải lẽ
Đó là thực thi nhân nghĩa:

Người với người đối đãi nhau
Bằng Tình thương và Lẽ phải
Xử sự có Ý có Tình
Tình làng – Nghĩa xóm ấm êm

Pháp luật có đó mà không dùng tới
Có pháp luật mà cũng như không

Xã hội Việt tộc sống chan hòa THONG DONG

Thong dong còn hay hơn Tự do
Vì không bị Pháp Luật gò bó

Đó là giấc mơ thực thi đạo lý Nhân – Nghĩa của gã chức việc trẻ Việt Nam Cộng Hòa mà vì ách xâm lăng bạo ngược của hồ tinh bác cụ mà nửa đường đứt gánh!

Còn như ngày nay, giữa lúc chế độ sói lang việt cọng vô pháp vô thiên:

  • Bên trong ” Tự Thực Dân ” áp bức bốc lột người dân ” còn cái lai quần cũng ăn ” ( chữ của phó chủ tịt cuốc huôi vẹm )
  • Bên ngoài ” hán ngụy ” nhắm mắt để cho chệt khựa thực thi sách lược ” Tàm thực ” gặm nhắm biển đảo, đất đai, phá hoại văn hóa, ngôn ngữ, biến nước Việt thành đất phụ dung, đồng hóa dân Việt.

Trước họa mất nước, diệt tộc nhản tiền, những ai còn chút lòng thao thức vì vận nước, hãy mạnh dạn kêu lên tiếng báo nguy, hô hào, cổ võ cuộc vận động cách mạng giải trừ chế độ phản nước, hại dân việt cọng để mở đường cho công cuộc phục hồi đạo lý dân tộc, tái thiết xã hội Việt vươn lên giá trị siêu việt của giống nòi Lạc Việt.

Tha thiết ước mong một mùa Xuân mới trên Đất Việt mến yêu.


( Đêm trừ tịch Xuân Mậu Tuất )
2018

Đã xem 4195 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments