Biển sau mưa

– Kính tặng nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm
          nhân đọc: BIỂN SAU MƯA (*)-
.
Biển sau mưa
Như thiếu nữ thẩn thơ tựa cửa
Sóng dập dềnh
Biển mông mênh
Mơn mởn hương trinh nữ.
 
Sóng trào
Lào khào
Tiếng mơ
Thiếu nữ nhón chân
Khỏa trần chèn giấc ngủ.
——-
(*): tên bài thơ trong tập RỪNG XANH MƯA của nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm.
*
Hà Nội, 11 tháng 04.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Đã xem 4090 lần


Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

Be the first to comment

Bình luận