Mục-đích thật sự của “Luật an-ninh mạng” là gì?

Là loại bõ Yahoo, Google, Facebo ok và Twitter…vv…, đễ buộc người Việt Nam phãi sữ-dụng các mạng của Trung Cộng như  Sina Weibo,  Renren, QQ, Youku, Wechat…vv…

Đòn này thật hiểm-độc, nó buộc 90 triệu người Việt Nam bị lệ-thuộc vào truyền-thông của Trung  Cộng, nói trắng ra là nô-lệ.

Mưu-đồ khốn-nạn của Việt Cộng và Trung Cộng là:

-Việt Nam phãi nô-lệ về chánh-trị.

-Việt Nam phãi nô-lệ về kinh-tế.

-Việt Nam phãi nô-lệ về lảnh-thổ.

-Việt nam phãi nô-lệ về tư-tưỡng.

-Việt Nam phãi nô-lệ về truyền-thống.

-Việt Nam phãi nô-lệ về văn-hóa.

-Việt Nam phãi nô-lệ về dân-tộc (Chủng-tộc).

Tóm lại là một tỉnh tự-trị của Trung Cộng.

Đảng CSVN ‘nằm dưới sự lãnh-đạo’ của đảng CSTQ là nô-lệ về chánh-trị.

“Luật đặc-khu” là nô-lệ về lảnh-thổ.

“Luật an-ninh mạng” là nô-lệ về tư-tưỡng.

Chiến-lược làm ‘khu chế xuất cho Trung Cộng’ là nô-lệ về kinh-tế.

Lạm-dụng Hán Việt đến mức phi- lý là nô-lệ về truyền-thống.

Đạp đỗ nền tảng đạo-lý xả-hội Việt Nam là chuẫn-bị cho dân-tộc làm nô-lệ.

Làm cho nền giáo-dục suy- đồi là chuẫn-bị cho việc nô-lệ văn-hóa.

*

Suốt lịch-sử dân-tộc chưa có thời -kỳ nào đen tối như hiện nay, nguy-cơ bị nô-lệ và đồng-hóa là rất cao, vấn-đề chỉ là thời-gian.

Việt Cộng và Trung Cộng sợ lâu  ngày sẽ sanh biến, nên đang dồn mọi nỗ-lực đẫy mạnh tốc-độ nô-dịch-hóa Việt Nam.

Chúng ta phãi làm gì trong tình-thế nguy-khốn hiện nay?

Chúng ta phãi tận-dụng những gì mà chúng ta có.

Chúng khộng được sợ chết, nếu ta chết hôm nay thì ngày mai khõi chết.

Triệt-đễ khai-thác sự trợ-giúp của cộng-đồng tự-do dân-chủ trên thế-giới. Không có sự trợ-giúp của họ, chúng ta chắc-chắn sẽ nắm phần thất-bại.

Bọn Việt Cộng nằm vùng thường dùng thủ-đoạn bài-ngoại đễ giết chết phong-trào cứu nguy tổ-quốc từ trong trưng nước.

Bọn chúng lu-loa:

Chúng ta chĩ dùng nội-lực đễ đấu-tranh, dựa vào nước ngoài là làm tay sai cho ngoại-bang,là phãn-quốc .

Trong khi chính bọn chúng đang làm tay sai cho Trung Cộng, tất-cả bộ máy đảng và nhà nước của bọn chúng được Trung Cộng nuôi-dưỡng và chĩ-huy.

Hãy ngĩ xem:

Lực-lượng cứu nguy dân-tộc chĩ có hai bàn tay trắng, trên răng dưới dép mà chống lại bộ máy đàn-áp khổng-lồ của bạo-quyền Việt Cộng  với công-an và quân-đội, đầy đủ thậm-chí dư dùng những vũ-khí như:

Dùi-cui, còng số 8, súng AK, xe tăng, trại giam cùng với nhà tù_ thì làm sao đễ tự-vệ, chớ đừng nói tới thắng-lơi_.

Không có sự giúp đỡ của quốc-tế, chúng ta thất-bại tới 101%.

Việt Cộng nói vậy mà không phãi vậy.

Đừng nghe những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì mà Việt Cộng làm.

Nguyễn Sài Gòn

Đã xem 3756 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments