An nam cọng – Cao man hun xẻn hoàn thiện OBOR chệt

Một thuộc địa của Trung Quốc đang định hình tại Cam Bốt

Andrew NachemsonLê Kim-Song dịch

Lời người dịch: Trong bối cảnh Quốc Hội Việt Nam sắp sửa thảo luận để thông qua “Luật Đơn Vị Hành Chính – Kinh Tế Đặc Biệt (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc)”, bài viết duới đây của ký giả Andrew Nachemson của Asia Times là một cảnh báo rất đúng thời điểm cho quý vị đại biểu quốc hội và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Dự án tại Koh Kong do Trung Quốc tài trợ trị giá 3.8 tỷ Mỹ kim đang nổi lên như một nền kinh tế khép kín chỉ dành cho công nhân, các nhà tư bản và du khách Trung Quốc.

…. Nhưng nếu dự án Koh Kong là một mô hình, Campuchia có thể phải hy sinh các lợi ích kinh tế lâu dài và có lẽ ngay cả chủ quyền của mình trong lúc Bắc Kinh dùng ảnh hưởng mạnh mẽ của nó để xử dụng Campuchia như một căn cứ cho những mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn ở Đông Nam Á và xa hơn.

 Một báo cáo gần đây của C4ADS – một Tổ Phân Tích phi lợi nhuận của Mỹ, cảnh báo rằng hình như cảng Koh Kong là một phần trong một mưu đồ rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm thiết lập những căn cứ hải quân vững chắc trong toàn bộ khu vực.

…. Phân tích gia an ninh Carl Thayer nói rằng dự án này phù hợp với đường lối của các dự án khác thuộc sáng kiến Con Đường và Vành Đai (BRI) như cảng Hambantota ở Tích Lan, các cơ sỡ quân sự ở Djibouti và việc thuê mướn phương tiện cảng tại Darwin ở Bắc Úc trong vòng 99 năm.

Ông ta nói rằng hiện tại cảng Koh Kong không có ảnh hưởng lớn nhưng ảnh hưởng của nó sẽ được nâng cao một khi con kênh đang được đề nghị làm tại Thái Lan rút ngắn và thay đổi hướng đi của các con đường vận chuyển bằng đường biển từ Trung Đông đến Châu Á.

Từ lâu Trung Quốc đang cố gắng giải quyết cái gọi là “Tình Trạng Tiến Thoái Lưỡng Nan Malacca” (Malacca dilemma), một điểm choke (Chokepoint) giữa Mã Lai và Nam Dương và có khả năng xảy ra nếu Hải Quân Hoa Kỳ và các cường quốc thù địch khác có thể ngăn chận khi có xung đột xảy ra.

                                          **********

Chân mình thì lấm mê mê… nào ai dám cầm cây đuốc mà rê chân người!

Nhưng mà lở đọc thấy đây, vì có lien can mật thiết với tình hình cấp bách quê nhà nên chẳng đặng đừng huê dạng đôi câu:


Thêm dữ kiện Koh Kong trên đây thì thấy rằng: Bọn hán ngụy việt cọng công khai bán nước để cúc cung HOÀN THIỆN chiến lược MỘT VÀNH ĐAI – MỘT CON ĐƯỜNG ( One Belt – One Road ) cho chủ chệt Tập của chúng nó.

Sự kiện bây giờ thể hiện rõ ràng: ” Một chuổi căn cứ tiếp vận ” suốt dọc Biển Đông tới tận VỊNH THÁI LAN sẽ được bọn việt gian hán ngụy An nam và nô tài Hun xẻn Cao Man vâng lệnh chủ chệt hoàn thành:

  • Căn cứ dừng chân ( có thể tránh bảo ) Đảo chiến lủy VÂN ĐỒN
  • Căn cứ bảo trì – tiếp vận BẮC VÂN PHONG

  • Căn cứ tạm nghỉ giải trí PHÚ QUỐC

Cuối cùng là trạm dừng chân KOH KONG xứ Miên

Bây giờ ghé Miên chờ qua eo biển Malacca

Khi nào dụ khị Thái Lan đào được con Kinh băng qua Ấn Độ Dương thay cho eo biển Malacca thì cảng Koh Kong trở thành ” yếu điểm chiến lược ” bảo vệ Kinh đào Thái Lan mới.

Rốt lại là, nếu không ai can thiệp con gấu đỏ chệt sẽ khống chế cả Đông Nam Á bằng chiến lược OBOR – ” CON ĐƯỜNG TƠ LỤA TRÊN BIỂN! ” … và bung ra khắp thế giới.

Vì vậy mà chúng ta phải kiên cường, hết lòng kêu gọi, cổ võ và sẳn sàng yểm trợ bằng mọi cach thế có thể được, mau lẹ triệt hạ hán ngụy việt cọng, quyết ngăn chặn bàn tay phản quốc, bán nước của bọn nô tài hán ngụy chệt.

Như bài phân tích kể trên, Hoa Kỳ và các cường quốc chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta trong công cuộc xóa bỏ toàn trị việt cọng để ” thoát trung ” ngăn chặn bàn tay thôn tính của chệt bành trướng.

Hãy cùng nhau vùng dậy cứu nước

Nguyễn Nhơn

Hè đỏ lửa nổi dậy

6/6/2018

Đã xem 4541 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments