Câu chuyện dài: Giải pháp nào cho Nước Việt hôm nay?

Tháng Tư Quốc Hận lần thứ 43 đang lần tới.

Bên trời Tây, LS. Lê Trọng Quát tổ chức Hội luận: Giải pháp nào cho Việt Nam?

Trên đất Mỹ, vẫn còn gấu ó: Chống cọng hay Chống ác

Thực chất vấn đề chỉ là: Đấu tranh chánh trị ” Thỏa hiệp với việt cọng chia quyền ” gọi là ” cải lương ” hay là ” Làm cách mạng giải trừ toàn trị việt cọng “.

Xin thuật lại câu chuyện cũ hồi năm 2011 để chỉ rõ gốc gác của vấn đề tranh cải hiện nay.

PHIẾM LUẬN

CẢI LƯƠNG vs. CÁCH MẠNG

Luận bàn về Cải Lương đối chọi với Cách Mạng thì cũng giống như chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ thời VNCH ngày trước vậy. Cho nên đi thẳng vào đề tài Cải lương cho lẹ.

CẢI LƯƠNG

Việt Nam mình hiện tại có hai bộ phận: Mãng chính thống nhọc nhằn trong nước, mãng nhỏ trôi giạt, lưu ly nơi hải ngoại. Nên cải lương cũng có hai thứ: Thứ trong nước, thứ nơi hải ngoại.

CẢI LƯƠNG HẢI NGOẠI

Tuồng tích thì chỉ có một: Hòa hợp, hòa giải hay Hợp tác chia ghế với VC để cai trị thì cũng vậy. Nhưng gánh hát thì có nhiều cở khác nhau: Từ Đại bang như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ( gọi tắt Mặt Trận), cở trung như Nhóm Đại Việt Thỏa Hiệp (viết tắt: ĐVTH), Phong trào Liên kết trong ngoài hồi nẩm. Còn loại sơn đông mãi võ hoặc kép độc múa lèo như cố Kỳ không kể.

Nay lấy Đại bang Mặt Trận làm “mô hình” hay mẫu mực luận bàn. Khởi đầu tuồng là câu dạo đầu, rao nam rao bắc của Thầy tuồng Hoàng Cơ Định (HCĐ) như vầy:

“Chế độ Độc tài toàn trị VC đền năm 2025 mới sập tiệm.” Từ 1994 đến 2025 tính ra là hơn 30 năm làm sao đợi được. Thôi thì xáp lại với nó cầu hòa, chia chác coi bộ khấm khá hơn. Vậy là xua đào kép ra tuồng “ Đối thoại, Đối cuội “ với Việt gian, Việt Cộng (VGVC). Để che mắt đồng bào TNCS vừa làm giá với VC, họ cũng ra bộ chống Cộng lia chia.

Tuồng đầu tiên đem ra công diễn là tuồng “Việt Nam đi về đâu?” đối thọi với VG Vũ Đức Vượng trong Rạp hát Đại học Trăm Quan Tiền Sáu Cô ( San Francisco). Biết rằng Bắc Cali là đất Chống Cộng kiên cường, họ né đòn bằng cách vận động Đỗ Hờ ( ĐVTH), lúc đó đang là Chủ tịch Ban ĐDCĐ Bắc Cali đứng ra làm kép mời (guest star) để đấu võ mồm với VG Vũ Vượng. Đồng bào TNCS biết được vụ nầy làm dữ, buộc Đỗ Hờ phải rút lui. Vậy là tuồng “VN, where to go” chưa kéo màn đã xẹp thành “ VC, no where to go.”

Thất bại ở Bắc Cali, Mặt Trận bèn đem gánh hát xuôi xuống Cực Nam San Diego diễn tiếp. Rút kinh nghiệm thất bại kể trên, lần nầy họ chuẩn bị kỹ hon: Họ tổ chức phiên họp Cộng đồng bất ngờ, rồi xua đông đảo đoàn viên tham dự, biểu quyết cử 2 cán bộ MT vào đối thọi với 2 viên chức thuộc Tà Quỷ sứ VC trên diễn đàn “Bắc một nhịp cầu” ở Đại học San Diego. Đồng bào TNCS lại biểu tình ồ ạt chống đối khiến tên Phó Đại (quỷ) sứ Hà Văn Trung coi 2 tên MT vào đấu hót HHHG như đồ bỏ. Vậy là “ Building a bridge” thành “ Building no bridge”.

Đó là chủ trương cải lương diễn biến hợp tác với VC chia chác từ trên xuống của tiền thân Việt Tân (VT) hiện nay. Thừa kế Mặt Trận, VT cũng lá mặt, lá trái y như vậy: Bề ngoài ra vẻ chống Cộng để làm giá, bề trong vận động ngầm chia ghế với VC. Họ hành sự theo phương châm giống y VC “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”, nghĩa là làm bất cứ việc gì bất kể xấu, tốt miển đạt được mục đích thì thôi. Cho nên vừa rồi họ cho nhóm thanh niên bên Úc chôm nguyên con cái Blog Dân Làm Báo của người ta khiến nhóm chủ trương bị VC chụp cho cái mũ VT la làng chói lói. Trước nay họ vẫn làm như vậy, hại không biết bao nhiêu người rồi!!!

Trên đây là mô hình cải lương hải ngoại. Bây giờ là cải lương nội hóa.

CẢI LƯƠNG QUỐC NỘI

Cải lương hải ngoại đáng phiền như vậy, còn cải lương quốc nội thì sao?

Trước Đại hội Âm binh VC XI, quí ông Nhân sĩ, Trí thức, CS chính gốc phần nhiều, phần ít là VC nằm vùng hoặc theo đuôi cũng có, xúm nhau vừa can gián vừa xui tuổi trẻ biểu tình làm áp lực để toan đốc xúi bọn “vua tập thể” Sang-Trọng- Dũng làm “Diễn Biến Từ Trên Xuống” na ná như đám cải lương hải ngoại kể trên.

Được chúng hứa hẹn chắc như đinh đóng cột ba chuyện nỗ như sấm động:

1/ Tái cấu trúc mở rộng dân chủ còn bảnh hơn Perestroika của Tổ sư Gorbachev

2/ Triệt để bắt sâu, bài trừ tham nhũng

3/ Bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp để thực hành Đa nguyên đa đảng

Chúng hứa nhăng, hứa cuội như vậy cho êm chuyện để chúng rãnh tay đấu đá nhau giành ngai vua. Khi được ngôi rồi, chúng sổ toẹt các lời hứa hẹn hão huyền để các quý vị nhân sĩ, Trí thức bị lừa ngồi trơ mắt ếch.

Như vậy là dzụ Cải Lương trong ngoài đều tắt tị!!!

Chỉ còn trông chờ nơi giới trẻ gạt phăng cả bọn chánh trị hoạt đầu lẫn quí vị nhân sĩ, trí thức lòn trôn để tự mình đứng lên tổ chức, tiến hành Cách mạng, cứu dân, cứu nước.

CÁCH MẠNG DÂN TỘC

THIÊN THỜI

Sở dĩ Trùm Mặt Trận HCĐ bấm quẻ sai về thời điểm sập tiệm của chế độ VC là vì  lão không sờ mu rùa thấy điều nầy:

Thời đại ngày nay là thời “Toàn cầu hóa Kinh tế”. Hiện nay bước tiến kinh tế toàn cầu đang bị các chế độ chánh trị độc tài từ cá nhân đến tập thể trì kéo, không thể rộng chân, cất bước. Vậy thì phải loại trừ chúng để giải phóng cho bước chân kinh tế toàn cầu tiến tới. Nói cách khác là để cho đồng bộ, “Toàn cầu hóa DÂN CHỦ” phải kịp bước “ Toàn cầu hóa KINH TẾ”. Vì vậy mà luồng gió Dân chủ Hoa Lài, Mùa Xuân Á Rập mới phát khởi và hiện nay còn đang diễn tiến. Các nước Độc tài toàn trị như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba cũng không ra ngoại lệ.

Nói theo cách nói Á Đông: Dân chủ hóa toàn cầu là Thiên thời.

ĐỊA LỢI

Hiện nay cường quyền VC đang nắm địa lợi bằng bạo lực súng đạn, Công an,Mật vụ và Binh lực. Nhưng lực lượng nầy có hạn và tỉ lệ so với toàn thể dân số là nhỏ bé. Khi thời cơ tới, Cách mạng huy động được toàn lực là trở thành áp đảo và lật ngược thế cờ, chiếm luôn địa lợi.

NHÂN HÒA

“Ý dân là ý trời”. Khi lòng dân không thuận là ý trời không thuận. Nay giới trẻđã đứng lên phát khởi cuộc biểu dương lòng yêu nước chống xâm lăng là khúc nhạc dạo đầu cho Bài Trưoờng Ca Cách Mạng vì Dân sinh, Dân chủ.

Như vậy là các điều kiện thiên thời, dịa lợi, nhân hòa đã gồm đủ để tiến hành Đại Cách Mạng Dân Tộc. Vấn đề còn lại là:

Tuổi trẻ có đủ dũng khí, quyết tâm đứng lên đẩy mạnh cuộc chiến đấu giải trừ bạo quyền VC, cứu nước, cứu dân, giành lại quyền sống, quyền làm người cho chính mình và cho Dân tộc không?

Xin ghi lại đây câu viết cuối đời của Triệu Tử Dương, người đã vì từ chối đàn áp Sinh viên biểu tình Thiên An Môn mà bị truất chức Tổng bí thư Trung Cộng và bị quản thúc cho tới chết để các Bạn trẻ suy gẫm: “Triệu Tử Dương ca ngợi hệ thống nghị viện dân chủ phương Tây và nói rằng ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT mà Trung Quốc có thể giải quyết NẠN THAM NHŨNG và sự cách biệt ngày càng to lớn giữa người giàu và người nghèo.”

Đất nước hiện nay dưới chế độ ăn cướp VC còn tàn tệ hơn cả chủ chúng là Tàu Cộng!!!

Xin ghi lại Điệp khúc sau đây để khích lệ tuổi trẻ:

Thanh niên ơi ! Hồn thiêng núi sông đợi chờ

Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ

Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng

Trai Đất Việt phải làm đèn sáng Thế giới soi chung

Nguyễn Nhơn

19/8/11

Đã xem 5350 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments