BÀN VỀ “CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO” CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỂN XUÂN PHÚC

Cụm từ “Chính phủ kiến tạo” xuất hiện lần đầu tiên trong thông điệp đầu năm 2014 của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.  Đó là một thông điệp phát động “đổi mới thể chế”.  Rồi mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhắc tới “chính phủ kiến tạo” tại hội nghị APEC, Đà Nẵng.  Sau đó, theo ký giả Hồng Trà của báo VnEconomy :

“Ngày 18-11-2017, tại Hội trường Quốc hội CSVN, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đặt câu hỏi, ‘Chính phủ kiến tạo’ là tuyên ngôn của Chính phủ hay là một mô hình?”

  • Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời :

“Thứ nhất, đó phải là một Chính phủ chủ động thiết kế ra một hệ thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển, chứ không phải bị động đối phó với những diễn biến trên thực tế”.( Ghi chép của Hồng Trà, VnEconomic ).

  • Người viết Bùi Anh Trinh diễn nghĩa ý của Thủ tướng :

(1).  Chính phủ kiến tạo sẽ tạo ra một hệ thống pháp luật tốt.  Nghĩa là lâu nay nước ta không có một hệ thống pháp luật tốt.  Cho nên nay ta phải thiết kế lại một hệ thống pháp luật khác cho tốt hơn.

Hỏi :  Như thế nào là một hệ thống pháp luật tốt ?

Đáp :  Cái đó ta đang còn nghiên cứu.

(2).  Chính phủ kiến tạo sẽ tạo ra một chính sách tốt.  Nghĩa là lâu nay nước ta không có một chính sách tốt.  Cho nên nay phải cần một chính sách khác tốt đẹp hơn.

Hỏi : Như thế nào là một chính sách tốt ?

Đáp : Cái đó ta đang nghiên cứu.

(3).  Chính phủ kiến tạo sẽ tạo ra một thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển.  Lâu nay ta cũng chưa có một thể chế tốt cho nên nay cần phải kiến tạo ra.

Hỏi : Như thế nào là một thể chế tốt ?

Đáp : Cái đó ta đang nghiên cứu.

(4).  Đó là một chính phủ không bị động khi phải đối phó với diễn biến trên thực tế.  Lâu nay ta luôn luôn bị động cho nên nay cần phải kiến tạo ra một chính phủ không bị động.

Hỏi  :  Như thế nào là một chính phủ không bị động ?

Đáp :  Một chính phủ không bị động nghĩa là một chính phủ xử lý được hết mọi tình thế.

Hỏi  :  Như thế nào là một chính phủ xử lý được hết mọi tình thế ?

Đáp : Cái đó ta đang còn thử nghiệm.

  • Thủ tướng nói tiếp :

“Thứ hai, là Nhà nước không làm thay thị trường, những khu vực nào thị trường có thể làm được, doanh nghiệp tư nhân có thể làm được thì Nhà nước không can thiệp, mà thay vào đó là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm. Nhà nước sẽ chỉ đầu tư vào những khu vực các doanh nghiệp tư nhân không thể đầu tư”. ( Ghi chép của Hồng Trà, VnEconomic )

  • BAT diễn nghĩa ý của Thủ tướng :

(1).  Lâu nay nhà nước làm thay cho thị trường cho nên rốt cuộc vốn của nhà nước chạy ra thị trường, rồi từ thị trường cái vốn đó chạy về nhà riêng của cán bộ.  Cho nên nay cái gì mà gia đình hay thân nhân cán bộ làm được thì nhà nước khỏi làm.  Nghĩa là đưa vốn của nhà nước cho các nhóm lợi ích ( gia đình, thân nhân của cán bộ ) là xong.

(2).  Lâu nay nhà nước đầu tư vào đâu thì lỗ vốn đến đó.  Cho nên nay nhà nước chỉ đầu tư vào khu vực nào cần vốn lớn mà các nhóm lợi ích không đủ vốn đầu tư.  Và khi nào vốn nhà nước đã dần dần chuyển hết về nhóm lợi ích thì nhà nước sẽ rút ra khỏi doanh nghiệp.

  • Thủ tướng nói tiếp :

“Thứ ba, Chính phủ phải kiến thiết được môi trường kinh doanh thuận lợi, không chỉ đứng đầu trong nhóm các nước ASEAN, mà còn phấn đấu vươn lên tiêu chí của các nước nhóm OECD”.  ( Ghi chép của Hồng Trà, VnEconomic ).

  • BAT diễn nghĩa ý của Thủ tướng :

(1).  Lâu nay nước ta không có môi trường kinh doanh thuận lợi cho nên giờ đây cần phải kiến thiết  một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Hỏi :  Như thế nào là môi trường kinh doanh thuận lợi ?

Đáp : Là một môi trường không có khó khăn.

(2).  Mặc dầu kinh tế của ta đã tăng gấp 30 lần nhưng ta vẫn còn thua nhiều nước trong khu vực.  Cần phải vượt lên đứng đầu Asean.

Hỏi :  Làm cách nào vượt qua Indonesia trong khi Tổng thống Trump đã nói Indonesia có thành tích phát triển nhanh nhất trong G20 ?

Đáp : Tổng thống Trump cũng nói kinh tế của ta tăng gấp 30 lần.  Như vậy ta sẽ vượt qua Indonesia nếu kinh tế của ta vượt lên 60 lần.

(3).  Chẳng những thế, còn phải vươn lên để vào nhóm OECD.

Hỏi :  Nhóm OECD gồm 34 nước thành viên có thu nhập cao hàng đầu của thế giới, và 70 nước không thành viên thứ hạng kế tiếp theo ( 70 nước dự bị ). Ta đang còn ở ngoài 70 nước dự bị thì làm thế nào mà lọt vào tiêu chí các nước thành viên ?

Đáp :  Nếu kinh tế của ta tăng gấp 60 lần thì ta dư sức vào nhóm OECD.

  • Thủ tướng nói tiếp :

“Thứ tư là Chính phủ cũng phải nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, đặc biệt phải thay ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc. Cần xây dựng chính quyền điện tử, thương mại điện tử đến tòa án điện tử… Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng Chính phủ kiến tạo”. ( Ghi chép của  Hồng Trà VnEconomic ).

  • BAT diễn nghĩa ý của Thủ tướng :

(1).  Lâu nay chính phủ của ta luôn luôn nói một đằng nhưng làm một nẻo.  Nhưng nay với phương tiện thông tin internet thì nói bịp không xong.  Cần phải kiến tạo một chính phủ nói đi đôi với làm.

Hỏi :  Như thế nào là chính phủ nói đi đôi với làm ?

Đáp :  Cái này ta đang còn nghiên cứu.

(2).  Lâu nay cán bộ của ta chỉ ngồi ghế ăn lương hưởng bổng chứ không đáp ứng được công việc.  Nay cần phải thay những người không đáp ứng công việc.

Hỏi :  Nếu những người trong Đảng không đáp ứng được công việc thì có nên giao cho người ngoài hay không ?

Đáp :  Trong số 4 triệu đảng viên thế nào cũng có người đáp ứng được công việc.  Vấn đề là sắp xếp lại, người số 1 phải đáp ứng ghế Tổng bí thư, và người số 4 triệu phải đáp ứng được công việc gác cổng cơ quan.  Vả lại hiện nay ta chỉ có 3,8 triệu công chức cho nên có lẽ phải giảm bớt 200 ngàn đảng viên chứ nếu không thì không đủ việc làm cho đảng viên.

Rất tiếc là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không còn thì giờ để trả lời phỏng vấn cho nên Thủ tướng hẹn những câu hỏi còn lại sẽ được trả lời bằng văn bản.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 6783 lần

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments